MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu DSC-RX0 ver. 3.01 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • DSC-RX0

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Rieši problém, pri ktorom bol pri používaní funkcie „MF assist“ uvedený nesprávny pomer zväčšenia
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Je pridaná funkcia transfokácie
  K dispozícii sú 3 nastavenia transfokácie: Inteligentná transfokácia, transfokácia ClearImage Zoom and digitálna transfokácia.
  Upozorňujeme, že funkcie transfokácie je možné využiť aj pri používaní držiaka na snímanie VCT-SGR1, ktorý sa predáva sa samostatne.
  Viac informácií o týchto funkciách nájdete v aktualizovanej príručke pomoci.
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu.
 • Podporuje funkciu „Camera Control Box“ (model CCB-WD1) pre snímanie Wired Multi-View Shooting
 • Zlepšuje funkciu snímania Wireless Multi-View Shooting s mobilnou aplikáciou PlayMemories™ *1*2*3

  *1: V závislosti od špecifikácií prístupového bodu, použitého mobilného zariadenia a prostredia rádiových vĺn sa môže meniť počet zariadení, ktoré možno pripojiť. Úspešne sme overili pripojenie až 50 jednotiek (na základe testov spoločnosti Sony)
  *2: Vyžaduje sa mobilná aplikácia PlayMemories™ verzie 6.2
  *3: Spoločnosť Sony odporúča používať iba zabezpečené pripojenia Wi-Fi

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu DSC-RX0 ver. 3.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 3.01

Veľkosť súboru

 • 158.8 MB (158 762 791 bajtov)

Dátum vydania

 • 13/02/2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 3.01, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [5] (Podstrana nastavení [5]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-BJ1.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BJ1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX0V301.dmg].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCRX0V301.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.
 3. [Update_DSCRX0V301] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting).
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.

  • Pre používateľov systému macOS 11 – 12

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 11 – 12, je potrebné tiež prevziať zavádzací program System Software Update Helper. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program System Software Update Helper, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľov systému macOS 10.15

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 10.15, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľov systému macOS verzie 10.13 alebo 10.14
    Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
   • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
   • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.

    Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
   • V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
   • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
   • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].

  • Pre používateľa systému macOS 10.12 alebo nižšej verzie
    Pripojte fotoaparát k počítaču
   • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   • Kliknite na tlačidlo [OK].Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].

    Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.
 6. Spustí sa nástroj System Software Updater.


 7. Zapnite kameru.
 8. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater (Aktualizácia systémového softvéru). Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [3] (Podstrana nastavení [3]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.


 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač. V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 10. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 3.00 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.01 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 11. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.
  Zobrazí sa obrazovka nižšie.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 12. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.


 13. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 3.01.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky Menu (Ponuka) > Setup subpage [5] (Podstránka nastavenia [5]) > Version (Verzia)
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite