Informácie o súbore na stiahnutie

  • Dátum vydania: 22/03/2013
  • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: SEL18200LE s firmvérom verzie Ver.01
  • Výhody a vylepšenia:
    • Poskytuje funkciu „Fast Hybrid AF“ (Rýchle hybridné automatické zaostrenie). - Bez tejto aktualizácie objektívu bude fotoaparát používať bežné automatické zaostrenie s detekciou kontrastu aj po výbere funkcie Fast Hybrid AF.

Poznámka: Okrem aktualizácie tohto firmvéru je potrebné aktualizovať aj firmvér fotoaparátu NEX-5R alebo NEX-6.

Aktualizácia firmvéru

Aktualizácia tohto firmvéru nie je k dispozícii na prevzatie. Aktualizáciu pre tento objektív poskytuje spoločnosť Sony ako bezplatný servis.
Overte názov modelu svojho objektívu a aktuálnu verziu jeho firmvéru. Ak je verzia firmvéru Ver.01, obráťte sa na Zákaznícke informačné centrum spoločnosti Sony.

Skontrolujte verziu firmvéru objektívu podľa nasledujúcich pokynov.

  1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) -> [Version] (Verzia)
  2. Zobrazí sa verzia firmvéru. Ak je verzia firmvéru objektívu Ver.02 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.