Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Pridaný Bluetooth kodek „aptX HD“
 • Vylepšené ďalšie funkcie

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 1.10 pre modely NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 (Mac)

Verzia súboru

 • Verzia 1.10

Veľkosť súboru

 • 113 MB (118 744 151 bajtov)

Dátum vydania

 • 09-11-2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím si ju prevziať? Aktualizácia nie je nutná, ak už bol firmvér prehrávača Walkman aktualizovaný na verziu 1.10 prostredníctvom funkcie automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak nie ste si istí, ľahko si zistíte, ktorú verziu firmvéru máte:

 1. Ťuknite na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/Nastavenia) v pravom dolnom rohu obrazovky
 2. Vyberte ponuku položky [Settings] (Nastavenia)
 3. Prejdite až úplne nadol a vyberte ponuku položky [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 4. Potvrďte číslo modelu a verziu firmvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Mac OS:
DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • OS X 10.8 – 10.11, macOS 10.12 – 10.13
* macOS ver. 10.13, prečítajte si túto poznámku:
 1. Pri prvom spustení nástroja Software Updater na operačnom systéme Mac 10.13 pre počítače Mac sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie.
  Kliknite na tlačidlo [OK].
 2. Po zobrazení vyššie uvedeného chybového hlásenia otvorte obrazovku [Security & Privacy] (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov).
 3. Na obrazovke [Security & Privacy] (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov) vyberte položku [Allow] (Povoliť) a povoľte spustenie aktualizačného nástroja.
 4. Pripojte zariadenie Walkman k počítaču Mac a pokračujte v aktualizácii.

Prevzatie

Skôr ako začnete s inováciou

 • Po aktualizácii sa firmvér nedá vrátiť späť na pôvodnú verziu.
 • Všetky údaje z jednotky preneste do počítača, pretože údaje, ktoré zostanú v jednotke, sa pri inovácii môžu stratiť.
  Nemôžeme zaručiť, že skladby a údaje sa počas aktualizácie nezničia alebo neodstránia.
 • Pred spustením aktualizácie musí byť v jednotke asi 200 MB voľného miesta. Uistite sa, že voľný priestor, ktorý je k dispozícii, je dostatočný.
 • Ak v zabudovanej flash pamäti nie je dosť miesta, všetky nepotrebné údaje preneste späť do počítača. Uvoľníte tým nejaké miesto.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

V počítači sa prihláste ako správca

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte zariadenie Walkman k počítaču prostredníctvom pripojenia USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Počas inovácie neodpájajte jednotku od počítača.
 6. Keď sa zobrazí správa o ukončení inovácie, kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).

Ak sa zobrazuje firmvérová verzia číslo 1.10, inovácia prebehla úspešne.