Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Pridaný Bluetooth kodek „aptX HD“
 • Vylepšené ďalšie funkcie

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 1.10 pre modely NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 (Mac)

Verzia súboru

 • Verzia 1.10

Veľkosť súboru

 • 113 MB (119 378 020 bajtov)

Dátum vydania

 • 09-11-2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím si ju prevziať? Aktualizácia nie je nutná, ak už bol firmvér prehrávača Walkman aktualizovaný na verziu 1.10 prostredníctvom funkcie automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak nie ste si istí, ľahko si zistíte, ktorú verziu firmvéru máte:

 1. Ťuknite na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/Nastavenia) v pravom dolnom rohu obrazovky
 2. Vyberte ponuku položky [Settings] (Nastavenia)
 3. Prejdite až úplne nadol a vyberte ponuku položky [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 4. Potvrďte číslo modelu a verziu firmvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Mac OS:
DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • macOS 10.13 - 10.15

Prevzatie

Skôr ako začnete s inováciou

 • Po aktualizácii sa firmvér nedá vrátiť späť na pôvodnú verziu.
 • Všetky údaje z jednotky preneste do počítača, pretože údaje, ktoré zostanú v jednotke, sa pri inovácii môžu stratiť.
  Nemôžeme zaručiť, že skladby a údaje sa počas aktualizácie nezničia alebo neodstránia.
 • Pred spustením aktualizácie musí byť v jednotke asi 200 MB voľného miesta. Uistite sa, že voľný priestor, ktorý je k dispozícii, je dostatočný.
 • Ak v zabudovanej flash pamäti nie je dosť miesta, všetky nepotrebné údaje preneste späť do počítača. Uvoľníte tým nejaké miesto.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Prihláste sa v počítači ako správca.

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte zariadenie Walkman k počítaču prostredníctvom pripojenia USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Počas inovácie neodpájajte zariadenie od počítača.
  Poznámka pre používateľov systému macOS 10.15: Keď v systéme macOS 10.15 prvýkrát spustíte nástroj na aktualizáciu, zobrazí sa hlásenie ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] (Nástroj „Software Update Tool“ požaduje prístup k súborom na vymeniteľnom zväzku). Ak kliknete na tlačidlo [OK], spustí sa aktualizácia. Ak kliknete na tlačidlo [Don’t Allow] (Nepovoliť), zobrazí sa chybové hlásenie a aktualizácia bude neúspešná.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na možnosť [Finish] (Dokončiť).

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).

Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „1.10“, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite