Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • FDR-AX700

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Optimalizuje úroveň zvýraznenia zaostrenia displeja pre snímanie pomocou S-Log
 • Výraznejším spôsobom vylepšuje stabilitu snímania pomocou funkcie Steady Shot pri snímaní s vysokou snímkovou frekvenciou
 • Vylepšuje celkovú stabilitu a výkon kamery

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu FDR-AX700 ver. 1.01 (Windows)

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 174 MB (182 500 568 bajtov)

Dátum vydania

 • 24/07/2018

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania kamery
  • Úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií (NP-FV70A) alebo špeciálny sieťový adaptér
 • Kábel USB (súčasť dodávky) kábel Type A Male – Micro-B Male
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Keď aktualizujete systémový softvér, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FV70A) alebo špeciálny sieťový adaptér.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Kamera by sa náhle vypla, čo by znemožnilo jej ďalšie fungovanie.
 • Z kamery vopred vyberte pamäťovú kartu/pamäťovú záznamovú jednotku.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Po dokončení aktualizácie sa všetky nastavenia vrátia na predvolené hodnoty nastavené vo výrobnom závode.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_FDRAX700V101.exe].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
Poznámka pre používateľov verzie operačného systému Windows 8.1/10:
Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory).
Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.

 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_FDRAX700V101.exe]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.

 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 4. Zapnite kameru.

 5. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču.
  Poznámka: Ak počítač nemôže kameru nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

 6. Kliknite na položku [Next] (Ďalej) v nástroji System Software Updater.
  Súčasne sa na displeji LCD kamery zobrazí hlásenie „Follow instructions on the computer.“ (Riaďte sa pokynmi v počítači.)
  Poznámka: Kameru nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.

 7. Po potvrdení aktuálnej verzie na displeji, kliknite na položku [Next] (Ďalej).

 8. Kamera sa automaticky reštartuje.

 9. Po automatickom reštartovaní sa spustí aktualizácia.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (asi 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.


 10. Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizácie vykonajte nastavenie dátumu a času a vypnite a zapnite napájanie tela kamery.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 1.01.

V kamere vyberte položky [Menu] (Ponuka) – [OTHERS] (Iné) – [VERSION DISPLAY] (Zobrazenie verzie). Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite