Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • MAP-S1

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru NW 2.11 pre model MAP-S1
 • Dátum vydania:31-08-2017
 • Musím túto aktualizáciu vykonať?Táto aktualizačná pomôcka nie je potrebná, ak je firmvér vášho systému multi audio prehrávača aktualizovaný na verziu NW 2.11.
  Ak si nie ste istí,skontrolovať verziu firmvéruje jednoduché:
  • Po zapnutí televízora stlačte a podržte tlačidlá [ENTER] a [BACK] jednotky, kým sa na displeji nezobrazí reťazec NW 2.11.
  • Ak chcete ukončiť kontrolný režim verzie firmvéru, otočte voličom |<</>>| 3-krát doprava, až kým sa nezobrazí normálne zobrazenie.
 • Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

  • Dôležité: Túto aktualizáciu firmvéru musíte vykonať, ak chcete naďalej používať systém distribúcie hudby služby Spotify
 • Predchádzajúce výhody a zlepšenia

  • Zlepšuje prehrávanie obsahu DSDIFF a DLNA

Prevzatie

Aktualizácia softvéru sa vykonáva prostredníctvom internetu (siete). Vykonajte nasledovné kroky:
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené na internet (k sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nebude možné vykonať. Po zistení dostupnosti novej verzie softvéru sa tento systém aktualizuje, keď je pripojený na internet, a na displeji sa zobrazí hlásenie "UPDATE" [AKTUALIZÁCIA]. V takom prípade vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu podľa nasledujúceho postupu

 1. Stlačte tlačidlo MENU [PONUKA].
 2. Tlačidlom vyberte položku NETWORK [SIEŤ] a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Tlačidlom vyberte položku "UPDATE [AKTUALIZÁCIA] a stlačte tlačidlo Enter.
 4. Tlačidlom vyberte položku "OK" a stlačte tlačidlo Enter.

Aktualizácia sa spustí.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí hlásenie "COMPLETE" [DOKONČENÉ]. Tlačidlom vypnite zariadenie a potom ho opätovným stlačením zapnite. Skontrolujte verziu firmvéru osobného audio systému. Keď sa zobrazuje "NW 2.11", aktualizácia firmvéru bola úspešná.
Poznámka:

 • Dokončenie aktualizácie systému trvá zvyčajne 10 minút. V závislosti od prostredia siete môže byť potrebný dlhší čas.
 • Počas aktualizácie nepoužívajte zariadenia ani diaľkový ovládač. Okrem toho systém počas aktualizácie nevypínajte a neodpájajte napájací kábel.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite