Informácie o súbore na stiahnutie

Softvér Digital Voice Player verzie 2.1 je určený pre operačný systém Windows 98/98 Second Edition, Windows Millennium, Windows 2000 a Windows XP.

Tento softvér NIE JE MOŽNÉ používať s operačným systémom Windows 95, Windows NT Workstation 4.0 - v prípade týchto operačných systémov používajte softvér Digital Voice Player verzie 1.2.

Softvér Digital Voice Player verzie 2.1 je bezplatný softvér, ktorý dokáže prehrať nasledovné typy súborov:

 • Súbor DVF (Súbor s digitálnym hlasovým záznamom / prípona súboru: *.dvf)

  Súbor DVF je formát zvukového súboru, ktorý sa používa pri zaznamenávaní správ na rekordér IC ICD-BP100/BP150 značky Sony.
 • Súbor MSV (súbor s hlasovým záznamom karty Memory Stick / prípona súboru: *.msv)

  Súbor MSV je formát zvukového súboru, ktorý sa používa pri zaznamenávaní správ na rekordér IC ICD-MS1/MS515 karty Memory Stick.
 • Súbor ICS (zvukový súbor rekordéra IC značky Sony / prípona súboru: *.ics)

  Súbor ICS je pôvodný formát zvukového súboru spoločnosti Sony, ktorý sa používa pri zaznamenávaní správ na rekordér IC ICD-R100.

Váš počítač a systémový softvér musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

 • Počítač: Počítač IBM PC/AT a kompatibilný počítač (Tento softvér nie je možné používať na počítačoch typu Macintosh.)
 • Procesor: Procesor 200 MHz Pentium® alebo výkonnejší
 • RAM: 64 MB alebo viac
 • Voľný priestor na pevnom disku: 20 MB alebo viac v závislosti od veľkosti a počtu uložených zvukových súborov.
 • Zvuková karta: Kompatibilná s kartou Sound Blaster 16
 • Operačný systém: Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 alebo Windows® 98 Second Edition, Windows® XP Professional / Home Edition.

Pridané funkcie:

 • Ver. 2.1 podporuje operačný systém Windows XP Professional a XP Home Edition.
 • Kompatibilný so súborom vo formáte MSV (LPEC) vytvoreným pomocou rekordéra IC ICD-MS515 karty Memory Stick.
 • Kompatibilný so súborom vo formáte WAV s kvalitou 44,1 kHz.
 • Opravili sme niekoľko softvérových chýb.

Inštalácia

 • Zatvorte všetky aplikácie.
 • Na pevnom disku vytvorte nový priečinok pre umiestnenie prevzatého súboru a pomenujte ho DVP.
 • Po prečítaní doleuvedeného odvolania kliknite na tlačidlo Prevziať. Automaticky sa spustí preberanie.
 • Súbor (DVPsetup21E.exe - 5 243 Kb) uložte do horeuvedeného novovytvoreného priečinka.

Postup inštalácie

 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Spustiť.
 • Zadajte cestu adresára, do ktorého sa súbor prevzal. Napríklad C:\DVP\DVPsetup21E.exe.
 • Kliknutím na tlačidlo OK spustite inštaláciu - postupujte podľa pokynov na obrazovke
 • Keď sa na obrazovke zobrazí Complete the setup [Dokončiť inštaláciu], kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • DVPsetup.exe

Veľkosť súboru

 • 5.3 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite