Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ICD-AX412F
 • ICD-PX312
 • ICD-PX312D
 • ICD-PX312F
 • ICD-PX312M
 • ICD-PX333
 • ICD-PX333D
 • ICD-PX333M
 • ICD-PX440
 • ICD-SX1000
 • ICD-SX712
 • ICD-SX712D
 • ICD-SX733
 • ICD-SX733D
 • ICD-TX50
 • ICD-TX650
 • ICD-UX512
 • ICD-UX522
 • ICD-UX523F
 • ICD-UX532
 • ICD-UX533
 • ICD-UX534F
 • ICD-UX543
 • ICD-UX543F
 • ICD-UX544F

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Vylepšená stabilita prevádzky

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Vylepšená stabilita prevádzky
 • Modul na písanie diskov bol zmenený z technológie PX Engine na natívny komponent operačného systému Image Mastering API
 • Funkcia CD-Text už nie je podporovaná, takže počas vytvárania diskov už nie je možné upravovať názvy titulov a značky interpretov
 • Vzhľadom na obmedzenia špecifikácií systému Microsoft® Windows Vista® nie sú operačným systémom Windows Vista® podporované nasledujúce disky DVD:
  • DVD-RW
  • DVD+RW
  • DVD-RAM,

Prehľad o aplikácii

Softvér "Sound Organizer verzie 1.6.2“ je komplexná zvuková aplikácia na importovanie, prehrávanie a úpravu súborov zaznamenaných pomocou rekordéra IC značky Sony.

 1. Ukladanie/pridávanie súborov
  • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC môžete do počítača uložiť do zložiek súborov alebo priečinkov.
  • Taktiež môžete súbory uložené v počítači pridať do rekordéra IC.
 2. Úprava súborov
  • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC môžete rozdeliť, upraviť a skombinovať s inými súbormi.
 3. Konverzia súborov
  • Súbory uložené v počítači môžete skonvertovať do formátu WAV, MP3 alebo FLAC.
 4. Vytváranie diskov CD/DVD
  • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC a iné zvukové súbory môžete zapísať na disk CD a následne vytvoriť zvukový disk CD, disk MP3 CD alebo dátový disk (CD/DVD).
  • Zvukové disky a disky MP3 CD vytvorené pomocou softvéru Sound Organizer môžete prehrávať v počítači a taktiež v bežných prehrávačoch diskov CD.
 5. Zaznamenávanie diskov CD
  • Údaje zapísané na komerčných diskoch CD môžete skonvertovať do formátu, ktorý používa softvér Sound Organizer, a zaznamenať/uložiť do počítača.
 6. Ďalšie funkcie
  • Úprava označenia skladieb
  • Prehrávanie DPC (Digitálne ovládanie výšky tónu)
  • Prehrávanie so zvýšenou úrovňou hlasu
  • Prehrávanie so zníženým šumom
  • Opakované prehrávanie úseku A – B
  • Transkripcia
  • Prílohy e-mailov
  • Stručná prevádzková príručka (sprievodca na obrazovke/pomocník)
  • Automatické aktualizácie

Systémové požiadavky

Pred tým, ako začnete preberať a inštalovať softvér, skontrolujte nižšie uvedené systémové požiadavky a zistite tak, či je tento program kompatibilný s vašim počítačom.

 • Operačný systém:
  • Windows 10 (Home / Pro)
   Poznámky:
   ver.1709 (aktualizácia softvéru Fall Creators) alebo novšia
   Verzie Windows 10 S, Windows 10 ARM nie sú podporované
  • Windows 8.1 (Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro)
  • Windows 7 (balík Service Pack 1 alebo novší) (Home Premium / Home Basic / Professional / Ultimate)
 • Procesor:
  • Procesor s frekvenciou 1,66 GHz alebo výkonnejší
 • Pamäť (RAM):
  • minimálne 1 GB pre 32-bitovú verziu, minimálne 2 GB pre 64-bitovú verziu
 • Optická mechanika:
  • Jednotka CD-ROM alebo DVD-ROM (na vytváranie zvukových diskov CD, diskov MP3 CD alebo dátových diskov CD/DVD je potrebná mechanika CD-R/RW alebo DVD-R/RW)
 • Monitor:
  • 16-bitová hĺbka farieb, rozlíšenie 800 x 600 alebo vyššie
 • Pripojenie k internetu:
  • Potrebné na používanie podcastov a technológie Gracenote (služba vyhľadávania informácií pre zvukové disky CD)
 • Iné:
  • port USB, zvuková karta

Sony nepodporuje používanie tohto softvéru s nasledovnými systémami:

 • Iné operačné systémy ako tie vyššie uvedené
 • Osobne zhotovené počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia s viacerými operačnými systémami
 • Prostredia s viacerými monitormi
 • Počítače so systémom Macintosh®

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Sound Organizer Ver.1.6.2

Verzia súboru

 • Verzia 1.6.2

Veľkosť súboru

 • 78.6 MB (82 453 224 bajtov)

Dátum vydania

 • 24-01-2019

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Otvorte softvér Sound Organizer a vyberte možnosť About z ponuky pomocníka (Help).
Ak je verzia softvéru „1.6.2" alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.

Pred vykonaním aktualizácie

Pred začatím preberania softvéru si dôkladne prečítajte nasledujúce informácie.

 • Pri inštalácii a spustení softvéru postupujte podľa tu uvedených pokynov. Kým je spustený softvér Sound Organizer, nespúšťajte režim spánku ani režim hybernácie. Spoločnosť Sony Corporation („SONY") nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať ako dôsledok zanedbania tu uvedených pokynov.
 • Spoločnosť Sony nie je nijakým spôsobom ani formou zodpovedná za škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi alebo tretím stranám ako dôsledok toho, že si zákazník uplatňuje svoje práva podľa licenčnej zmluvy softvéru Sound Organizer, pokiaľ neexistujú samostatné zákony upravujúce vzniknuté záležitosti.
 • Softvér Sound Organizer je chránený proti kopírovaniu. Používatelia nesmú replikovať ani distribuovať softvér akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek podobe, ktorá nie je v súlade s predpismi spoločnosti Sony.

Dôležité upozornenie

 • Ak sú nahraté správy uložené v počítači, pred inštaláciou tohto softvéru dôrazne odporúčame zálohovať správy na disk CD-R / RW alebo iné externé úložné zariadenie.
 • Musíte používať tú verziu softvéru Sound Organizer, ktorú podporuje váš model. Rekordér IC nemôže zobraziť informácie, ak používate ním nepodporovanú verziu.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.
 • Uložte všetku svoju prácu a zatvorte všetky ostatné programy, aby ste zaistili, že žiaden iný program nebude rušiť inštaláciu.

Prevziať a inštalovať

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača
 3. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
 5. Ak sa zobrazí správa, že je aktualizácia ukončená, uistite sa, že ste označili políčko „Launch Sound Organizer Now“ (Spustiť softvér Sound Organizer) a potom kliknite na možnosť „Finish“ (Ukončiť).

Po dokončení inštalácie sa automaticky spustí softvér Sound Organizer.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite