Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely televízorov:

 • KDL-75W855C
 • KDL-65W855C
 • KDL-65W857C
 • KDL-65W858C
 • KDL-65W859C
 • KDL-55W805C
 • KDL-50W805C
 • KDL-43W805C
 • KDL-55W807C
 • KDL-50W807C
 • KDL-43W807C
 • KDL-55W808C
 • KDL-50W808C
 • KDL-43W808C
 • KDL-55W809C
 • KDL-50W809C
 • KDL-43W809C
 • KDL-55W755C
 • KDL-50W755C
 • KDL-43W755C
 • KDL-55W756C
 • KDL-50W756C
 • KDL-43W756C

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody azlepšenia znajnovšej aktualizácie

 • Obsahuje najnovšie aktualizácie zabezpečenia systému Android

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Zlepšuje používateľskú skúsenosť (UX) pri nastavení formátu signálu HDM na rozšírený formát
 • Zlepšuje kompatibilitu saplikáciou Home Theatre Control
 • Zlepšuje kvalitu obrazu pri používaní vstupov HDMI
 • Na niektorých modeloch zlepšuje kvalitu obrazu počas sledovania obsahu HDR
 • Táto aktualizácia firmvéru prináša systém Android Nougat do Android TV od spoločnosti Sony apodporuje:
  • režim obraz vobraze,
  • režim nastavenia polovičnej obrazovky,
  • prepínanie úloh (rýchly prístup knaposledy použitým aplikáciám),
  • obsah aplikácie Google Cast 4K prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast,
  • funkčnosť hlasového vyhľadávania vo webovom prehliadači,
  • službu Samba Interactive TV,
  • viaceré kontá Google,
  • schopnosť prepnúť do režimu obrazovky TV zdomovskej ponuky pomocou tlačidla PROG +/- alebo číselných tlačidiel,
  • vylepšené rozhranie a navigáciu ponuky Discover,
  • zlepšená vstupná obrazovka pre heslo ksieti Wi-Fi.
  • zlepšené používanie pri registrácii záznamového zariadenia USB HDD,
  • vylepšené používateľské rozhranie pri používaní kľúča USB alebo jednotky pevného disku vo forme rozšíriteľného ukladacieho zariadenia.
 • Ďalšie informácie ofunkciách avylepšeniach nájdete na lokalite:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-tv-nougat
 • Tento firmvér okrem toho rieši ďalšie problémy, napríklad problémy s prehrávaním videí v službe video na požiadanie (VOD), pri ktorom dochádzalo kzamrznutiu videa achybnej synchronizácii pier
 • Vylepšuje dobu odozvy televízora pri používaní diaľkového ovládania
 • Rieši problém, keď televízor nie je možné zpohotovostného režimu pripojiť kprístupovému bodu Wi-Fi
 • Rieši problém sprehrávaním formátu 4K vslužbe YouTube (rozlíšenie 2560x1440 avyššie)
 • Rieši problém, keď pevný disk nie je detegovaný na prehrávanie, ak je televízor vpohotovostnom režime
 • Znižuje oneskorenie vstupu pre hranie vo formáte 4K HDR
 • Rieši problém, pri ktorom je pravá strana obrazovky jasnejšia počas zmeny vstupu zHDMI (vstup signálu 4K) na pozemný
 • Rieši vynechávanie zvuku počas používania reproduktorového panela Sonos
 • Rieši zasekávanie prehrávania videí vaplikácii Amazon počas stláčania tlačidiel ACTION MENU alebo VOL+/-
 • Rieši nízku kvalitu videí vaplikácii BBC iPlayer počas používania funkcie Watch from start (Pozerať od začiatku)
 • Táto aktualizácia firmvéru prináša systém Android Marshmallow do Android TV od spoločnosti Sony
  Tento firmvér rieši nasledujúce problémy:
  • Nepretržité reštartovanie po inštalácii firmvéru verzie 3.845
  • Žiadny obraz aoranžový/zelený indikátor LED bliká po inštalácii firmvéru verzie 3.845
  • Bezdrôtový hlbokotónový reproduktor SWF-BR100 reprodukuje všetky frekvencie
  • Nesprávny pomer strán zobrazeného USB videa pre obsah spomerom strán 21:9
  • Pomalá odozva televízora vprípade signálu zo satelitu Astra
  • Chvenie signálu HDMI smimoriadne vysokým rozlíšením (UHD) po návrate z hĺbkového pohotovostného režimu
  • Problém nahrávania smodulom Stofa Neotion Dual CAM
  • Elektronický programový sprievodca (EPG) pri sledovaní predajného areklamného kanála (Barker) spovoleným videom azvukom
  • Problémy hlasových príkazov
  • Problém zoznamu kanálov pri importovaní nových zoznamov
  • Chyba sieťového pripojenia (WLAN/LAN)
  • Chybné preklady vdánčine
  • Problém dánskeho kanálu DR–prehrávanie sa zastaví pri zatvorení dialógového okna
  • Pri vypínaní televízora pomocou diaľkového ovládača ostane zvuk zapnutý na niekoľko sekúnd po vypnutí obrazovky
  • Informácie sprievodcu EPG pre španielsku televíziu TVE nie sú kdispozícii
  • Pomalá doba odozvy vprípade obrazoviek snastavením satelitných kanálov
  • Nezvyčajné „pukanie“ pri zmene kanála
  • Televízor sa nezapne po obnovení výrobných nastavení
  • Čierny obraz po vložení modulu CI+CAM
  • Žiadny obraz/zvuk na satelitnom kanáli FunBox 4K UHD
  • Pri otvorení návodu sa zobrazí blikajúce svetlo
  • Problém prehrávania vslužbe YouTube pri jazyku nastavenom na hebrejčinu
  • Porucha dynamického rozsahu HDMI
  • Problém srežimom „Auto picture (Automatický obraz)“
  • Problém sfunkciou futbalového režimu po vypnutí azapnutí napájania
 • Ďalšie informácie ofunkciách avylepšeniach nájdete na lokalite:http://www.sony.net/androidtv-update/.
 • Zlepšuje stabilitu televízora

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie stelevízormi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Na obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru.


[1] Model
[2] Verzia softvéru

Ak je číslo verzie „PKG5.435.xxxx" alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru aaktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“ (nenáročné)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“ (nenáročné):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako získavať aktualizácie softvéru, je použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“. Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Ak ste povolili nižšie uvedené „Automatické preberanie softvéru“, automaticky dostanete upozornenie na aktualizáciu televízora.
 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 3. Vyberte funkciu [Automatické preberanie softvéru].
Nová aktualizácia firmvéru sa bude postupne rozširovať na všetky televízory pripojené k internetu v priebehu niekoľkých týždňov po jej vydaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatické preberanie softvéru“, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie kinternetu alebo ak nemáte záujem čakať na aktualizáciu prostredníctvom funkcie „Automatické preberanie softvéru“, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač sprístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 5.435

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • 5.435

Veľkosť súboru

 • 1 644 770 414 bajtov

Dátum vydania

 • 26-06-2019

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte zelektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.

 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či je veľkosť súboru sony_tvupdate_2015_5435_eua_auth.zip je 1 644 770 414 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg do koreňového adresára zariadenia USB.

  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.

 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.

 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce súbor sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_153b00b8.pkg pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.

 4. Po rozpoznaní úložného zariadenia USB sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť aznova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru zúložného zariadenia USB, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo ana televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.

 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne anásledne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.

 7. Keď sa aktualizácia softvéru dokončí, na televízore sa zobrazí správa informujúca odokončení aktualizácie softvéru.

 8. Opatrne vyberte zariadenie USB zotvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG5.435.xxxx alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG5.435.xxxx alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet?

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite