Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informácie o súbore na stiahnutie

Musím túto aktualizáciu prevziať?

 • Hudobný prehrávač HAP nainštalujte ak chcete prenášať hudobné súbory uložené v počítači do HDD audio prehrávača s vysokým rozlíšením.

Výhody a zlepšenia

 • Kompatibilné so systémom macOS 10.12

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Na konzole [Setup] (Nastavenie) sme pridali tlačidlá [Explorer HAP] (Prieskumník HAP) a [Help] (Pomocník)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Verzia súboru

 • Verzia 1.3.1

Dátum vydania

 • 09-02-2017

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Softvér HAP Music Transfer je kompatibilný s nasledujúcimi verziami systému Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Poznámka: Podporované sú modely počítačov s procesormi Intel so 64-bitovou verziou architektúry (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) a 32-bitovou verziou architektúry (10.6, 10.7).
  Poznámka: Nezaručujeme fungovanie vo všetkých počítačoch ani v prípade, že spĺňajú systémové požiadavky uvedené vyššie.

Softvér nepodporuje tieto systémy:

 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia multi-boot (prostredia s viacerými operačnými systémami)
 • Prostredia s viacerými obrazovkami

Počítačový hardvér

Softvér HAP Music Transfer je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom:

 • Rozlíšenie obrazovky: 1 024 x 768 pixelov alebo vyššie

Prevzatie

Prevzatie softvéru HAP Music Transfer:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať]
 3. Spustí sa preberanie softvéru [HAPMusicTransfer_13101180.pkg].
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu softvéru HAP Music Transfer.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 2. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor "HAPMusicTransfer_13101180.pkg" uložený v počítači. Inštalačný súbor sa extrahuje
 3. Postupujte podľa zobrazených pokynov:
 4. Spustite inštaláciu kliknutím na tlačidlo [Continue] [Pokračovať].
 5. Vyjadrite súhlas s podmienkami kliknutím na položku Agree [Súhlasím].
 6. Zobrazí sa obrazovka výberu cieľového umiestnenia. Vyberte disk a kliknite na tlačidlo [Continue] [Pokračovať].
 7. Určte typ inštalácie a potom kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
 8. Ak je potrebné heslo prihlásenia, zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo Install Software [Inštalovať softvér].
 9. Zobrazí sa obrazovka inštalácie softvéru HAP Music Transfer a inštalácia sa spustí.
 10. Po dokončení inštalácie. Zobrazí sa obrazovka úspešného dokončenia inštalácie. Ukončite inštalačný program kliknutím na tlačidlo Close [Zatvoriť].
 11. Po aktualizácii

  Softvér HAP Music Transfer spustíte kliknutím na ikonu HAP Music Transfer v priečinku Applications [Aplikácie].

  Poznámka: Ak sa obrazovka softvéru HAP Music Transfer nezobrazí, kliknite na ikonu v doku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite