Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • RM-LVR3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje celkovú stabilitu zariadenia

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Do nastavení diaľkového ovládania boli pridané funkcie zrkadlového režimu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu RM-LVR3 ver. 2.01 (Windows)

Verzia súboru

 • 2.01

Veľkosť súboru

 • 98.4 MB (103 214 272 bajtov)

Dátum vydania

 • 29/05/2018

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 2.01, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku [Remote control setting] (Nastavenie diaľkového ovládania), a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
 2. Vyberte položku [Ver.] a stlačte tlačidlo REC/ENTER. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Systémové požiadavky

Operačné systémy


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Zdroj napájania zariadenia. Zariadenie, ktoré bolo úplne nabité.
  Poznámka: Aktualizáciu možno vykonať iba vtedy, keď je batéria nabitá aspoň na (štyri čiarky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu.
 • Adaptér a kábel USB dodané spolu so zariadením.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Keď aktualizujete softvér systému, použite plne nabité zariadenie.
 • Počas aktualizácie nevypínajte napájanie. zariadenie by sa náhle vyplo, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_RMLVR3V201.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.


 5. Poznámka pre používateľov verzie operačného systému Windows 8.1/10:

  Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_RMLVR3V201.exe]. – V tomto kroku ešte zariadenie nepripájajte.
 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 4. Pripojte zariadenie k počítaču.
  1. Pomocou priloženého adaptéra a kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.


   Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).


   Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na displeji počítača sa zobrazí správa „Could not find the device for this update.“ (Zariadenie pre túto aktualizáciu sa nenašlo). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup:
   • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
   • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  2. Teraz skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona .
  3. Po skontrolovaní vyššie uvedeného postupu kliknite v programe na aktualizáciu softvéru systému na tlačidlo Next (Ďalej).
   Obrazovka počítača.


   Displej LCD zariadenia

   Poznámka: Od tohto momentu už zariadenie nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.
 5. Skontrolujte, či sa nevyžaduje aktualizácia.
  1. Po skontrolovaní obrazovky, či prebehol vyššie uvedený postup, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.
   Vyžaduje sa aktualizácia.


   Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, aktualizácia sa nevyžaduje. Podľa uvedenej správy ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
  2. Po potvrdení, že aktuálna verzia (Current version) je „Ver.2.00“ alebo staršia, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (asi 10 minút).

  Poznámka: Počas aktualizácie zariadenie nikdy nevypínajte ani neodpájajte kábel USB.
 7. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Zariadenie sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.01.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku [Remote control setting] (Nastavenie diaľkového ovládania), a potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
 2. Vyberte položku [Ver.] a stlačte tlačidlo REC/ENTER. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite