Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-9

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Vylepšená funkcia Continuous AF (Kontinuálne automatické zaostrovanie)
  • Vylepšené kontinuálne automatické zaostrovanie na pohyblivé objekty
  • Vylepšená stabilita funkcie AF-C počas približovania/odďaľovania
 • Pridané nové alebo vylepšené funkcie pre profesionálnych fotografov z oblasti športu/správ
  • Nová funkcia: priradenie ochrany záberov tlačidlu Vlastné
  • Nová funkcia: Ochrana všetkých súborov prenášaných na server FTP naraz*1
  • Zobrazenie adresy MAC káblovej siete LAN
  • Vkladanie metaúdajov IPTC do súborov*2
  • Vkladanie sériového čísla fotoaparátu do metaúdajov
 • Iné
  • Celkové zlepšenie prevádzkovej stability
  • Zlepšenie presnosti výstrahy pri prehrievaní
*1: Len zábery chránené vo verzii 2.00.
*2: Informácie IPTV je potrebné vytvoriť vopred pomocou softvéru IPTC Metadata Preset.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Podporuje funkciu automatického zaostrovania na oči pre objektívy s objímkou typu A-mount prostredníctvom montážneho adaptéra LA-EA3*1
 • Opravuje problém, keď môžu pri použití pamäťových kariet SDXC alebo microSDXC v určitých smartfónoch zmiznúť súbory RAW*2
 • Zvyšuje kvalitu obrazu a celkovú stabilitu fotoaparátu
 • Zlepšuje výkon nepretržitého automatického zaostrovania (AF-C) počas približovania objektívom SEL70200GM alebo SEL100400GM*3
 • Zlepšuje funkčnosť upozornenia o prehrievaní
*1: Táto funkcia je určená iba pre objektívy s objímkou typu A-mount, ktoré sa dokážu prispôsobiť snímaniu AF-C (maximálnou) rýchlosťou 8 až 10 snímok/s so sledovaním.
Tu nájdete podrobné informácie.
*2: Údaje vo formáte RAW zaznamenané pomocou fotoaparátu ILCE-9 so systémovým softvérom ver. 1.00 alebo 1.01 môžu zmiznúť. Ak vykonávate aktualizáciu systému na ver. 1.10, zálohujte si súbory s údajmi vo formáte RAW.
*3: Vyžaduje sa verzia systémového softvéru ver. 03 alebo novšia pre objektív SEL70200GM a ver. 02 alebo novšia pre objektív SEL100400GM. Vyhlásenie bolo pridané v čase vydania systémového softvéru objektívu.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-9 ver. 2.00 (Mac)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 288.5 MB (285 549 372 bajtov)

Dátum vydania

 • 11/01/2018

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1013.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo už nemajú podporu.
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 10 minút. Zabráňte tomu, aby počítač medzitým prešiel do režimu spánku. Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Prečítajte si vyhlásenie a kliknutím na políčko začiarknutia vyjadrite svoj súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE9V200.dmg].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE9V200.dmg]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Súbor [Update_ILCE9V200] sa rozšíri.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu.

 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa nástroj System Software Updater. 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage 3 (Podstrana nastavení 3) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač. V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 10. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.10 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  Vyžaduje sa aktualizácia


  Aktualizácia nie je nutná


 11. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.10 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 12. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.

  Zobrazí sa obrazovka nižšie.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 13. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom reštartovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 14. Dokončite aktualizáciu
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6 ) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite