Informácie o súbore na stiahnutie

Softvér Sound Organizer nahradí softvér Digital Voice Editor

Spoločnosť Sony dodáva softvér Digital Voice Editor verzie 3.3.01, ktorý vám umožňuje

 • Uložiť správy zaznamenané v rekordéri IC značky Sony na pevný disk vášho počítača
 • Prehrávanie týchto správ
 • Úpravu týchto správ

Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte nasledovné informácie:

Ak váš model nie je uvedený ako kompatibilný, pripojenie vášho zariadenia k systému Vista alebo Win7 nebude podporované ani po aktualizácii na ver. 3.3.01

Názov súboru

 • DVESetup_EN.exe

Veľkosť súboru

 • 96.12 Mb

Relevantné modely

 • Séria ICD-BP
 • Séria ICD-MS
 • Séria ICD-P
 • Séria ICD-PX
 • Séria ICD-S
 • Séria ICD-ST
 • Séria ICD-MX
 • Séria ICD-SX
 • Séria ICD-BM
 • FS-85USB

Vylepšenia

 • Ukladanie a pridávanie zaznamenaných správ:

  Správy zaznamenané rekordérom IC môžete uložiť na pevný disk vášho počítača podľa správ alebo priečinkov.
  Taktiež môžete správy uložené na pevnom disku počítača pridať na rekordér IC

 • Úprava zaznamenaných správ:

  Umožňuje rozdeliť jednu správu na dve alebo spojiť 5 správ do jednej.

 • Konverzia formátu súboru:

  Umožňuje skonvertovať formát súboru správy uloženej v počítači a uložiť ho ako ďalší súbor.
  Správu zaznamenanú na rekordéri IC môžete taktiež skonvertovať na súbor formátu MP3.

 • Funkcia napaľovania diskov CD (Nástroj pre napaľovanie diskov CD pre softvér DVE):

  Správy z okna Digital Voice Editor alebo Windows Explorer [Prieskumník] môžete pridať do okna Nástroj na napaľovanie diskov CD pre softvér DVE a následne údaje napáliť na disk CD-R/RW ako zvukový alebo dátový disk CD.

 • Funkcia zaznamenávania diskov CD (Nástroj pre zaznamenávanie diskov CD pre softvér DVE):

  Skladbu disku CD môžete skonvertovať na formát súboru kompatibilný so softvérom Digital Voice Editor a následne ju uložiť na pevný disk počítača.

Úpravy

 • Softvér „Digital Voice Editor ver. 3.3.01“ podporuje zariadenia ICD-PX820/PX820M/PX820D/SX750/SX850/SX850D.
 • Súbor Readme [Prečítaj ma] bol upravený tak, aby obsahoval podporu pre systém Windows 7.

Systémové požiadavky

Váš počítač a systémový softvér musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

Operačný systém:

 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Starter
 • Windows Vista (balíček Service Pack 1 alebo novší) Ultimate
 • Windows Vista (balíček Service Pack 1 alebo novší) Business
 • Windows Vista (balíček Service Pack 1 alebo novší) Home Premium
 • Windows Vista (balíček Service Pack 1 alebo novší) Home Basic
 • Windows 2000 Professional balíček Service Pack 4 alebo novší

Predinštalovaný

Poznámky:

Iné, ako vyššie uvedené operačné systémy (ako napr. Windows 98 / Windows 98SE / Windows Me/ Mac OS alebo Linux) nie sú podporované.

Produktová podpora softvéru DVE ver. 3.3.01
Vzťahuje sa to na nasledovný operačný systém
Windows 7Windows VistaWindows 2000
32-bitová verzia 64-bitová verzia 32-bitová verzia 64-bitová verzia 32-bitová verzia 64-bitová verzia
Séria ICD-BP
Séria ICD-MSICD-MS515#
Iné ako horeuvedené modely####
Séria ICD-P/PXICD-P620/P630F/P520/P530F
ICD-PX720
Staršie ako horeuvedené modely
Séria ICD-S
Séria ICD-STICD-ST25/ST45
Iné ako horeuvedené modely
Séria ICD-MX
Séria ICD-SXICD-SX750/SX850/SX950/SX700
/SX800/SX900/SX68/SX78/SX88/SX67/SX77
Staršie ako horeuvedené modely
Séria ICD-BM##
FS-85USB

poznámky:

Y [Áno]: Podporované
N [Nie]: Nepodporované
#: Podporované, keď je do otvoru na pamäťovú kartu počítača vložená pamäťová karta Memory Stick dodaná so sériou ICD-MS/BM alebo odporúčaná pamäťová karta.

 • Počítač: IBM PC/AT alebo kompatibilný
 • Procesor: Windows 2000, Procesor 266 MHz Pentium II alebo výkonnejší
  (Pre operačný systém Windows Vista - procesor 800 MHz Pentium III alebo výkonnejší)
  (Pre operačný systém Windows 7 - procesor 1 GHz Pentium III alebo výkonnejší)
 • RAM: Windows 2000, 128 MB alebo viac
  (Pre operačný systém Windows Vista - 512 MB alebo viac)
  (Pre operačný systém Windows 7 - 1 GB (32 bitová verzia), 2 GB (64 bitová verzia) alebo viac.
 • Voľný priestor na pevnom disku: 300 MB alebo viac v závislosti od veľkosti a počtu uložených zvukových súborov.
 • Jednotka CD-ROM (pri tvorbe zvukového alebo dátového disku CD potrebujete jednotku CD-R/RW)
 • Port: USB port
 • Zvukové karty kompatibilné s jedným z podporovaných operačných systémov Microsoft Windows
 • Monitor: High color (16 bitov) alebo vyšší a 800 x 480 bodov alebo viac
 • Prístup na internet pre funkciu Voice Mail [Hlasová služba] a službu databázy CD

Poznámka:Nasledovné systémy nie sú podporované.

 • Iné, ako vyššie uvedené operačné systémy
 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy.
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia so spúšťaním viacerých operačných systémov
 • Prostredia s viacerými monitormi
 • Nemožno zaručiť prevádzku na všetkých počítačoch, ktoré spĺňajú horeuvedené požiadavky.

Inštalácia

Pred prevzatím a inštaláciou softvéru "Digital Voice Editor 3.3.01" skontrolujte nasledovné:

 1. Ak používate operačný systém Windows 7 / Windows Vista


  Ak chcete tento softvér nainštalovať do operačného systému Windows 7 / Windows Vista, prihláste sa pomocou používateľského mena s atribútom "Správcovia počítača".

  Pri inštalácii softvéru v operačnom systéme Windows 7 / Windows Vista sa môže zobraziť dialógové okno User Account Control [Kontrola používateľských kont] "Do you want to allow the following program to make changes to this computer? [Chcete nasledujúcemu programu povoliť vykonávanie zmien v počítači?]" alebo "A program needs your permission to continue. [Program potrebuje na pokračovanie vaše povolenie.]". Ak so správou súhlasíte, pokračujte v inštalácii.

  Kliknite pre overenie kompatibility vášho modelu so systémom Windows 7.
  Séria BM
  Séria P
  Séria SX

 2. Ak používate operačný systém Windows 2000 Professional


  Ak chcete tento softvér nainštalovať do operačného systému Windows 2000 Professional, prihláste sa ako "Správcovia"

  Pre modely ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320, ICD-P330F, ICD-P520, ICD-P530F, ICD-P620, ICD-P630F:
  (Ak tento softvér nainštalujete do jednej z edícií operačného systému Microsoft Windows 7* alebo Windows Vista 64 bitovej verzie, nasledovné dialógové okno "ICD-P series Confirmation [Potvrdenie série ICD-P]" sa nezobrazí.
  *Modely ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320 a ICD-P330F nie sú kompatibilné s operačným systémom Windows 7.

  Ak chcete uložiť alebo upraviť súbor DVF (TRC), ktorého formát využíva séria ICD-P, musíte pri inštalácii softvéru Digital Voice Editor označiť možnosť, že ste používateľom série ICD-P.
  Ak sa počas inštalácie zobrazí dialógové okno "ICD-P Confirmation [Potvrdenie série ICD-P]", začiarknite políčko Yes [Áno].
  Ak ste softvér nainštalovali a zároveň začiarkli možnosť, že nie ste používateľom série ICD-P, opätovne nainštalujte softvér Digital Voice Editor a označte pritom možnosť, že ste používateľom série ICD-P. 3. Ak je už nainštalovaná predchádzajúca verzia softvéru Digital Voice Editor


  Ak ste tento softvér nainštalovali na počítač, v ktorom je nainštalovaný softvér Digital Voice Editor ver. 1.x/2.x/3.0/3.1/3.2/3.3.00, dajte pozor na nasledovné body:

  • Ak je nainštalovaný softvér Digital Voice Editor ver. 1.x.
   Ak nepoužívate správy v súbore formátu ics (zaznamenané pomocou ICD-R100/R200), odinštalujte* softvér Digital Voice Editor ver.1.x.
   Pri inštalácii softvéru Digital Voice Editor 3.3.01 môžete zvoliť, či chcete odinštalovať ver. 1.x.

  • Ak je nainštalovaný softvér Digital Voice Editor ver. 2.x alebo 3.0.
   Softvér Digital Voice Editor 3.3 sa nainštaluje po odinštalovaní* predchádzajúcej verzie.

  • Ak je nainštalovaný softvér Digital Voice Editor ver. 3.1/ 3.2 /3.3.00.
   Spustí sa prepisovacia inštalácia softvéru.
   *Dôležité upozornenie: Predchádzajúcu verziu odinštalujte podľa postupu zobrazeného pri inštalácii softvéru Digital Voice Editor 3.3.01. Správa uložená v počítači a/alebo nastavenie volieb sa nemusia správne prevziať, ak ich odinštalujete pomocou funkcie odinštalovania pripojenej k predchádzajúcej verzii.

 4. Ak ste si nevytvorili zálohu zaznamenaných správ


  Ak máte zaznamenané správy uložené v počítači, odporúčame, aby ste si pre prípad zlyhania inštalácie správy zálohovali na disk CD-R/RW alebo externú pamäť.

Postupy preberania

Pre prevzatie súboru postupujte podľa doleuvedených krokov.

 1. Pre uloženie prevzatého súboru si vytvorte nasledovný priečinok na pevnom disku:Disk C : SonyTemp
 2. Prevezmite súbor DVESetup_EN.exe (96,121 KB) do priečinka vytvoreného v kroku 1. Kliknutím na položku Prevziať v spodnej časti tejto stránky spustite preberanie. Postupujte podľa pokynov zobrazených v dialógovom okne.
 3. Po dokončení preberania vyberte v okne prieskumníka možnosť Zobrazenia-Detaily a skontrolujte veľkosť súboru. Ak je veľkosť súboru iná, ako vyššie uvedená veľkosť, pokúste sa súbor prevziať znova.

Postupy inštalácie

Ak je preberanie dokončené, podľa doleuvedených krokov nainštalujte softvér do operačného systému Windows.

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. V správcovi úloh kliknite na položku Štart a potom na položku Spustiť*. Zobrazí sa dialógové okno Spustiť.
  * V prípade operačného systému Windows 7 / Windows Vista kliknutím na položky Všetky programy - Príslušenstvo - Spustiť otvorte dialógové okno Spustiť.
 3. V dialógovom okne "Spustiť" zadajte C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe a kliknutím na tlačidlo OK spustite inštaláciu.
  (V tomto prípade sa programový súbor DVESetup_EN.exe prevzal do priečinka C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe)
 4. Pre dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Po zobrazení správy "InstallShield Wizard has successfully installed Digital Voice Editor 3. [Sprievodca InstallShield úspešne nainštaloval softvér Digital Voice Editor 3.]" je inštalácia dokončená. Kliknite na tlačidlo "Dokončiť" a reštartujte počítač.
 6. Skontrolujte, či sa inštalácia úspešne dokončila: Spustite softvér Digital Voice Editor a v ponuke Pomocník vyberte možnosť Informácie o softvéri Digital Voice Editor.
 7. Potvrďte, že zobrazená verzia je Ver.3.3.01.11240

Všetky ostatné ochranné známky sú ochranné známky príslušných vlastníkov. Známky ® a (TM) nie sú na tejto strane špecifikované.

PoznámkyPozorne si prečítajte nasledovné poznámky. Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenia zariadení spôsobené nedodržaním nižšie uvedených poznámok.

 • Postupujte podľa postupu a po dokončení preberania dodržiavajte správne používanie tohto programu.
 • Prostredia, ktoré sú inovovanou verziou pôvodných prostredí z výroby nie sú podporované.
 • Podľa vlastného uváženia môžete v špecifikáciách operačného systému Windows 7 / Windows Vista prepnúť na pohotovostný režim / režim dlhodobého spánku. Nedovoľte však, aby sa počítač prepol do pohotovostného režimu / režimu dlhodobého spánku, keď je spustený softvér Digital Voice Editor.
 • Počas používania tohto programu nezodpovedáme za priame a nepriame straty alebo poškodenia spojené s jeho používaním atď.
 • Tento program je chránený autorskými právami. Používateľ nesmie tento program prenášať a kopírovať a nesmie ho poskytovať pre používanie mimo rámca používania stanoveného spoločnosťou Sony

Softvér Sound Organizer nahradí softvér Digital Voice Editor

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite