Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:

 • Objektív: SEL1635GM
 • Telo: všetky objektívy typu E-mount okrem modelov NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 a PXW-FS7
  Poznámka: Pri používaní modelu PXW-FS7M2 dodržiavajte postup uvedený v návode na používanie modelu PXW-FS7M2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Rieši zriedkavý problém, kedy sa niektoré objektívy SEL1635GM nesprávne inicializujú pri použití s fotoaparátmi ILCE-7M3 alebo ILCE-7RM3

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) objektívu SEL1635GM ver.03 (Windows)

Verzia súboru

 • 03

Veľkosť súboru

 • 4.54 MB (4 766 968 bajtov)

Dátum vydania

 • 22/01/2019

Príprava

Potvrdenie softvérovej verzie systému objektívu

Ak chcete zistiť softvérovú verziu systému objektívu, postupujte podľa pokynov nižšie.

 • Verzia systémového softvéru objektívu [Ver.02] by sa mala aktualizovať.
 • Systémový softvér objektívu verzie [Ver.03] si aktualizáciu nevyžaduje.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.


 3. Ak používate sériu QX, v počítači spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu, spustite aktualizáciu a overte softvérovú verziu systému objektívu.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete softvér systému objektívu, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát s vymeniteľným objektívom
  • Zdroj napájania fotoaparátu: Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na(tri čiarky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). Pri aktualizácii softvéru systému objektívu odpojte vertikálne držadlo.
  • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
   Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát na vysielanie a produkciu
  • Zdroj napájania fotoaparátu: Špecializovaný sieťový adaptér
  • Kábel USB

Prevziať a inštalovať

Dôležité poznámky:

 • Na vykonanie aktualizácie systémového softvéru objektívu je potrebné objektív pripevniť k fotoaparátu. Aktualizácia systémového softvéru objektívu sa nedá urobiť s použitím iného fotoaparátu.
 • Skôr ako softvér systému objektívu aktualizujete, nasaďte objektív na fotoaparát. Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). (v prípade fotoaparátu s vymeniteľným objektívom α)
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite špecializovaný sieťový adaptér. (pre fotoaparáty na vysielanie a produkciu)
 • Batériu počas aktualizácie nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku. Ak by počítač prešiel do režimu spánku a aktualizácia by sa prerušila, začnite s aktualizáciou odznova.

Ako prevziať program na aktualizáciu softvéru systému objektívu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_SEL1635GMV3D.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

  Pre používateľov systémov Windows 8.1 a Windows 10:

  Podľa predvolených nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Po prevzatí súboru môžete spustiť inštaláciu softvérovej aktualizácie systému objektívu v .03 pre modul SEL1635GM.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 1. V počítači zatvorte všetky spustené programy.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [Update_SEL1635GMV3D.exe] spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 3. Zapnite fotoaparát. Ak je fotoaparát už zapnutý, vypnite ho a znova zapnite.
  Podľa pokynov v okne nástroja Lens System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku [Menu] (Ponuka) → [Setup] (Nastavenie) → [USB Connection] (Pripojenie USB) a overte, či je vybratý režim [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor). (Ak používate sériu QX, tento krok nie je potrebný.) Ak je vybratý iný režim ako [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor).

 4. Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu. Pomocou dodaného USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Ak sa na obrazovke počítača objaví chybové hlásenie, vyskúšajte tieto riešenia:
  – Odpojte kábel USB od fotoaparátu a potom ho znova pripojte.
  – Ak je v počítači dostupný ďalší terminál USB, zapojte kábel USB do toho ďalšieho terminálu.
 5. Skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona.
  Poznámka: Ak sa ikonana paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 6. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V počítači sa zobrazí okno aktualizačného programu a na displeji fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Follow computer instructions.“ (Postupujte podľa pokynov v počítači.).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru objektívu nedokončí.
  Podľa toho, aký model fotoaparátu používate, môže chvíľu trvať, kým sa obrazovka zmení.

 7. Riešenie problémov:
  • Ak sa zobrazí hlásenie „The update is not available for your model.“ (Aktualizácia pre váš model nie je k dispozícii.), overte, či systémový softvérový súbor, ktorý sa snažíte nainštalovať, je ten správny súbor pre objektív nainštalovaný na fotoaparáte.
   Ak je spustený správny aktualizačný program, zatvorte ho, odpojte USB kábel, vypnite fotoaparát a prejdite späť na krok 1: „Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu“.
  • Ak sa zobrazí správa „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nepodarilo sa nájsť fotoaparát s nainštalovaným objektívom určeným pre túto aktualizáciu.), overte, či je fotoaparát uvedený v časti „Relevant Products“ (Relevantné produkty) a či je k počítaču pripojený pomocou USB kábla.
 8. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak máte nainštalovanú verziu systémového softvéru objektívu .03 alebo novšiu, aktualizácia nie je nutná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér. Potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 9. Uistite sa, že [Current version] (Aktuálna verzia) je .02 a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Údaje sa prenášajú do fotoaparátu (približne 5 sekúnd).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 10. Po dokončení prenosu údajov uvidíte túto obrazovku:


  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 11. Spustí sa aktualizácia a vo fotoaparáte sa zobrazí indikátor jej priebehu (približne 30 sekúnd).
 12. Aktualizácia je dokončená, keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie „Lens update complete.“ (Aktualizácia objektívu sa dokončila.).
  Ak používate sériu QX, aktualizácia je dokončená, keď zmizne obrazovka série QX.
 13. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonuna paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.
  Poznámka: Ak sa ikonana paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 14. Odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizácie fotoaparát vypnite, vyberte z neho batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér. Potom batériu znova vložte alebo znova pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite.

Krok 2: Potvrďte, že softvérová verzia systému objektívu je v .03 .

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite