Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ZV-1F

Informácie o súbore na prevzatie

Poznámka: Aplikácia Creators' App umožňuje prevziať softvér.

Výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém aplikácie Creators' App, pri ktorom sa mohli vypnúť funkcie Auto Time Correction (Automatická korekcia času) a Auto Area Adjustment (Automatická úprava oblasti)
 • Zlepšuje prevádzkovú stabilitu fotoaparátu

Poznámka: Ak používate bezdrôtový diaľkový ovládač/rukoväť na snímanie (GP-VPT2BT, RMT-P1BT), odstráňte ho z ponuky Nastavenia Bluetooth v ponuke fotoaparátu. Potom znova spárujte fotoaparát s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom/rukoväťou na snímanie.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Opravuje problém, pri ktorom filmový súbor otočený vo fotoaparáte nie je možné otočiť na počítači
 • Zlepšuje prevádzkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • BODYDATA.DAT

Verzia súboru

 • Ver. 1.11

Veľkosť súboru

 • 576 465 312 bajtov

Dátum vydania

 • 31-10-2023

Príprava

Ako aktualizovať fotoaparát Sony pomocou pamäťovej karty (SD alebo CFexpress)

Skontrolujte verziu systémového softvéru

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 1.11, aktualizácia nie je potrebná.

Poznámka: Ak sa pri zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka s nastaveniami Date/Time (Dátum/čas), nezabudnite nastaviť dátum a čas na správne hodnoty.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Ukladanie údajov systémového softvéru na pamäťovú kartu

VÝSTRAHA! Uistite sa, že na pamäťovej karte sa nachádza len jeden súbor BODYDATA.DAT

.

Poznámka: Po naformátovaní pamäťovej karty sa všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte vymažú a nedajú sa obnoviť. Pred formátovaním skopírujte údaje do počítača alebo iného zariadenia. Informácie týkajúce sa kompatibilných pamäťových kariet nájdete v používateľskej príručke fotoaparátu.

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Uložte súbor do počítača.
 4. Vložte naformátovanú pamäťovú kartu do počítača.
 5. Súbor BODYDATA.DAT uložte do koreňového adresára pamäťovej karty.
  Poznámka: Nemeňte názov súboru.

Ďalší hardvér

Zdroj napájania fotoaparátu: Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BX1.
Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu.

Aktualizácie verzie systémového softvéru

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-BX1).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Ak je teplota fotoaparátu vysoká, aktualizácia nemusí byť možná. Pokračujte, keď teplota klesne.

Krok 1: Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu

 1. Vložte pamäťovú kartu, na ktorú sa uložili údaje systémového softvéru.
 2. Vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia) a vyberte položku Software Update (Aktualizácia softvéru).
 3. Výberom možnosti Execute (Realizovať) na obrazovke s potvrdením aktualizácie systémového softvéru aktualizáciu spustíte.

  Poznámky:
  • Zobrazí sa správa Version Update X.XX → Y.YY (Aktualizácia verzie X.XX → Y.YY) (X.XX = číslo existujúcej verzie, Y.YY = číslo najnovšej verzie).
  • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani pamäťovú kartu.
  Po prečítaní všetkých poznámok kliknite na možnosť Execute (Realizovať). Ak chcete zobraziť celý text, podľa potreby prejdite nižšie po obrazovke.
 4. Keď sa spustí aktualizácia systémového softvéru, zobrazí sa čierna obrazovka a indikátory prístupu a napájania zablikajú. Indikátory prístupu a napájania zablikajú raz → 3 razy → 5 ráz v závislosti od postupu aktualizácie. Aktualizácia potrvá približne 6 minút.

  Umiestnenie indikátora prístupu: S objektívom fotoaparátu smerom nahor a spodnou časťou fotoaparátu smerom k vám otvorte kryt batérie/pamäťovej karty na spodnej strane a na ľavej strane zásuvky pre pamäťovú kartu nájdete indikátor prístupu.
  Poznámky:
  • Ak je kópia údajov systémového softvéru nesprávna, na monitore fotoaparátu sa zobrazí hlásenie The target model for the update file is incorrect. (Cieľový model pre súbor aktualizácie je nesprávny.).
  • Ak indikátor prístupu opakuje 5 dlhých bliknutí (po 0,5 s) a 6 krátkych bliknutí (po 0,25 s), je možné, že systémový softvér nebol správne skopírovaný na pamäťovú kartu. V takom prípade odstráňte batériu a pamäťovú kartu z fotoaparátu a začnite odznova od kroku Ukladanie údajov systémového softvéru na pamäťovú kartu.
 5. Po skončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Keď sa po reštartovaní zobrazí obrazovka Body update complete (Aktualizácia tela dokončená), stlačte tlačidlo OK.

Krok 2: Potvrdenie verzie systémového softvéru zariadenia

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite