Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • NWZ-F804
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie zariadenia Walkman. Pozorne si prečítajte nasledovné pokyny.

 • Názov: Program na aktualizáciu firmvéru pre modely NWZ-F804/F805/F806 na najnovšiu verziu 1.14
 • Dátum vydania: 29-10-2014
 • Musím túto aktualizáciu prevziať?:Tento nástroj na aktualizáciu nie je potrebný, ak bolo vaše zariadenie Walkman už aktualizované na firmvér verzie 1.14 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru.
  Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:
  1. Ťuknite na tlačidlo Menu (Ponuka) na úvodnej obrazovke
  2. Ťuknite na položku Settings (Nastavenia) a na položku About device (Informácie o zariadení)

  Overte číslo modelu a (Model number) a číslo zostavy (Build number)

 • Výhody a vylepšenia:
  • Zlepšenie stability pri pripájaní so zariadeniami Bluetooth
  • Ďalšie vylepšenia funkcií. Vylepšenia poskytnuté v predchádzajúcich aktualizáciách a zahrnuté vo verzii 1.14:
   • Pridaná aplikácia DLNA
   • Vylepšená aplikácia Music player (bola napríklad pridaná funkcia vytvárania zoznamov skladieb)
   • Vylepšené funkcie zvukových efektov
   • Vylepšenie prehrávania zoznamov skladieb prenesených z programu MediaGo
 • Obmedzenia:
  • Tento nástroj na aktualizáciu nie je potrebný, ak bolo vaše zariadenie Walkman už aktualizované na firmvér verzie 1.14 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru

Systémové požiadavky

 • Operačný systém
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (balík Service Pack 1 alebo novší)
  • Windows 7 Business (balík Service Pack 1 alebo novší)
  • Windows 7 Home Premium (balík Service Pack 1 alebo novší)
  • Windows 7 Home Basic (balík Service Pack 1 alebo novší)
  • Windows 7 Starter (balík Service Pack 1 alebo novší)
  • Windows Vista Ultimate (balík Service Pack 2 alebo novší)
  • Windows Vista Business (balík Service Pack 2 alebo novší)
  • Windows Vista Home Premium (balík Service Pack 2 alebo novší)
  • Windows Vista Home Basic (balík Service Pack 2 alebo novší)
 • Hardvérové požiadavky
  • Procesor: 1 GHz procesor
  • Pamäť: 1 GB alebo viac (32 bitová verzia)/ 2 GB alebo viac (64 bitová verzia)

Prevzatie

Pred aktualizáciou

Pri aktualizácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení pribl. 310 MB voľného miesta. Skontrolujte túto veľkosť pomocou postupu uvedeného nižšie.- Po aktualizácii nie je firmvér možné vrátiť do stavu predchádzajúcej verzie.

 1. Ťuknite na tlačidlo Menu (Ponuka) na úvodnej obrazovke
 2. Ťuknite na položku System settings (Nastavenia systému) a potom na položku Storage (Ukladací priestor).
  Overte "dostupné miesto" (Available space) "ukladacieho zariadenia USB" (USB storage)

Všetky skladby a údaje zo zariadenia si vopred preneste do počítača, pretože počas aktualizácie sa môžu skladby a údaje ponechané na zariadení vymazať.
Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas aktualizácie poškodia alebo vymažú

Poznámky:

 • Nastavenia zvukových efektov (napríklad Equalizer (Ekvalizér) alebo Clear Stereo (Čisté stereo)) sa vynulujú. Po aktualizácii ich znova nastavte
 • Pri preberaní programu a aktualizácii firmvéru sa prihláste do počítača pomocou mena správcu alebo pomocou akéhokoľvek mena, ktoré patrí správcovi
 • Ak ste používateľom operačného systému windows 8/8.1, Windows 7 alebo Windows Vista, v dialógovom okne User Account Control (Kontrola používateľských kont) sa zobrazí hlásenie "Windows needs your permission to continue" (Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie). Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) a postupujte podľa pokynov

Príprava zariadenia WALKMAN na aktualizáciu
 1. Ťuknite na tlačidlo [Menu] (Ponuka), keď je zobrazená úvodná obrazovka, a potom ťuknite na položky [System settings] (Nastavenia systému) - [Storage] (Ukladací priestor)
 2. Ťuknite na tlačidlo [Menu] (Ponuka) a potom ťuknite na položku [USB computer connection] (Počítačové pripojenie USB)
 3. Ťuknite na [USB storage] (Ukladacie zariadenie USB), ktoré sa má označiť
 4. Ťuknite na položku [Connection settings] (Nastavenia pripojenia) a potom ťuknite na položku [USB auto connection] (Automatické pripojenie USB), ktorého označenie sa má zrušiť

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:
 1. Pripojte zariadenie Walkman k počítaču pomocou pripojenia USB a potom ťuknite na položku [Turn on USB Storage] (Zapnite ukladacie zariadenie USB) (*1) na displeji zariadenia Walkman. Keď sa zobrazí hlásenie, ťuknite na položku [OK].
  Ak sa položka (*1) nezobrazí, posuňte stavový riadok, ťuknite na položku [Turn on USB storage] (Zapnite ukladacie zariadenie USB) na paneli oznámení a potom ťuknite na položky [Turn on USB storage] (Zapnite ukladacie zariadenie USB) - [OK]
 2. Preberanie programu aktualizácie spustíte kliknutím na tlačidlo Prevziať na konci tohto postupu.- Uložte súbor NWZ-F800_V1_14_00xx.exe do svojho počítača

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru Ver.1.14 pre modely NWZ-F804/F805/F806.

 1. V počítači zatvorte všetky spustené programy
 2. Dvakrát kliknite na uložený súbor aktualizácie NWZ-F800_V1_14_00xx.exe a postupujte podľa zobrazených hlásení - Neodpájajte zariadenie od počítača.
  • Počas aktualizácie je pripojenie USB riadené automaticky a indikátor "Connecting USB" (Pripája sa USB) je vypnutý.
  • V niektorých počítačoch sa môže zobraziť správa USB disconnect (Zariadenie USB je odpojené)
 3. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 4. Keď sa v zariadení WALKMAN zobrazí obrazovka uzamknutia, potiahnite znak kľúča zľava doprava
 5. Keď program aktualizácie zobraz v zariadení WALKMAN hlásenie "1.14", ťuknite na položku [OK].
 6. Podľa nasledujúceho postupu pridajte k položke [USB auto connection] (Automatické pripojenie USB) značku začiarknutia:
  • Ťuknite na tlačidlo [Menu] (Ponuka), keď je zobrazená úvodná obrazovka, a potom ťuknite na položky [System settings] (Nastavenia systému) - [Storage] (Ukladací priestor).
  • Ťuknite na tlačidlo [Menu] (Ponuka) a potom ťuknite na položku [USB computer connection] (Počítačové pripojenie USB).
  • Ťuknite na položku [Connection settings] (Nastavenia pripojenia) a potom ťuknite na položku [USB auto connection] (Automatické pripojenie USB), ktoré sa má označiť

Po aktualizácii

Overte verziu podľa postupu v časti Musím aktualizovať? Inštalácia programu aktualizácie bola úspešná, ak sa na obrazovke zobrazuje číslo verzie 1.14.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite