Systémové požiadavky

 • Počítač so systémom Windows a prístupom na internet
 • Kábel LAN na pripojenie prijímača k internetu
 • Operačný systém
  • Systém Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bitový/64-bitový), Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bitový)
 • Minimálne požiadavky na počítač:
  • Procesor: Celeron
  • Taktovacia frekvencia: 1 GHz alebo výkonnejší
  • Pamäť (RAM) (Windows XP): 512 MB alebo viac
  • Pevný disk: 20 MB alebo viac voľného miesta na disku.
   Ak nie je nainštalované rozhranie .NET Framework 2.0, vyžaduje sa 280 MB voľného miesta na disku.
  • Monitor: 1024 × 768, High Color (65 536 farieb) alebo vyššie rozlíšenie
  • Sieť: 100Base-TX alebo novšia

Inštalácia

Na vykonanie aktualizácie firmvéru potrebujete softvér ES Utility. Softvér ES Utility nainštalujte v počítači podľa krokov uvedených nižšie:

Poznámka: Ak ste softvér ES Utility už nainštalovali, nemusíte ho inštalovať znova.

 1. Zapnite počítač a prihláste sa ako správca alebo pomocou konta so správcovskými oprávneniami.
 2. Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD so softvérom ES Utility.
 3. Automaticky sa spustí inštalačný program a zobrazí sa obrazovka inštalácie softvéru.
  • Ak sa inštalačný program nespustí, prejdite na súbory na disku CD a dvakrát kliknite na súbor SetupLauncher.exe.
  • Ak nemáte disk CD so softvérom ES Utility, prevezmite softvér ES Utility do počítača z tohto miesta, otvorte priečinok s prevzatými súbormi a dvakrát kliknite na súbor SetupLauncher.exe.
 4. Aplikačný softvér ES Utility nainštalujte podľa pokynov uvedených v hlásení na obrazovke.
 5. Na obrazovke Welcome to the Software Setup (Víta vás inštalácia softvéru) si prečítajte zmluvu. Ak s ňou súhlasíte, kliknite na položku I accept the terms of the license agreement (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy) a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Na obrazovke Software Setup (Inštalácia softvéru) kliknite v časti Software (Softvér) na ikonu ES Utility. 7. Na obrazovke Software Setup (Inštalácia softvéru) kliknite v časti ES Utility na tlačidlo Install (Inštalovať).
 8. Na obrazovke Welcome to the ES Installer (Víta vás inštalátor ES) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 9. Na obrazovke Setup Type (Typ inštalácie) vyberte možnosť Custom (Vlastná) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 10. Na obrazovke Choose a Destination Folder (Výber cieľového priečinka) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 11. Na obrazovke Add a desktop shortcut (Pridanie odkazu na pracovnú plochu) začiarknite políčko Add a shortcut to the desktop (Pridať odkaz na pracovnú plochu) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 12. Na obrazovke Install the program (Inštalácia programu) kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).
 13. Na obrazovke ES Utility was successfully installed (Softvér ES Utility sa úspešne nainštaloval) kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

  Softvér ES Utility sa nainštaloval a na pracovnej ploche sa nachádza jeho ikona. • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite