Informácie o súbore na stiahnutie

Tento bezplatný vyhradený softvér dokáže prehrať nasledovné typy súborov:

 • Súbor MSV (súbor s hlasovým záznamom karty Memory Stick / prípona súboru: *.msv)

  Súbor MSV je formát zvukového súboru, ktorý sa používa pri zaznamenávaní správ na rekordér IC ICD-MS1 karty Memory Stick.
 • Súbor ICS (zvukový súbor rekordéra IC značky Sony/ prípona súboru: *.ics) Súbor ICS je pôvodný formát zvukového súboru spoločnosti Sony, ktorý sa používa pri zaznamenávaní správ na rekordér IC ICD-R100.

Aby ste zabezpečili, že inštaláciu nebude rušiť iný program, uložte si všetky práce a zatvorte všetky ostatné programy. Pred pokračovaním zatvorte všetky aplikácie na paneli úloh.

Váš počítač a systémový softvér musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

 • Počítač IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač (Tento softvér nie je možné používať na počítačoch typu Macintosh.)
 • Počítač: IBM PC/AT a kompatibilný
 • Procesor: Procesor 200 MHz Pentium® alebo výkonnejší
 • RAM: 16 MB alebo viac
 • Voľný priestor na pevnom disku: 10 MB alebo viac v závislosti od veľkosti a počtu uložených zvukových súborov
 • Zvuková karta: Kompatibilná s kartou Sound Blaster 16
 • Operačný systém: Microsoft Windows® NT Workstation 4.0 (s balíčkom Service Pack 6a alebo novším)

Inštalácia

 • Zatvorte všetky aplikácie.
 • Na pevnom disku vytvorte nový priečinok pre umiestnenie prevzatého súboru a pomenujte ho DVP.
 • Po prečítaní doleuvedeného odvolania kliknite na tlačidlo Prevziať. Automaticky sa spustí preberanie.
 • Súbor (DVPlayerNT_E.exe - 3 042 Kb) uložte do horeuvedeného novovytvoreného priečinka.

Postup inštalácie:

 1. Vyhľadajte umiestnenie, do ktorého ste prevzali súbor DVPlayerNT_E.exe a dvakrát naň kliknite.
 2. Na obrazovke Welcome [Vitajte]! kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Na obrazovke Select Destination Directory [Vyberte cieľový adresár] potvrďte, že zobrazený priečinok na prevzatie je ten, do ktorého chcete nainštalovať softvér Digital Voice Player verzia 1.2 - Ak chcete program nainštalovať do iného, ako zobrazeného priečinka, kliknite na tlačidlo Browse [Prehľadávať] a vyberte umiestnenie.
 4. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Na obrazovke Ready to Install! [Pripravené na inštaláciu!] kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite inštaláciu.
 6. Na obrazovke Installation Complete [Inštalácia je dokončená] kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 7. Reštartujte počítač - Po reštartovaní počítača je inštalácia dokončená.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • DVPlayNT_E.exe

Veľkosť súboru

 • 3 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite