Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-6000

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje stabilitu funkcie automatického zaostrovania

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia:

 • Ver. 3.20 (26.7.2016)
  Optimalizuje výkon objektívu SEL70200GM
 • Ver. 3.10 (17.3.2016)
  Aktualizácia systémového softvéru poskytuje optimalizáciu výkonu nových objektívov. (Vzťahuje sa na objektívy, ktoré boli uvedené na trh po marci 2016)
 • Ver. 2.00 (16. 6. 2015)
  1. Skrátil sa čas spustenia.
  2. Táto aktualizácia umožňuje snímanie videozáznamov vo formáte 60p/30p/24p*, a to vďaka formátu XAVC S, ktorý podporuje vysoké bitové rýchlosti.
   * Pre model NTSC: formát 60p/30p/24p
   * Pre model PAL: formát 50p/25p (režim PAL),formát 60p/30p/24p režim (NTSC)
   * Počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S zaistite, aby sa používala karta SDXC triedy 10 alebo rýchlejšej, a to po naformátovaní tejto karty pomocou jednotky aktualizovanej prostredníctvom systémového softvéru.
   Ak formátujete pamäťovú kartu, všetky údaje sa vymažú. Pred formátovaním karty zaistite zálohovanie údajov, ktoré sa na nej nachádzajú.
 • Ver. 1.21 (6. 4. 2015)
  zlepšuje výkon fotoaparátu a zabezpečuje zlepšenie obrazu nových objektívov (SEL35F14Z, SEL24240, SEL28F20, SEL90M28G)
 • Ver. 1.10 (30.10.2014)
  Zrýchľuje čas zapnutia po prevzatí aplikácie Smart Remote Control zo služby PlayMemories Camera Apps™

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-6000 ver. 3.21 (Windows)

Verzia súboru

 • 3.21

Veľkosť súboru

 • 187 MB (197 057 752 bajtov)

Dátum vydania

 • 19-03-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 3.21 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FW50.

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom

  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FW50.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE6000V321.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.


 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:

  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE6000V321.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater. 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač. V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 7. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 3.20 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.21 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 8. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Na obrazovke fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska a potom kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej) na obrazovke počítača.


 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 15 minút).

  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 3.21.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6] ) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite