Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • CCB-WD1

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 1. Kompatibilita s modelom DSC-RX0M2
  S riadiacou jednotkou pre fotoaparáty je možné použiť nasledovné funkcie modelu DSC-RX0M2.
  • Transfokácia Clear Image Zoom (*1)
  • Automatické zaostrovanie jedným stlačením
 2. Zlepšenie základných funkcií a pridaných funkcií
  • Rýchlejší prenos súborov z riadiacej jednotky pre fotoaparáty do počítača
  • Importovanie iba všetkých nových súborov
  • Importovanie všetkých súborov zo všetkých fotoaparátov
  • Zvýšený limit veľkosti súborov pri prenose súborov z riadiacej jednotky pre fotoaparáty do počítača (predtým obmedzený na 4 GB) (* 2)
  • Pridaná funkcia označovania súborov časom ich snímania na odlíšenie simultánne snímaného obsahu.
  • Vylepšená stabilita a výkon
 Dôležité poznámky:
(*1) Funkcia transfokácie modelu DSC-RX0 nie je podporovaná.
(*2) Možnosť prenosu súborov videozáznamov až do veľkosti 40 GB.
*Aktualizovanú riadiacu jednotku pre fotoaparáty je možné použiť s modelom DSC-RX0 verzie 3.00 alebo novšej. Navštívte produktovú stránku modelu DSC-RX0, časť preberania na našej lokalite zákazníckej podpory.
*Ďalšie podrobné informácie o aktualizovaných funkciách nájdete v príručke pomocníka.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu CCB-WD1 ver. 2.00

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • Systém Windows: 42,3 MB (44 424 632 bajtov)/systém Mac: 44,4 MB (44 424 632 bajtov)

Dátum vydania

 • 11-04-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 2.00, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Pripojte kábel USB z počítača do riadiacej jednotky pre fotoaparáty (CCB-WD1).
 2. Spustite webový prehliadač na operačnom počítači a otvorte lokalitu
  Adresa URL: http://169.254.200.200
  zadajte adresu
 3. Zobrazí sa aktuálna verzia riadiacej jednotky pre fotoaparáty pripojenej k webovému prehliadaču.
  Skontrolujte, či je aktualizácia potrebná.
  stará verzia

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami OS:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 – 10.14

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB (systém Windows)/minimálne 600 MB (systém Mac)
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Kábel USB dodávaný s riadiacou jednotkou pre fotoaparáty
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.
 • Sieťový adaptér (AC-UUD12) dodávaný s riadiacou jednotkou pre fotoaparáty
 • Kábel siete LAN
  Poznámka: Odporúča sa, aby ste používali káble LAN kategórie 5e alebo vyššej.
 • Sieťový prepínač
  Poznámka: Na aktualizáciu viacerých riadiacich jednotiek pre fotoaparáty naraz sa odporúča použiť sieťové prepínače 1000BASE-T.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Používajte sieťový adaptér (AC-UUD12).
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Riadiace jednotky pre fotoaparáty nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

 5. Poznámka pre používateľov verzie operačného systému Windows 8.1/10:
  Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory).Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Pripojte počítač a riadiacu jednotku pre fotoaparáty pomocou kábla LAN.
  • Aktualizujte niekoľko (*) riadiacich jednotiek pre fotoaparáty
   * Môže byť podporovaných až 100 jednotiek
   schéma viacnásobného pripojenia
  • Aktualizujte jednu riadiacu jednotku pre fotoaparáty
   schéma jednoduchého pripojenia
 3. Nastavte vypínač riadiacej jednotky pre fotoaparáty do polohy „ON“.
  Poznámka: Aktualizácia je možná, aj keď nie je pripojený fotoaparát.
 4. Spustite webový prehliadač na operačnom počítači a otvorte lokalitu
  URL: http://169.254.200.200
 5. V zobrazenom webovom prehliadači kliknite na kartu [Box] (Riadiaca jednotka).
  Kliknite na kartu Box (Riadiaca jednotka)
 6. Kliknite na tlačidlo [Update] (Aktualizovať) vedľa položky Firmware Update (Aktualizácia firmvéru).
  Kliknite na tlačidlo Update (Aktualizovať)
 7. Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo [OK].
  kliknite na tlačidlo OK
  Poznámka: Ak chcete aktualizáciu zrušiť, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo [Cancel] (Zrušiť).
 8. Z referenčného dialógového okna súboru vyberte vopred prevzatý firmvér.
  Poznámka: Ak chcete zrušiť aktualizáciu používateľa, kliknite na tlačidlo [Cancel] (Zrušiť).
 9. Do riadiacej jednotky pre fotoaparáty preneste aktualizačný súbor
  Počas prenosu súborov sa zobrazí dialógové okno s hlásením a firmvér sa prenesie do riadiacej jednotky pre fotoaparáty.
  prenos
  Poznámky: Keď je pripojených viac riadiacich jednotiek pre fotoaparáty, prenos súborov bude prebiehať po jednom.
  • Ak chcete aktualizáciu zrušiť, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo [Cancel] (Zrušiť).
  • Ak aktualizáciu zrušíte, vrátite sa na krok „Click the update“ (Kliknite na aktualizáciu).

  • Počas prevádzky nevyťahujte káble LAN ani nevypínajte riadiacu jednotku pre fotoaparáty. Môže dôjsť k poruche zariadenia.
  • Po dokončení prenosu a spustení aktualizácie nie je možné vykonať operáciu prerušenia.
 10. Vykonajte aktualizáciu.
  Zobrazí sa dialógové okno s hlásením o prebiehajúcej aktualizácii a spustí sa aktualizácia.
  aktualizácia
  Poznámka: Aktualizácia bude prebiehať simultánne aj v prípade pripojenia viacerých riadiacich jednotiek pre fotoaparáty.
 11. Dokončite aktualizáciu a potvrďte reštartovanie riadiacej jednotky pre fotoaparáty. Keď sa zobrazí dialógové okno s hlásením o dokončení aktualizácie, kliknite na tlačidlo [OK].
  Dokončenie aktualizácie
 12. Reštartujte riadiacu jednotku pre fotoaparáty. Zobrazí sa dialógové okno s hlásením o reštartovaní a riadiaca jednotka pre fotoaparáty sa reštartuje.
  Reštartujte riadiacu jednotku pre fotoaparáty

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.00.

 • Po spustení riadiacej jednotky pre fotoaparáty sa vo webovom prehliadači zobrazí jej nová verzia. Aktualizácia je dokončená.
  nová verzia

Otázky a odpovede

 • Keď sa pri výbere súboru zobrazí dialógové okno „Error“ (Chyba)
  Ak sa pri výbere súboru zobrazí nasledujúce dialógové okno, možno ste vybrali nesprávny súbor firmvéru.
  neplatný súbor
  V dialógovom okne kliknite na tlačidlo [OK]. Vrátite sa na obrazovku s krokom „Click the update" (Kliknite na aktualizáciu).
  Vyberte správny súbor firmvéru a aktualizáciu zopakujte.

 • Keď sa v priebehu aktualizácie zobrazí hlásenie „Update Warning“ (Upozornenie na aktualizáciu)
  Ak sa po vykonaní aktualizácie zobrazí nasledujúce hlásenie, riadiaca jednotka pre fotoaparáty už bola aktualizovaná alebo firmvér, ktorý ste sa pokúšali aktualizovať, môže byť starší.
  upozornenie na aktualizáciu
  Môže k tomu dôjsť v prípade, ak sa verzie zamenia, napríklad ak boli niektoré riadiace jednotky pre fotoaparáty aktualizované v predstihu.
  Vo vyššie uvedenom prípade aktualizácia riadiacej jednotky počas tejto aktualizácie neprebehla. Ak potrebujete aktualizáciu vykonať, znova skontrolujte verziu firmvéru.

 • Keď sa pri zapnutí (vrátane reštartovania) jednotky zobrazí hlásenie „Update failed“ (Aktualizácia neúspešná)
  Ak sa pri zapnutí riadiacej jednotky pre fotoaparáty (vrátane jej reštartovania) zobrazí nasledujúce hlásenie,mohlo dôjsť k zlyhaniu aktualizácie, napríklad keď bola počas aktualizácie riadiaca jednotka pre fotoaparáty vypnutá.
  aktualizácia neúspešná
  Vyššie uvedená riadiaca jednotka pre fotoaparáty sa neaktualizovala správne. Vráťte sa na obrazovku s krokom „Click the update“ (Kliknite na aktualizáciu).
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite