Inštalácia

O tomto preberaní

Keďže sa filmy vo formáte AVI (Motion JPEG) zaznamenané pomocou nasledovných modelov zariadenia Cyber-Shot nedajú správne prehrávať v operačnom systéme Microsoft Windows Vista, spoločnosť Sony ponúka softvér "Nástroj na konverziu AVI", ktorý tieto filmové súbory skonvertuje na formát kompatibilný s operačným systémom Microsoft Windows Vista.

Informácie o súbore

 • AVIConversionTool.exe (272 272 bajtov)

Kompatibilné modely

 • DSC-S45
 • DSC-S500
 • DSC-S650

Kompatibilné operačné systémy

 • Operačný systém Microsoft Windows Vista.

Poznámka: Operačný systém Windows Vista 64-bit Edition a Starter Edition nie sú podporované.

Podporované súbory

 • filmové súbory AVI (Motion JPEG) zaznamenané pomocou horeuvedených modelov

Pokyny k prevzatiu a obsluhe:

Prevzatie

 • Uistite sa, že ste prihlásení ako správca.
 • Uistite sa, že nemáte spustenú inú aplikáciu, než je prehliadač internetu.
 • Musíte akceptovať podmienky Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky. Po prečítaní tejto zmluvy kliknite na tlačidlo "Prijať". Zobrazí sa dialógové okno.
 • Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Spôsob použitia

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako správca.
 2. Zaznamenané filmové súbory importujte z vášho fotoaparátu na pevný disk počítača.
 3. Keďže sa počas konverzie filmové súbory prepíšu, vytvorte si zálohové kópie týchto súborov.
 4. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor AVIConversionTool.exe spustite softvér Nástroj na konverziu AVI.
 5. Filmové súbory, ktoré chcete zmeniť uchopte a preneste do okna softvéru Nástroj na konverziu AVI.
 6. Potvrďte, že sa dané súbory nachádzajú v okne a kliknutím na tlačidlo Štart spustite konverziu.
 7. Po dokončení sa zobrazí okno Result of conversion [Výsledok konverzie]. Skontrolujte výsledok a kliknite na tlačidlo OK.
 8. Pôvodné filmové súbory sú prepísané skonvertovanými súbormi.

Poznámky:

 • Nemôžete konvertovať filmové súbory uložené na externom disku. Ak chcete tieto súbory skonvertovať, najskôr ich prekopírujte na lokálny pevný disk vášho počítača.
 • Možnosť vykonania týchto operácii nie je zaručená v prípade upravených filmových súborov.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • AVIConversionTool.exe
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite