Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • DSC-RX100M4

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z predchádzajúcej aktualizácie

 • Vylepšená funkčnosť pri použití podvodného krytu MPK-URX100A:
  1. Pridaný režim snímania „Underwater Auto“ (Automatický pod vodou) do ponuky White Balance settings (Nastavenia vyváženia bielej).
  2. Pridaný režim „Flash Off“ (Vypnutý blesk) pre sklopenie jednotky blesku.
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Fotoaparát teraz umožňuje záznam vo formáte XAVC S na kompatibilné pamäťové karty SDHC a SDXC
  • Pri snímaní filmov vo formáte XAVC S sa vyžaduje pamäťová karta SD s rýchlostnou triedou Class10 alebo s rýchlostnou triedou UHS 1, prípadne s vyššou rýchlosťou. (Pri nahrávaní rýchlosťou 100 MB/s alebo vyššou sa vyžaduje rýchlostná trieda UHS 3.)
  • V prípade, že sa na záznam filmov vo formáte XAVC S dlhodobo používa pamäťová karta SDHC, zaznamenané filmy sa rozdelia do súborov s veľkosťou 4 GB. Rozdelené súbory možno zlúčiť do jedného súboru pomocou softvéru PlayMemories Home.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Systémový softvér, verzia 2.00 pre fotoaparát DSC-RX100M4 (Windows)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 237 MB (249 122 544 bajtov)

Dátum vydania

 • 30/03/2017

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Keď aktualizujete softvér systému, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BX1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 15 minút. Urobte preto potrebné opatrenia, aby počítač medzitým neprešiel do režimu spánku. V prípade, že počítač prejde do spánkového režimu a aktualizácia sa preruší, spustite aktualizáciu úplne od začiatku.

Prevzatie aktualizácie

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Prečítajte si vyhlásenie v spodnej časti stránky a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite svoj súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX100M4V200.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

  Pre používateľov systémov Windows 8.1 alebo Windows 10:

  Podľa predvolených nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCRX100M4V200.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku Menu (Ponuka) --> Setup subpage 3 (Podstrana nastavení 3) --> USB Connection (USB pripojenie) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na displeji počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade z fotoaparátu vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov v časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 7. Po potvrdení displeja LCD fotoaparátu kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.30 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takomto prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).

  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Taktiež sa automaticky reštartuje aj fotoaparát, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD fotoaparátu znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Ak sa po reštartovaní zobrazí upozornenie na obnovenie údajov, počkajte, kým toto upozornenie nezmizne. Nevyskytli sa žiadne komplikácie.

Krok 2: Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaný systémový softvér ver. 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite