Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KDL-49WE753
 • KDL-43WE753
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-40WE663
 • KDL-32WE613
 • KDL-49WE755
 • KDL-43WE755
 • KDL-40WE665
 • KDL-32WE615
 • KDL-49WE750
 • KDL-43WE750
 • KDL-49WE660
 • KDL-40WE660
 • KDL-32WE610
 • KDL-49WE754
 • KDL-43WE754

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Rieši problém, keď sa televízor nedokáže pripojiť na internet cez rozhranie Wi-Fi
 • Rieši problém, keď port USB nefunguje
 • Rieši problém, keď aplikácie nefungujú alebo sa nezobrazujú na televízore
 • Rieši problém, keď televízor nemôže prehrať videá v aplikácii Amazon video a zobrazuje nasledovnú správu: „Nedostatočná šírka pásma“

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Prináša elektronického programového sprievodcu Freeview Play EPG (iba pre Spojené kráľovstvo)
 • Rieši problém, keď televízor nie je možné z pohotovostného režimu pripojiť k prístupovému bodu Wi-Fi
 • Rieši problém, keď sa jazyk rozhrania služby YouTube nezhoduje s jazykom vybratým na televízore
 • Rieši problém, keď sa televízor nepretržite reštartoval na satelitnom kanáli PMC
 • Rieši problém prehrávania služby Netflix po pozretí aplikácie All4
 • Zlepšuje stabilitu aplikácie Amazon Video (iba v Spojenom kráľovstve a Nemecku)
 • Opravuje problém, keď pri prenose fotografií z fotoaparátu Sony ILCE-6300 prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct televízor nedokáže zobraziť fotografie
 • Opravuje problém, keď sa pri spúšťaní internetových služieb zobrazuje hlásenie so zásadami ochrany osobných údajov
 • Opravuje problém, keď nemožno načítať videá služby YouTube
 • Opravuje problém, keď po zapnutí/vypnutí funkcie Wi-Fi prestane fungovať diaľkové ovládanie
 • Opravuje problém, keď po pripojení zariadenia USB využívajúceho protokol Media Transfer Protocol (MTP) zamrzne televízor
 • Opravuje problém, keď sa jazyk rozhrania služby YouTube nezhoduje s jazykom vybratým na televízore
 • Vylepšený celkový výkon a stabilita operácií používateľského rozhrania
 • Zlepšuje všeobecný výkon televízora
 • Vyriešený problém, kedy televízor nedokáže nájsť niektoré služby štandardu DVB-T2 PLP1
 • Vyriešený problém, kedy sa televízor nepretržite reštartoval pri sledovaní niektorých kanálov štandardu DVB-T2
 • Vyriešené jazykové problémy v aplikácii YouTube
 • Vyriešené prípady, kedy pri použití aplikácií IPTV nefunguje ovládanie hlasitosti
 • Zlepšený všeobecný výkon a stabilita televízora
 • Zlepšuje pripojenie televízora k rozhraniu Wi-Fi
 • Vylepšená funkčnosť webového prehliadača

Obmedzenia

Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor a stlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku [Settings] (Nastavenie) a stlačte tlačidlo [Enter].
 3. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) a stlačte tlačidlo [Enter].
 4. V pravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model a verzia softvéru: v8.233 – ak je číslo verzie v8.233 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť a poskytla používateľom najlepší možný dojem z používania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je priame prevzatie do televízora prostredníctvom internetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia Automatické preberanie softvéru povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)

 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Settings] (Nastavenie) a stlačte tlačidlo [Enter].
 3. Vyberte položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) a stlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vyberte položku [Automatic Software download] (Automatické preberanie softvéru).
 5. Výberom položky [On] (Zap.) softvér automaticky prevezmete. Výberom možnosti [Off] (Vyp.) funkciu vypnete.

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie o súbore, Prevzatie a Inštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie Automatické preberanie softvéru, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak nie ste priamo pripojení k internetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie Automatické preberanie softvéru zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať a vykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 8.233

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2017_8233_enf_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.233

Veľkosť súboru

 • 208 978 005 bajtov

Dátum vydania

 • 24-01-2018

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry s pevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru sony_tvupdate_2017_8233_enf_auth.zip je 208 978 005 bajtov.
   POZNÁMKA: V počítačoch s operačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti v položke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte priečinok sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100 do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv02B40B0AB4BA_00100100 pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Stlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu [Settings] (Nastavenie) a vyberte ju stlačením tlačidla [Enter].
 6. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) a vyberte ju.
 7. Prejdite na položku [Software Update] (Aktualizácia softvéru), vyberte ju a následne vyberte položku [USB].
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia a na prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora z elektrickej siete.
 10. Keď sa na televízore zobrazí hlásenie Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne a znova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB a nevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte z portu USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.233 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.233 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite a nainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky o aktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. V záujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody a vylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.