MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu FDR-AX700 ver. 1.01 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • FDR-AX700

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Optimalizuje úroveň zvýraznenia zaostrenia displeja pre snímanie pomocou S-Log
 • Výraznejším spôsobom vylepšuje stabilitu snímania pomocou funkcie Steady Shot pri snímaní s vysokou snímkovou frekvenciou
 • Vylepšuje celkovú stabilitu a výkon kamery

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu FDR-AX700 ver. 1.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 179.8 MB (179 791 664 bajtov)

Dátum vydania

 • 24/07/2018

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania kamery
  • Úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií (NP-FV70A) alebo špeciálny sieťový adaptér
 • Kábel USB (súčasť dodávky) kábel Type A Male – Micro-B Male
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Keď aktualizujete systémový softvér, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FV70A) alebo špeciálny sieťový adaptér.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Kamera by sa náhle vypla, čo by znemožnilo jej ďalšie fungovanie.
 • Z kamery vopred vyberte pamäťovú kartu/pamäťovú záznamovú jednotku.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Kým nedostanete pokyn, nepripájajte kameru k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky).

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_FDRAX700V101.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.

 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_FDRAX700V101.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.

 3. Súbor [Update_FDRAX700V101] sa rozbalí.

 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting).

 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  • Pre používateľov systému macOS 11 – 12

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 11 – 12, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľov systému macOS 10.15

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 10.15, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľa systému macOS 10.13
   Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
   • Ak sa zobrazí systémová správa, zatvorte ju kliknutím na položku [OK].

   • Prečítajte si informácie o systémovom softvéri od spoločnosti Sony Corporation.
    Poznámka: Ak ste v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
    Ak obrazovky zabezpečenia a ochrany súkromia zostanú zobrazené, zatvorte okno.

   • V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po stlačení tlačidla [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.

   • Začiarknite položku [Security and privacy] (Zabezpečenie a ochrana súkromia) a kliknite na možnosť [OK].
  • Pre používateľa systému macOS 10.12 alebo nižšej verzie, prípadne pre autorizovaného používateľa verzie systému macOS 10.13
   Zobrazí sa nasledujúci postup.
   • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB. Prepojte kameru a počítač pomocou kábla USB (súčasť dodávky) a kliknite na položku [OK].
   • Na prihlásenie pomocou účtu správcu zadajte heslo.

 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 7. Zapnite kameru.

 8. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču.
  Poznámka: Ak počítač nemôže kameru nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

 9. Kliknite na položku [Next] (Ďalej) v nástroji System Software Updater.
  Súčasne sa na displeji LCD kamery zobrazí hlásenie „Follow instructions on the computer.“ (Riaďte sa pokynmi v počítači.)
  Poznámka: Kameru nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.

 10. Po potvrdení aktuálnej verzie na displeji, kliknite na položku [Next] (Ďalej).

 11. Kamera sa automaticky reštartuje.

 12. Po automatickom reštartovaní sa spustí aktualizácia.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (asi 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.


 13. Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizácie vykonajte nastavenie dátumu a času a vypnite a zapnite napájanie tela kamery.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 1.01.

V kamere vyberte položky [Menu] (Ponuka) – [OTHERS] (Iné) – [VERSION DISPLAY] (Zobrazenie verzie). Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite