Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely televízorov:

 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

Informácie o súbore na stiahnutie

Benefits and improvements from the latest update

 • Introduces the ability to add new apps to “My Apps” on the TV menu bar
 • Improves the user experience when registering favourite channels using the TV menu bar
 • Improves the software update confirmation screen
 • Reduces the time it takes for audio output to be heard from the Sound Bar when switching the TV on from standby
 • Resolves an issue where the brightness decreases every time HDR content is played
 • Resolves an issue where SDR content flashes/flickers while the TV's HDR setting is set to "Auto"
 • Resolves an issue where lip sync error occurs when the Sound Bar is connected to TV

Previous Benefits and Improvements

The following benefits and improvements are also included in this update.

 • Dolby Vision content is supported for video streaming apps/services installed on the TV such as Amazon Prime Video and Netflix. (ZD9, XE94, XE93 and A1 only)*

  * Selected Sony TVs (ZD9, XE94, XE93 and A1 Series) will support Dolby Vision with the software update to be rolled out in Europe within April, 2018. To enjoy Dolby Vision content, the video streaming app/service must support Dolby Vision. For more information, please contact the app/service provider. In addition, after the Sony TV receives the software update, devices with Dolby Vision playback (such streaming media players and UHD Blu-ray players) that are connected to the Sony TV by HDMI will also require a software update to support Dolby Vision playback through the device. For more information on the timing of an update to a particular player, please contact the player’s manufacturer.
 • Voice search UI has changed
  You can search content while viewing the screen. Press the [↑] button on the remote control to show all of the search results. Then scroll through the categories using the directional buttons.
 • Introduces support for BBC iPlayer HLG HDR format (UK only)
 • Resolves an issue where the following message appears: "Samba Services Manager has stopped"
 • Resolves an issue where audio on TV speaker echoes when connected to Bluetooth headphones
 • Resolves Amazon Prime Video playback issue where the video freezes and lip sync error occurs
 • Resolves an issue where home audio amplifier does not switch input automatically to TV input when using "BRAVIA Sync Control" function
 • Resolves an issue where the TV input selector does not switch to HDMI connected player automatically when using the "One-Touch Play" feature
 • Resolves an issue where videos from NPO’s HbbTV app cannot be played (The Netherlands only)
 • Resolves an issue where sound continues to be heard from the Sound Bar after turning off the TV via the remote control
 • Introduces How-to videos in the BRAVIA Recommendations shelf
 • Introduces compatibility with Amazon Alexa-enabled devices (UK only)
 • Improves TV response time when using the remote control
 • Improves user experience when setting up Samba TV service
 • Resolves YouTube 4K playback issue (2,560 x 1,440 resolution or higher)
 • Resolves an issue where the TV turns on by itself from standby mode
 • This firmware update introduces Android Nougat to Sony's Android TV and supports:
  • Picture-in-Picture mode
  • Half-screen settings mode
  • Task-switching (quickly access recently used apps)
  • Multiple Google accounts
  • Google Cast 4K content via built-in Chromecast
  • Ability to switch to TV viewing mode from Home menu with PROG +/- or number buttons
  • Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR content
  • Voice search web browser functionality
  • Improved category list design
  • Improved Wi-Fi password input screen
  • A2DP (Bluetooth headphone) functionality (Applicable for A1, XE94, XE93, XE90, and XE85 Series)
  • New sound setting (Dialogue mode) (Applicable for A1, XE94, XE93, XE90, XE85, XE83, and XE80 Series)
  NOTE: For more information on the features and improvements, please go to:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.
 • Improved channel sorting

Restrictions

 • Only for use with the products sold in Europe. Not all models are sold in all countries.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Na televíznej obrazovke by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru.


[1] Model
[2] Verzia softvéru

Ak je číslo verzie PKG6.5603.xxxx alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru aaktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je prostredníctvom pripojenia televízora kinternetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia Automatické preberanie softvéru povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)
 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte možnosť [Pomocník].
 3. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 4. Vyberte funkciu [Automatické preberanie softvéru].

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie Automatické preberanie súborov, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie kinternetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie Automatické preberanie súborov zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač sprístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 6.5603

Názov súboru .zip

 • sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • 6.5603

Veľkosť súboru

 • 1 818 857 425 bajtov

Dátum vydania

 • 23-05-2018

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte zelektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.

 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či je veľkosť súboru sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip je 1 818 857 425 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg do koreňového adresára zariadenia USB.

  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.

 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.

 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.

 4. Po rozpoznaní úložného zariadenia USB sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť aznova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru zúložného zariadenia USB, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo ana televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.

 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne anásledne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.

 7. Keď sa aktualizácia softvéru dokončí, na televízore sa zobrazí správa informujúca odokončení aktualizácie softvéru.

 8. Opatrne vyberte zariadenie USB zotvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG6.5603.xxxx alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG6.5603.xxxx alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet?

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite