Spôsob pripojenia vášho mobilného zariadenia k TV prijímaču pomocou rozhrania NFC

Na pripojenie TV prijímača BRAVIA k mobilnému zariadenia použite rozhranie NFC.

TV prijímač BRAVIA a mobilné zariadenie s aktivovaným rozhraním NFC môžete pripojiť tak, že ťuknete na zariadenie nasmerované na diaľkový ovládač TV prijímača.

Najskôr musíte nastaviť rozhranie NFC. Tu vám ponúkame podrobný návod.

Najskôr zistite číslo modelu vášho TV prijímača.

Táto informácia je nevyhnutná, nakoľko každý TV prijímač má iný postup nastavenia.

Pre čísla modelov:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. na vašom mobilnom zariadení zapnite rozhranie NFC (near field communication/komunikácia na krátku vzdialenosť/).
 2. Podržte zariadenie nasmerované na značku na diaľkovom ovládači TV prijímača po dobu 2 sekúnd.
 3. V spodnej časti obrazovky TV prijímači by sa vám mala zobraziť správa s potvrdením o nastavení NFC.

Pre ostatné TV prijímače Sony s aktivovaným rozhraním NFC:

 1. Zapnite TV prijímač a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME (DOMOV).
 2. Zvoľte možnosť Settings (Nastavenia) > One-touch Remote Control Setup (Nastavenie diaľkového ovládača jedným dotykom) > Register (Registrovať).
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 4. Zapnite rozhranie NFC na vašom mobilnom zariadení.

Teraz je váš smartfón aj TV prijímač pripravený, môžete ich prepojiť. Najskôr sa uistite, že vaše zariadenie je odblokované.

 1. Podržte zadnú časť vášho smartfónu nasmerovanú k zadnej časti diaľkového ovládača TV prijímača.
 2. Úspešnosť pripojenia potvrdí správa.