Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • STR-DH790

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Poskytuje podporu pre funkciu eARC
  Poznámky:
  • eARC je nová štandardizovaná funkcia rozhrania HDMI 2.1, ktorá okrem zvukových formátov podporovaných súčasnou funkciou spätného zvukového kanála (ARC) poskytuje podporu pre najnovšie formáty zvuku.
  • Funkcia eARC vám umožňuje vychutnať si cieľový zvukový obsah, ako napríklad obsah vo formátoch Dolby Atmos – Dolby TrueHD a DTS:X alebo obsah vo viackanálovom formáte LPCM, ktorý sa nedá prenášať pomocou funkcie ARC.

Informácie o súbore

Názov

 • Aktualizácia firmvéru pre model STR-DH790, verzia VER. 1.171

Názov súboru zip

 • h790_upd_ver1171.zip

Verzia súboru

 • VER. 1.171

Veľkosť súboru

 • 6.62 MB (6 950 992 bajtov)

Dátum vydania

 • 10-10-2018

Príprava

Ak vlastníte nový AV prijímač, pravdepodobne už máte najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie VER. 1.171 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite AV prijímač.
 2. Stlačte tlačidlo AMP MENU na diaľkovom ovládaní, potom pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol na diaľkovom ovládaní vyberte položku [SYSTEM] (SYSTÉM) a následne stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku [VER. x.xxx]
  Číslo verzie firmvéru sa zobrazí vo formáte:
  „VER. 1.171“ – ak je číslo verzie „VER. 1.171“ alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu firmvéru.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do AV prijímača.

Odporúčame použiť tieto operačné systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor h790_upd_ver1171.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 6,62 MB (6 950 992 bajtov).

Uloženie súboru do pamäťového zariadenia USB:

 1. Extrahujte súbor do počítača:
  • Pre systém Mac OS X: Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor prevzatý, a dvakrát kliknite na súbor h790_upd_ver1171.zip. – Extrahovaný súbor má názov „h790_upd“
  • Pre systém Windows 10/8.1/7:
   a. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor h790_upd_ver1171.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
   b. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať)
   c. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „h790_upd“.
 2. V priečinku „h790_upd“ musia byť tieto súbory:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
  • Pre operačný systém Mac OS X:
   Myšou presuňte priečinok „h790_upd“ do koreňového priečinka v zariadení USB.
  • Pre operačný systém Windows:
   1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok „h790_upd“.
   2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
   3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   4. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do AV prijímača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite AV prijímač.
 2. Uistite sa, že k AV prijímaču nie sú pripojené žiadne iné zariadenia USB. Ak sú, odpojte ich.

Prenos aktualizačného súboru:

 1. Pamäťové zariadenie USB obsahujúce aktualizačný súbor vložte do portu POWER SUPPLY (NAPÁJANIE) na zadnom paneli AV prijímača.
 2. Podľa pokynov na displeji stlačte tlačidlo AMP MENU na diaľkovom ovládaní a pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol na diaľkovom ovládaní vyberte položku [SYSTEM] (SYSTÉM). Následne stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol na diaľkovom ovládaní vyberte položku [UPDATE] (AKTUALIZOVAŤ) a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Na displeji sa zobrazí správa [START] (ŠTART). Stlačte tlačidlo ENTER na diaľkovom ovládaní.
 5. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje hlásenie [UPDT xxx] (x = priebeh aktualizácie). Update takes up to 60 minutes.
  Poznámka: Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 6. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie [COMPLETE] (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  AV prijímač sa po dokončení aktualizácie automaticky vypne.
 7. Odpojte pamäťové zariadenie USB od AV prijímača a prijímač zapnite.
 8. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie VER. 1.171, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru AV prijímača pomocou počítača a disku vyskytnú problémy?

 • Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie „FILE ERR“ (CHYBA SÚBORU).
  • Vypnite systém a odstráňte pamäťové zariadenie USB.
  • Skontrolujte, či sa vo vašom pamäťovom zariadení USB nachádza priečinok „h790_upd“ obsahujúci všetkých 6 súborov.
  • Po kontrole obsahu pamäťového zariadenia USB sa pokúste postup aktualizácie zopakovať.
 • Počas priebehu aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete (kvôli výpadku elektriny atď.).
  • Zabezpečte, aby počas vypnutia napájania zostalo zariadenie USB s firmvérom pripojené.
  • Keď sa zapne elektrina, AV prijímač automaticky obnoví proces aktualizácie.
 • Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie „UPDT ERR“ (CHYBA AKTUALIZÁCIE).
  • Vypnite systém a skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB s firmvérom pripojené do prijímača.
  • Zapnite napájanie a AV prijímač automaticky obnoví proces aktualizácie.
 • Aktualizačný súbor h790_upd_ver1171.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite AV prijímač.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite