Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • DSC-QX10

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 3.00 pre model DSC-QX10 (Mac)
 • Dátum vydania:14/04/2014
 • Výhody a vylepšenia
  • Pridaná funkcia "Polovičné stlačenie" pre tlačidlo spúšte*
  • Vylepšená funkcia "Pripojenie jedným dotykom prostredníctvom rozhrania NFC"*
  • * Vyžaduje aplikáciu PlayMemories Mobile verzie 4.2 alebo novšiu verzie.
  • Nastavenie ISO bolo pridané
  • Veľkosť nahrávaného videozáznamu vo formáte MP4 sa zmenila z 1440 x 1080(30p) na 1920 x 1080 (30p)

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo nie sú podporované
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BN
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériu NP-BN
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCQX10V300.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí aktualizácie ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 3.00 pre model DSC-QX10.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCQX10V300.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 3. Súbor [Update_DSCQX10V300] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
 8. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 9. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 10. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedenéstaršia ako 3.00, kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.3.00], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
  Obrázok 3

 11. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 12. Stlačením tlačidla [Shutter] resetujte fotoaparát.
 13. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 14. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na obrázku 5.
 15. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 16. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na obrázku 6. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 6


 17. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a znova zapnite fotoaparát.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru fotoaparátu je ver. 3.00.

 1. Prepojte smartfón alebo tablet s fotoaparátom pomocou aplikácie PlayMemories Mobile (verzia 4.2 alebo novšia).
 2. Zaostrite stlačením tlačidla [Spúšť] do polovice. Ak sa zobrazí zelená značka (ako na obrázku nižšie), verzia firmvéru je ver. 3.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite