Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • NW-A35
 • NW-A35HN
 • NW-A36HN
 • NW-A37HN

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z predchádzajúcej aktualizácie

 • Vyriešený problém, pri ktorom sa na zariadení WALKMAN® zobrazovali poškodené znaky, ak názvy skladieb a pod. obsahovali thajčinu.
 • Vyriešené ďalšie problémy.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Zlepšená odozva dotykového panela pri stlačení alebo posúvaní.
 • Vyriešené problémy, pri ktorých sa za určitých okolností vynechával alebo zasekával zvuk.
 • Vyriešené ďalšie problémy.
 • Vyriešený zriedkavý problém, kedy sa môžu pri zobrazení obsahu v zjednodušenej čínštine alebo tradičnej čínštine poškodiť znaky

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 1.20 pre modely NW-A35 / NW-A35HN / NW-A36HN / NW-A37HN (Mac)

Verzia súboru

 • Verzia 1.20

Veľkosť súboru

 • 103 MB (108 222 137 bajtov)

Dátum vydania

 • 22-03-2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím si ju prevziať? Aktualizácia nie je nutná, ak už bol firmvér prehrávača Walkman aktualizovaný na verziu 1.20 prostredníctvom funkcie automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak nie ste si istí, ľahko si zistíte, ktorú verziu firmvéru máte:

 1. Ťuknite na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/Nastavenia) v pravom dolnom rohu obrazovky
 2. Vyberte ponuku položky [Settings] (Nastavenia)
 3. Prejdite až úplne nadol a vyberte ponuku položky [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 4. Potvrďte číslo modelu a verziu firmvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Mac OS:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené vyššie.

Prevzatie

Skôr ako začnete s inováciou

 • Po aktualizácii sa firmvér nedá vrátiť späť na pôvodnú verziu.
 • Všetky údaje z jednotky preneste do počítača, pretože údaje, ktoré zostanú v jednotke, sa pri inovácii môžu stratiť.
  Nemôžeme zaručiť, že skladby a údaje sa počas aktualizácie nezničia alebo neodstránia.
 • Pred spustením aktualizácie musí byť v jednotke asi 200 MB voľného miesta. Uistite sa, že voľný priestor, ktorý je k dispozícii, je dostatočný.
 • Ak v zabudovanej flash pamäti nie je dosť miesta, všetky nepotrebné údaje preneste späť do počítača. Uvoľníte tým nejaké miesto.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

V počítači sa prihláste ako správca

 1. Prevzatie aktualizačného programu spustíte kliknutím na tlačidlo Prevziať (Download) v dolnej časti tohto upozornenia.
 2. Po dokončení preberania pripojte Walkman k počítaču pomocou dodaného USB stojana.
 3. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Počas inovácie neodpájajte jednotku od počítača.
 5. Keď sa zobrazí správa o ukončení inovácie, kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po dokončení aktualizácie potvrďte, že nová verzia sa úspešne nainštalovala. Postupujte pritom podľa pokynov v časti [Musím si ju prevziať?] na začiatku tejto stránky.

Ak sa zobrazuje firmvérová verzia číslo 1.20, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite