Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely televízorov:

 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody azlepšenia znajnovšej aktualizácie

 • Obsah Dolby Vision je podporovaný aplikáciami/službami na prenos videí inštalovaných na televízoroch, ako je služba Amazon Prime Video aNetflix. (iba modely ZD9, XE94, XE93 aA1)*
 • Zmena používateľského rozhrania hlasového vyhľadávania
  Počas prezerania obrazovky môžete vyhľadávať obsah. Stlačením tlačidla [↑] na diaľkovom ovládaní zobrazíte všetky výsledky vyhľadávania. Potom prechádzajte medzi kategóriami pomocou smerových tlačidiel.
  • Pred aktualizáciou
  • Po aktualizácii
 • Zavádza podporu pre formát BBC iPlayer HLG HDR (iba vSpojenom kráľovstve)
 • Rieši problém, pri ktorom sa zobrazovalo nasledujúce hlásenie: „Samba Services Manager has stopped“ (Správca služieb Samba sa zastavil)
 • Rieši problém, pri ktorom dochádzalo po pripojení slúchadiel Bluetooth kozvene zvuku na reproduktore televízora
 • Rieši problém prehrávania videa služby Amazon Prime, pri ktorom dochádzalo kzamrznutiu videa achybnej synchronizácii pier
 • Rieši problém, pri ktorom nedochádzalo kautomatickému spusteniu vstupu domáceho zvukového zariadenia do televízneho vstupu počas používania funkcie „BRAVIA Sync Control“
 • Rieši problém, pri ktorom sa volič vstupu televízora automaticky neprepol na pripojený prehrávač HDMI počas používania funkcie „One-Touch Play“
 • Rieši problém, pri ktorom nemožno prehrávať videá zaplikácie HbbTV stanice NPO (iba pre Holandsko)
 • Rieši problém, pri ktorom pokračuje prehrávanie zvuku zreproduktorového panela po vypnutí televízora pomocou diaľkového ovládania

* Vybrané televízory Sony (série ZD9, XE94, XE93 aA1) budú saktualizáciou softvéru, ktorá vEurópe vyjde vapríli 2018, podporovať technológiu Dolby Vision. Ak chcete obsah Dolby Vision využívať, musia aplikácie/služby na prenos videí podporovať technológiu Dolby Vision. Viac informácií získate od poskytovateľa aplikácie/služby. Po prevzatí aktualizácie softvéru televízormi Sony budú navyše zariadenia sprehrávaním vo formáte Dolby Vision (ako napríklad prehrávače na prenos mediálnych údajov aprehrávače Blu-ray podporujúce formát smimoriadne vysokým rozlíšením), ktoré sú pripojené ktelevízoru Sony cez rozhranie HDMI, vyžadovať aktualizáciu softvéru na podporu prehrávania Dolby Vision prostredníctvom zariadenia. Viac informácií otermíne aktualizácie jednotlivých prehrávačov získate uvýrobcu prehrávača.

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Zavádza videá spostupmi do priečinku odporúčaní pre televízor BRAVIA
 • Prináša kompatibilitu so zariadeniami od spoločnosti Amazon spodporou hlasovej asistentky Alexa (iba Spojené kráľovstvo)
 • Vylepšuje dobu odozvy televízora pri používaní diaľkového ovládania
 • Zlepšuje používateľskú skúsenosť snastavovaním služby Samba TV
 • Rieši problém sprehrávaním formátu 4K vslužbe YouTube (rozlíšenie 2560x1440 avyššie)
 • Rieši problém, keď sa televízor vpohotovostnom režime sám vypne
 • Táto aktualizácia firmvéru prináša systém Android Nougat do Android TV od spoločnosti Sony apodporuje:
  • režim obraz vobraze,
  • režim nastavenia polovičnej obrazovky,
  • prepínanie úloh (rýchly prístup knaposledy použitým aplikáciám),
  • viaceré kontá Google,
  • obsah aplikácie Google Cast 4K prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast,
  • schopnosť prepnúť do režimu obrazovky TV zdomovskej ponuky pomocou tlačidla PROG +/- alebo číselných tlačidiel,
  • obsah Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR,
  • funkčnosť hlasového vyhľadávania vo webovom prehliadači,
  • zlepšený dizajn zoznamu kategórií,
  • zlepšená vstupná obrazovka pre heslo ksieti Wi-Fi.
  • Funkčnosť profilu A2DP (slúchadlá Bluetooth) (vzťahuje sa na série A1, XE94, XE93, XE90, aXE85)
  • Nové nastavenie zvuku (režim dialógu) (vzťahuje sa na série A1, XE94, XE93, XE90, XE85, XE83, aXE80)
  POZNÁMKA: Ďalšie informácie ofunkciách avylepšeniach nájdete na lokalite: http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.
 • Vylepšené zoradenie kanálov

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie stelevízormi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Na televíznej obrazovke by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru.


[1] Model
[2] Verzia softvéru

Ak je číslo verzie PKG6.2858.xxxx alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru aaktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je prostredníctvom pripojenia televízora kinternetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia Automatické preberanie softvéru povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)
 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte možnosť [Pomocník].
 3. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 4. Vyberte funkciu [Automatické preberanie softvéru].

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie Automatické preberanie súborov, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie kinternetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie Automatické preberanie súborov zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač sprístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 6.2858

Názov súboru .zip

 • sony_dtvota_2016_1602858100_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • 6.2858

Veľkosť súboru

 • 1 734 831 730 bajtov

Dátum vydania

 • 28-03-2018

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte zelektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či je veľkosť súboru sony_dtvota_2016_1602858100_eua_auth.zip je 1 734 831 730 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16028581000082.pkg.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16028581000082.pkg do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16028581000082.pkg pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.
 4. Po rozpoznaní úložného zariadenia USB sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť aznova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru zúložného zariadenia USB, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo ana televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.
 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne anásledne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.
 7. Keď sa aktualizácia softvéru dokončí, na televízore sa zobrazí správa informujúca odokončení aktualizácie softvéru.
 8. Opatrne vyberte zariadenie USB zotvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG6.2858.xxxx alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG6.2858.xxxx alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet?

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite