Informácie o súbore na stiahnutie

13/04/2010

Spoločnosť Sony poskytuje softvér "Sony Player Plug-in verzie 2.1.02 pre program Windows Media Player". Aby ste sa uistili, že rozumiete postupu, prečítajte si pred prevzatím tohto softvéru nasledovné pokyny.

Sumarizácia výrobku

Softvér "Sony Player Plug-in pre program Windows Media Player" dokáže prehrať komprimované hlasové súbory (súbory vo formáte dvf/msv) nahrané rekordérom IC značky Sony cez program Windows Media Player (ver. 6.4 alebo novšia).

Úpravy

Softvér "Sony Player Plug-in verzie 2.1.02 pre program Windows Media Player" nie je možné používať v ICD-SX750/SX850/SX950/PX820.

Systémové požiadavky

Váš počítač a systémový softvér musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky.

 • Operačné systémy:
  • Microsoft® Windows 7®
   (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic/Starter
  • Mircosoft® Windows Vista® 32 bit / 64 bit (balíček Service Pack 1 alebo novší)
   (Ultimate/ Business / Home Premium / Home Basic )
  • Mircosoft® Windows XP® 32-bit (balíček Service Pack 3 alebo novší)
   (Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)
  • Mircosoft® Windows 2000® balíček Service Pack 4 alebo novší
  Predinštalovaný

  Poznámka: Operačný systém Microsoft® Windows XP® 64 bit nie je podporovaný.

 • Hardvérové prostredie:
  • Počítač: IBM PC/AT alebo kompatibilný
  • Procesor:
   Pre operačný systém Windows Vista - procesor Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší.
   Pre operačný systém Windows XP®/Windows 2000®, procesor Pentium II 266 MHz alebo výkonnejší.
  • RAM:
   Operačný systém Windows Vista: 512 MB alebo viac
   Operačný systém Windows XP®/Windows 2000®: 128 MB alebo viac
  • Priestor na pevnom disku:7 MB alebo viac (v závislosti od veľkosti a počtu uložených zvukových súborov)
  • Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilné s jedným z podporovaných operačných systémov Microsoft Windows
  • Monitor: High color (16 bitov) alebo vyšší a 800 x 480 bodov alebo viac.
  • Program Windows Media Player: Ver. 6.4 alebo novšia (váš počítač musí spĺňať požiadavky na program Windows Media Player)

Poznámka:

 • Nasledovné systémy nie sú podporované:
  • Iné, ako vyššie uvedené operačné systémy
  • Inovované prostredie pôvodného operačného systému predinštalovaného z výroby
  • Prostredie s viacerými operačnými systémami a prostredie s viacerými monitormi
 • Nie je možné zaručiť prevádzku na všetkých počítačoch, ktoré spĺňajú horeuvedené požiadavky.

Inštalácia

Pre prevzatie súboru postupujte podľa doleuvedených krokov.

 1. Pre uloženie prevzatého súboru si na disku C vytvorte priečinok s názvom SonyTemp.
 2. Nasledovný súbor si prevezmite do priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 1: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (6 085 KB)
 3. Po dokončení preberania skontrolujte správnosť súboru: otvorte program Windows Explorer [Prieskumník] a uistite sa, že je veľkosť súboru 6 085 KB. Ak je veľkosť súboru iná, stiahnite ho znova.

Postupy inštalácie

Po dokončení preberania postupujte podľa doleuvedených krokov a nainštalujte softvér Sony Player Plug-in.

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Vyhľadajte súbor umiestnený v priečinku SonyTemp na disku C vo vašom počítači. Dvakrát kliknite na súbor PlayerPlugin2Setup_EN.EXE.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 4. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.

Spôsob použitia

V programe Windows Explorer [Prieskumník] vyberte súbor dvf/msv a dvakrát naň kliknite. Otvorí sa program Windows Media Player a spustí sa prehrávanie.

Súbor dvf/msv môžete taktiež otvoriť cez program Windows Media Player.

Poznámky

Akceptujte zmluvné podmienky uvedené na konci tejto stránky. Ak zmluvné podmienky neakceptujete, spoločnost Sony (ďalej iba Sony) nenesie žiadnu zodpovednosť za možné poruchy.

 • Postupujte podľa uvedeného postupu a po prevzatí programu zabezpečte jeho správne používanie.
 • Tento program je chránený autorskými právami. Tento program nesmiete prenášať a kopírovať, ani ho poskytovať pre používanie mimo rámca používania stanoveného spoločnosťou Sony.
 • Zabezpečte správne používanie tohto programu zodpovedajúce uvedenému postupu.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • PlayerPlugin2Setup_EN.EXE

Veľkosť súboru

 • 5.94 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite