Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru MC2.08 pre modely CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Dátum vydania:31-08-2017
 • Musím túto aktualizáciu vykonať?Táto aktualizačná pomôcka nie je potrebná, ak je firmvér vášho osobného audio systému aktualizovaný na verziu MC2.08.
  Ak si nie ste istí,skontrolovať verziu firmvéruje jednoduché:
  1. Stlačením tlačidlana zariadení zapnite systém a počkajte niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí ikona antény.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo >>| ana zariadení, kým sa na displeji zobrazí "MC X.XX". Číselná napravo od "MC" je číslo verzie.
  3. Stlačením tlačidla >>| na zariadení zobrazte na displeji "CD XXXX". Číslo napravo od "CD" je číslo verzie.
  4. Stlačením tlačidla >>| na zariadení zobrazte na displeji "NW X.XX". Číslo napravo od "NW" je číslo verzie.
  5. Stlačením tlačidla >>| na zariadení sa vráťte do stavu pred zobrazením verzie.
 • Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

  • Dôležité: Túto aktualizáciu firmvéru musíte vykonať, ak chcete naďalej používať systém distribúcie hudby služby Spotify
 • Predchádzajúce výhody a zlepšenia

  • Vylepšuje prehrávanie špeciálneho obsahu služby Music Unlimited

Prevzatie

Aktualizácia softvéru sa vykonáva prostredníctvom internetu (siete). Vykonajte nasledovné kroky:
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené na internet (k sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nebude možné vykonať. Po zistení dostupnosti novej verzie softvéru sa tento systém aktualizuje, keď je pripojený na internet, a na displeji sa zobrazí hlásenie "UPDATE" [AKTUALIZÁCIA]. V takom prípade vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu podľa nasledujúceho postupu

 1. Stlačte tlačidlo MENU [PONUKA].
 2. Tlačidlom vyberte položku "NETWORK" [SIEŤ] a stlačte tlačidlo .
 3. Tlačidlom vyberte položku "UPDATE" [AKTUALIZÁCIA] a stlačte tlačidlo .
 4. Tlačidlom vyberte položku "OK" a stlačte tlačidlo .

Aktualizácia sa spustí.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí hlásenie "COMPLETE" [DOKONČENÉ]. Tlačidlom vypnite zariadenie a potom ho opätovným stlačením zapnite. Skontrolujte verziu firmvéru osobného audio systému. Keď sa zobrazuje "MC2.08", aktualizácia firmvéru bola úspešná.
Poznámka:

 • Dokončenie aktualizácie systému trvá zvyčajne 3 až 10 minút. V závislosti od prostredia siete môže byť potrebný dlhší čas.
 • Počas aktualizácie nepoužívajte zariadenia ani diaľkový ovládač. Okrem toho systém počas aktualizácie nevypínajte a neodpájajte napájací kábel.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite