MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM2 ver. 4.00 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • ILCE-7RM2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Pridáva funkciu dočasného automatického vypnutia „Auto Pwr OFF Temp.“(*)
  (*)Ak sa rovnaká časť vašej kože dlhšiu dobu dotýka fotoaparátu počas jeho používania, môže to spôsobiť popáleniny nižšieho stupňa (ako napríklad sčervenanie alebo pľuzgiere), dokonca aj vtedy, keď sa vám fotoaparát nezdá byť horúci.
  V nasledujúcich situáciách buďte opatrnejší a používajte statív atď.
  • Počas používania fotoaparátu v prostredí s vysokými teplotami
  • Ak fotoaparát používa osoba so slabým obehom alebo zníženou citlivosťou kože
  • Počas používania fotoaparátu s funkciou [Auto Pwr OFF Temp.] (Dočasné automatické vypnutie) nastavenou na možnosť [High] (Vysoká)
 • Zlepšuje funkčnosť fotoaparátu:
  1. Zlepšuje funkčnosť, keď je oblasť automatického zaostrenia nastavená na možnosť flexibilné bodové
   Podrobnejšie informácie nájdete tu.
  2. Pridáva ˜zobrazenie „Live View“ medzi pridelenie vlastných tlačidiel
  3. Pridáva funkciu nastavenia názvu súboru „Set File Name“
 • Podporuje viditeľné svetlo LED v externom blesku pre automatické zaostrenie (HVL-F45RM)
 • Zlepšuje oneskorenie uvoľnenia pri použití bezdrôtového blesku
 • Optimalizuje algoritmus expozície počas zaostrovania, keď je možnosť [Live View Display] (Zobrazenie Live View) nastavené na možnosť [Setting Effect OFF] (Nastavenie efektu VYPNUTÉ)
 • Zlepšuje kvalitu obrazu, keď je nastavenie redukcie šumu pri dlhej expozícii VYPNUTÉ
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Podpora pre osvetľovací systém ovládaný rádiom
 • Pri fotografovaní zlepšuje stabilitu fotoaparátu reguláciou vnútornej teploty.
 • Zlepšila sa celková stabilita a ovládateľnosť fotoaparátu.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM2 ver. 4.00 (Mac)

Verzia súboru

 • 4.00

Veľkosť súboru

 • 266.8 MB (266 816 506 bajtov)

Dátum vydania

 • 08/06/2017

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 4.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1013.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo už nemajú podporu.
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  plne nabitá nabíjateľná batéria NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne)

  Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na (tri čiarky).
  Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.

 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 15 minút. Zabráňte tomu, aby počítač medzitým prešiel do režimu spánku. Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Prečítajte si vyhlásenie a kliknutím na políčko začiarknutia vyjadrite svoj súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7RM2V400.dmg].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7RM2V400.dmg]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Súbor [Update_ILCE7RM2V400] sa rozšíri.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu.

 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa nástroj System Software Updater. 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage 4 (Podstrana nastavení 4) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Batériu alebo sieťový adaptér počas aktualizácie neodpájajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 10. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Poznámka: Ak je terajšia verzia systémového softvéru 4.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.
  Vyžaduje sa aktualizácia


  Aktualizácia nie je nutná


 11. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 3.30 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 12. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.

  Zobrazí sa obrazovka nižšie.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 13. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom reštartovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 14. Dokončite aktualizáciu
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 4.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6 ) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite