Informácie o súbore na stiahnutie

„Memory Card File Rescue“je softvérový program, ktorý obnovuje údaje z vašej pamäťovej karty značky Sony, ktoré sa náhodne vymazali.

Snímajte zábery v pokoji s vedomím, že vaše cenné filmy/fotografie sú chránené.

Aký typ súborov je možné obnoviť?

Tento softvér podporuje obnovenie súborov JPG (DCF), MPEG-1, MP4 (MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD (ver. 2.0), AVCHD 3D, 3D fotografií (MPO) a ďalších typov súborov*

* údaje hier a hudby a filmov s chráneným obsahom nie sú podporované
* podporuje obnovu súborov uložených na produktoch pamäťových médií značky Sony
* obnovené súbory sa uložia v počítači

Poznámky:

 • Nezaručujeme obnovu všetkých údajov. Niektoré súbory nemusia byť kvôli ich stavu údajov obnoviteľné.
 • Chybnú alebo poškodenú samotnú pamäťovú kartu nie je možné obnoviť.

Aký typ pamäťových médií môžem použiť s týmto softvérom?

Tento softvér možno použiť na všetky pamäťové karty Memory Stick(tm), pamäťové karty SD, jednotky USB flash*1 a pamäťové karty XQD značky Sony okrem:

 • pamäťovej karty Memory Stick(tm), SD Memory Card a jednotky USB Flash inej značky ako Sony,
 • Pamäťová karta Memory Stick(tm) série Classic značky Sony (kapacita až do 128 MB)
 • pamäťovej karty Memory Stick(tm) pre roboty AIBO(r),
 • pamäťovej karty Memory Stick ROM(tm) pre elektronické slovníky a čítačky elektronických kníh (e-Book),
 • pamäťovej karty Memory Stick(tm) značky PSP(r) (pamäťovej karty Memory Stick PRO Duo(tm) alebo Memory Stick Micro(tm)).

*1sérií USM-SA3, USM-SA2, USM-SA1, USM-V, USM-J, USM-JX, USM-H, USM-EX-Turbo, USD, USM-FL, USM-F, USM-E Plus, USM-E, USM-D Plus, USM-D, USM-U2, USM-S(A), USM-S, USM-C, USM-B a USM

Inštalácia


Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [MCFileRescue.exe].


Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej)


Pozorne si prečítajte dokument [License Agreement] (Licenčná zmluva) a vyberte položku [I accept the terms in the license agreement] (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy). Potom kliknite na tlačidlo [Ďalej].


Kliknite na tlačidlo [Install] (Inštalovať).


Kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Softvér sa nainštaluje.

Obnovte údaje na pamäťovom médiu.


Otvorte položku [Memory Card File Rescue].


Vložte pamäťové médium, na ktorom chcete obnoviť údaje, a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).


Vyberte jednotku, v ktorej je vložené pamäťové médium, a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).


Potvrďte zobrazené informácie a kliknite na tlačidlo [Run] (Spustiť). Údaje obnovené z pamäťovej karty nemožno uložiť na rovnaké pamäťové médium. Presvedčte sa, či má pevný disk počítača dostatočnú kapacitu pamäte na uloženie údajov.


Prebieha obnova údajov. Neodstraňujte pamäťové médium.


Po dokončení procesu sa zobrazí obrazovka [Check Files] (Kontrola súborov).


Vyberte súbory, ktoré chcete uložiť, a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).


Určite miesto uloženia (1).
Zadajte názov priečinka (2) a kliknite na tlačidlo [Save] (Uložiť). Na pamäťovú kartu nemôžete uložiť údaje, keď prebieha obnovovanie.


Prebieha ukladanie údajov. Neodstraňujte pamäťové médium.


Obnova údajov sa dokončila. Kliknite na tlačidlo [End] (Ukončiť) a zobrazí sa cieľové miesto súboru.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite