Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Firmvérová aktualizácia, verzia 1.01 pre modely NW-E393 / NW-E394 / NW-E395
 • Dátum vydania: 21-10-2016
 • Veľkosť súboru: 8.17 MB(8 572 217 bajtov)
 • Musím si ju prevziať? Aktualizácia nie je nutná, ak už bol firmvér prehrávača Walkman aktualizovaný na verziu 1.01 prostredníctvom funkcie automatickej aktualizácie firmvéru.
  Ak nie ste si istí, ľahko si zistíte, ktorú verziu firmvéru máte:
  1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [BACK/HOME] (SPÄŤ/DOMOV), kým sa nezobrazí ponuka [Home] (Domov).
  2. Vyberte položku (Nastavenia), [Common Settings] (Bežné nastavenia) a [Unit Information] (Informácie o zariadení).
  3. Potvrďte číslo modelu a verziu firmvéru
 • Výhody a zlepšenia:
  • Zlepšenie funkcie náhodného prehrávania
  • Ďalšie funkčné zlepšenia

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Macintosh:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Procesor:
  • s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou
 • Kapacita pamäte:
  • 1 GB alebo vyššia (32-bitová verzia), 2 GB alebo vyššia (64-bitová verzia)

Prevzatie

Skôr ako začnete s inováciou

Po aktualizácii sa firmvér nedá vrátiť späť na pôvodnú verziu.

Všetky údaje z jednotky preneste do počítača, pretože údaje, ktoré zostanú v jednotke, sa pri inovácii môžu stratiť.
Nemôžeme zaručiť, že skladby a údaje sa počas aktualizácie nezničia alebo neodstránia.

Pred spustením aktualizácie musí byť v jednotke asi 30 MB voľného miesta. Uistite sa, že voľný priestor, ktorý je k dispozícii, je dostatočný.

Ak v zabudovanej flash pamäti nie je dosť miesta, všetky nepotrebnéúdaje preneste späť do počítača. Uvoľníte tým nejaké miesto.

Inštalácia

V počítači sa prihláste ako správca

 1. Prevzatie aktualizačného programu spustíte kliknutím na tlačidlo Prevziať (Download) v dolnej časti tohto upozornenia.
 2. Po dokončení preberania pripojte zariadenie Walkman k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
 3. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
   Počas inovácie neodpájajte jednotku od počítača.
 5. Keď sa zobrazí správa o ukončení inovácie, kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

Po dokončení aktualizácie potvrďte, že nová verzia sa úspešne nainštalovala. Postupujte pritom podľa pokynov v časti [Musím si ju prevziať?] na začiatku tejto stránky.

Ak sa zobrazuje firmvérová verzia číslo 1.01, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite