Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • DSC-RX100M3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z predchádzajúcej aktualizácie

 • Vylepšená funkčnosť pri použití podvodného krytu MPK-URX100A:
  1. Pridaný režim snímania „Underwater Auto“ (Automatický pod vodou) do ponuky White Balance settings (Nastavenia vyváženia bielej).
  2. Pridaný režim „Flash Off“ (Vypnutý blesk) pre sklopenie jednotky blesku.
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Vylepšite funkciu zapnutia v určený čas, keď sa používa inteligentné diaľkové ovládanie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Systémový softvér, verzia 2.00 pre fotoaparát DSC-RX100M3 (Mac)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 210.5 MB (210 522 893 bajtov)

Dátum vydania

 • 30/03/2017

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 - 10.15 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1015.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-BX1

  Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na (tri čiarky).
  Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.

 • Kábel USB dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Keď aktualizujete softvér systému, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BX1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 15 minút. Urobte preto potrebné opatrenia, aby počítač medzitým neprešiel do režimu spánku. V prípade, že počítač prejde do spánkového režimu a aktualizácia sa preruší, spustite aktualizáciu úplne od začiatku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX100M3V200.dmg].
 4. Uložte súbor do počítača.

Inštalácia

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCRX100M3V200.dmg]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Súbor [Update_DSCRX100M3V200] sa rozšíri.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu.
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku Menu (Ponuka) --> Setup subpage 3 (Podstrana nastavení 3) --> USB Connection (USB pripojenie) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Ak počítač nevie fotoaparát nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie „Could not find the camera for this update“ (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup:
  1. Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  2. Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na displeji počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade z fotoaparátu vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov v časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.

 10. Po potvrdení displeja LCD fotoaparátu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Poznámka: Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér. Potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.
 11. Po potvrdení, že aktuálna verzia (Current version) je „Ver.1.20“ alebo staršia, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 12. Fotoaparát automaticky obnoviť.

  Zobrazí sa obrazovka nižšie.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 13. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 14. Dokončite aktualizáciu
  Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Taktiež sa automaticky reštartuje aj fotoaparát, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD fotoaparátu znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru. Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.


  Poznámka: Ak sa po reštartovaní zobrazí upozornenie na obnovenie údajov, počkajte, kým toto upozornenie nezmizne. Nevyskytli sa žiadne komplikácie.

Krok 2: Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaný systémový softvér ver. 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite