Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KD-77A1
 • KD-75XE9405
 • KD-75XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE9305
 • KD-65XE9005
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-65A1
 • KD-55XE9305
 • KD-55XE9005
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-55A1
 • KD-49XE9005
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zavádza videá s postupmi do priečinku odporúčaní pre televízor BRAVIA
 • Vylepšuje dobu odozvy televízora pri používaní diaľkového ovládania
 • Zlepšuje používateľskú skúsenosť s nastavovaním služby Samba TV
 • Rieši problém s prehrávaním formátu 4K v službe YouTube (rozlíšenie 2560 x 1440 a vyššie)
 • Rieši problém, keď sa televízor v pohotovostnom režime sám vypne

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

Táto aktualizácia firmvéru prináša systém Android Nougat do Android TV od spoločnosti Sony a podporuje:

 • režim obraz v obraze,
 • režim nastavenia polovičnej obrazovky,
 • prepínanie úloh (rýchly prístup k naposledy použitým aplikáciám),
 • viaceré kontá Google,
 • obsah aplikácie Google Cast 4K prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast,
 • schopnosť prepnúť do režimu obrazovky TV z domovskej ponuky pomocou tlačidla PROG +/- alebo číselných tlačidiel,
 • funkčnosť A2DP (slúchadlá Bluetooth),
  • vzťahuje sa na série XE85, XE90, XE93, XE94 a A1,
 • obsah Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR,
 • nové nastavenie zvuku (režim dialógu),
 • funkčnosť hlasového vyhľadávania vo webovom prehliadači,
 • zlepšený dizajn zoznamu kategórií,
 • zlepšená vstupná obrazovka pre heslo k sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie o funkciách a vylepšeniach nájdete na stránke:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.

 • Vylepšené zoradenie kanálov

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model a verzia softvéru.


[1] Model
[2] Verzia softvéru

Ak je číslo verzie PKG6.2671xxxx alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru a aktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť a poskytla používateľom najlepší možný dojem z používania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je priame prevzatie do televízora prostredníctvom internetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia Automatické preberanie softvéru povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)
 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte možnosť [Pomocník].
 3. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 4. Vyberte funkciu [Automatické preberanie softvéru].

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie o súbore, Prevzatie a Inštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie Automatické preberanie súborov, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

Použitie úložného zariadenia USB

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak nie ste priamo pripojení k internetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie Automatické preberanie softvéru zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať a vykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 6.2671

Názov súboru .zip

 • sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • PKG6.2671

Veľkosť súboru

 • 1 727 723 589 bajtov

Dátum vydania

 • 25-10-2017

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry s pevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip je 1 727 723 589 bajtov.
   POZNÁMKA: V počítačoch s operačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti v položke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce súbor sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Po rozpoznaní úložného zariadenia USB sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru z úložného zariadenia USB, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo a na televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.
 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne a následne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.

  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:

  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora z elektrickej siete.
 7. Keď sa aktualizácia softvéru dokončí, na televízore sa zobrazí správa informujúca o dokončení aktualizácie softvéru.
 8. Opatrne vyberte zariadenie USB z otvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG6.2671xxxx alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG6.2671xxxx alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite a nainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky o aktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. V záujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody a vylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora cez internet?

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.