Informácie o súbore na stiahnutie

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite si aktualizáciu do počítača, napáľte ju na prázdny disk a preneste do prehrávača diskov Blu-ray.

Odporúčame nasledovné operačné systémy: Windows® Vista®, alebo Windows® 7 , Windows® 8, Windows® 8.1.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATA_M15R0197.ZIP do počítača a zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, pravým tlačidlom myši naň kliknite a kliknite na položku Properties [Vlastnosti]. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 100 MB (105,866,339 bajtov).

  Vlastnosti súboru

Vytvorenie disku:

 1. Rozbaľte súbor v počítači. Rozbalené súbory majú názvy MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN a MSB15-FW_MB.ID.
 2. Zapíšte všetky súbory na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát univerzálneho disku UDF (UDF).
  Používanie formátu ISO9660 môže mať za následok vytvorenie nesprávneho aktualizačného disku.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke TV prijímača zobrazí hlásenie o aktualizácii firmvéru.
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. Počas aktualizácie sa na TV prijímači zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 5. Prehrávač sa reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. – Prehrávač vtedy nepoužívajte ani nezapínajte.
 6. Na TV prijímači sa znova zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 7. Keď sa otvorí priehradka na disk a prehrávač sa automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 8. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a prehrávač zapnite.
 9. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0197, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru prehrávača diskov Blu-ray použitím počítača a disku.

 • Aktualizačný disk sa nevysunie.Postupujte podľa uvedených krokov:
  1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel.
  2. Znova pripojte napájací kábel a súčasne stlačte tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači, nie na diaľkovom ovládači.
  3. Tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk.
  4. Vyberte disk.
  5. Po vybratí disku odpojte a znova zapojte napájací kábel, aby sa prehrávač obnovil.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a pokúste sa o opätovnú aktualizáciu.

 • Súbor aktualizácie UPDATA_M15R0197.ZIP prevzatý z webovej lokality aktualizácie nie je možné rozbaliť.
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a znova ho prevziať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Problém stále pretrváva? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite