ID článku : 00249421 / Naposledy upravené : 22.01.2024Tlač

Kde nájsť názov modelu a sériové číslo?

  Názov vášho modelu vám umožní získať informácie a služby špecifické pre vaše zariadenie. Názov modelu a sériové číslo možno nájsť na rôznych miestach v závislosti od produktu:

  • štítok na zadnej alebo spodnej strane zariadenia,
  • originálne balenie a tlačená používateľská príručka v jeho vnútri,
  • systémová ponuka pri produktoch s používateľským rozhraním (napr. televízory alebo fotoaparáty).

  Ak chcete nájsť model a sériové číslo svojho zariadenia, kliknite na kategóriu svojho produktu nižšie. Ak vaše zariadenie nie je uvedené v zozname, pozrite si dokumenty alebo balenie, ktoré vám boli dodané spolu s produktom.

  Aký je rozdiel medzi názvom modelu a sériovým číslom?

  • Názov modelu je kombinácia čísel a písmen (napr. KD-55XG9505 alebo WH-1000XM4).
  • Sériové číslo pozostáva iba z čísel (napr. 6007041). Ide o jedinečný identifikátor, ktorý označuje jediné zariadenie.

  Vyberte typ svojho zariadenia

  Televízory a projektory Slúchadlá Fotoaparáty a kamkordéry Telefóny a tablety Xperia

  Televízor

  Názov modelu možno nájsť na nálepke na zadnej strane televízora. Ak si nemôžete pozrieť nálepku so sériovým číslom (napr. ak je váš televízor namontovaný na stenu), pozrite si ponuku nastavení televízora alebo jeho pôvodné balenie.

  Nájdite nálepku na zadnej strane svojho televízora Pozrite si ponuku nastavení Pozrite si pôvodné balenie

  Čo sa dozviete z názvu modelu televízora?

  Názov modelu televízora nie je len náhodným sledom čísel/písmen. Názov obsahuje informácie špecifické pre daný model.

  Tu je niekoľko príkladov správnych názvov modelov televízorov:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Prvá časť názvu modelu (pred spojovníkom) označuje rozlíšenie televízora: 2K (KDL) a 4K (KD).
  2. Čísla hneď za spojovníkom označujú veľkosť obrazovky v palcoch (napr. 32, 75 alebo 65).
  3. Posledný sled písmen alebo čísel (napr. WD756, XE9405 alebo AF9) označuje určitý sériu produktov, čo je dôležité na účely podpory a opravy.
   • Posledné písmeno môže naznačovať odchýlku farby okraja a rámu alebo stojana.
   • Ak je prvým písmenom v poslednom slede písmen a čísel „A“, televízor je súčasťou nášho radu OLED (napr. KD-48A9S alebo XBR-65A9F).

  POZNÁMKA: Pri hľadaní informácií na lokalite podpory spoločnosti Sony použite na vyhľadanie stránky venovanej vášmu modelu názov modelu.


  Projektory

  Názov modelu a sériové číslo možno nájsť na nalepovacom štítku produktu na zadnej alebo spodnej strane projektora.

  U niektorých projektorov môžete nájsť názov modelu a sériové číslo v ponuke, ak budete postupovať podľa krokov nižšie. Je to obzvlášť užitočné, keď je názov modelu a sériové číslo projektora nečitateľné alebo neprístupné.

  1. Zapnite projektor.
  2. Na dodanom diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo MENU.
  3. Stlačte tlačidlo so šípkou nahor alebo so šípkou nadol a vyberte Information (Informácie).
  4. Stlačte tlačidlo Select a zobrazte názov modelu a sériové číslo.

   Obraz

  Slúchadlá s hlavovým mostom

  Názov modelu a sériové číslo sa zvyčajne nachádzajú na hlavovom moste alebo na vnútornej strane vypchávky mosta, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku
  Obrázok slúchadiel s hlavovým mostom znázorňujúci možné umiestnenia názvu modelu a sériového čísla

  Skutočne bezdrôtové slúchadlá

  Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane nabíjacieho puzdra, ako je znázornené nižšie.
  Obrázok modelu WF-1000X – spodná strana nabíjacieho puzdra


  WF-1000XM3

  Obrázok umiestnenia názvu modelu a sériového čísla v nabíjacom puzdre skutočne bezdrôtových slúchadiel WF-1000XM3


  WF-1000X

  Obrázok umiestnenia názvu modelu a sériového čísla na spodnej strane nabíjacieho puzdra skutočne bezdrôtových slúchadiel WF-1000X


  POZNÁMKA: Na niektorých slúchadlách sa sériové číslo neuvádza.

  Fotoaparáty a kamkordéry

  Sériové číslo a názov modelu možno nájsť na spodnej strane fotoaparátu alebo na štítku na pôvodnej škatuli.

  Spodná strana fotoaparátu

  Sériové číslo a názov modelu fotoaparátu alebo kamery možno nájsť na spodnej strane zariadenia.

  1. Názov modelu (napr. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 alebo DCR-SX15E)
  2. Sériové číslo

  Obrázok znázorňujúci spodnú stranu fotoaparátu ILCE-9. Na názov modelu ukazuje číslo „1“. Na sériové číslo ukazuje číslo „2“.

  Digitálny fotoaparát
  Umiestnenie sériového čísla digitálneho fotoaparátu. Sériové číslo je na obrázku nahradené „XXXX“.
  Videokamera
  Umiestnenie sériového čísla kamkordéra. Sériové číslo je na obrázku nahradené XXXX.
  Digitálna zrkadlovka Alpha (α)
  Umiestnenie sériového čísla digitálnej zrkadlovky Alpha. Sériové číslo je na obrázku nahradené „XXXX“

  Pôvodná škatuľa

  Sériové číslo a názov modelu možno nájsť aj na štítku na pôvodnej škatuli. Umiestnenie sériového čísla je na obrázku nižšie zvýraznené červenou farbou.

  Štítok s čiarovým kódom – sériové číslo nasleduje po „S01“

  Objektív

  1. Názov modelu (napr. SEL135F18GM alebo SEL2470GM)
  2. Sériové číslo

  Obrázok dvoch príkladov objektívov vedľa seba (SEL135F18GM a SEL2470GM). Na názvy modelu ukazuje číslo „1“. Na sériové čísla ukazuje číslo „2“.


  Iné digitálne zobrazovacie zariadenia

  • Digitálne tlačiarne a fotorámiky: Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej alebo spodnej strane jednotky (napr. DPF-D810).
  • Digitálne úložisko fotografií: Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane jednotky (napr. VRD-MC6).

  Telefóny Xperia

  Ako nájsť názov modelu

  Postupujte podľa krokov nižšie a zistite názov modelu v položke Settings (Nastavenia) svojho telefónu.

  1. Prejdite na položku Settings (Nastavenia).
  2. Tento krok sa môže líšiť v závislosti od verzie systému Android vo vašom telefóne. Prejdite na položku About phone (O telefóne). Ak túto možnosť nevidíte, prejdite na položku System (Systém)About phone (O telefóne).
  3. Názov modelu sa zvyčajne uvádza medzi informáciami o telefóne v časti „Model“ (napr. „Model: L4113“ zodpovedá telefónu Xperia 10).

  Ako nájsť číslo IMEI

  Číslo International Mobile Equipment Identity (IMEI) je jedinečné identifikačné alebo sériové číslo vášho mobilného zariadenia. Na zistenie svojho čísla IMEI použite niektorý z nasledujúcich spôsobov.

  1. Použite číselník telefónu.

  Postupujte podľa krokov nižšie a zistite číslo IMEI a názov modelu pomocou číselníka telefónu.

  1. Na obrazovke Home (Domov) ťuknite na ikonu číselníka telefónu.
  2. Vyhľadajte ikonu číselnej klávesnice a ťuknite na ňu.
  3. Naťukajte nasledujúci kód: *#06#, čím získate prístup k informáciám o IMEI.

  V tomto videu zistíte, ako sa dostať k číslu IMEI pomocou číselníka telefónu.


  2. Použite aplikáciu Support

  Postupujte podľa krokov nižšie a zistite číslo IMEI a názov modelu pomocou aplikácie Support.

  1. Na obrazovke Home (Domov) ťuknite na ikonu obrazovky Application (Aplikácie).
  2. Vyhľadajte aplikáciu Support a ťuknite na ňu.
  3. Svoje číslo IMEI nájdete v časti Device Information (Informácie o zariadení).

  3. Pozrite si nastavenia telefónu

  Postupujte podľa krokov nižšie a nájdite svoje číslo IMEI v položke Settings (Nastavenia) telefónu.

  1. Prejdite do položky Settings (Nastavenia).
  2. Ďalší krok závisí od verzie systému Android vo vašom telefóne. Cesta sa v prípade starších verzií systému Android môže líšiť.
   • System (Systém) → About phone (O telefóne).
   • About phone (O telefóne) → Status (Stav) → IMEI information (Informácie o čísle IMEI).
  3. Číslo IMEI sa uvádza medzi informáciami o telefóne.

  4. Pozrite si pôvodnú škatuľu telefónu

  Svoje číslo IMEI a názov modelu nájdete vytlačené na štítku na pôvodnej škatuli svojho telefónu.


  Ako môžem nájsť číslo IMEI, keď sa môj telefón nedá spustiť

  Novšie zariadenia Xperia majú číslo IMEI vo vnútri zásuvky na kartu SIM na paneli štítkov. Postupujte podľa krokov nižšie a pozrite si zásuvku na kartu SIM:

  POZNÁMKA: Nasledujúce spôsoby sa môžu pri jednotlivých modeloch zariadení líšiť.

  1. Vyberte držiak karty SIM, aby ste sa dostali k panelu štítkov.
  2. Niektoré modely majú číslo IMEI vo vnútri zásuvky na pamäťovú kartu. Pomocou nechta alebo rozloženej sponky na papier (alebo podobného predmetu) potiahnite panel štítkov smerom von.
  3. V prípade zariadení s odnímateľným zadným krytom je číslo IMEI umiestnené pod zadným krytom.

  Tablety

  Umiestnenie názvu modelu a sériového čísla je znázornené na obrázku nižšie.
  1. Názov modelu (napr. SGPT121DE/S alebo SGPT113BE/S)
  2. Sériové číslo
  Tablet

  Tablet S

  Tablet S

  Názov modelu sa nachádza na zadnej strane jednotky v ľavom dolnom rohu (napr. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Jemne odstráňte spodný/zadný kryt. Názov modelu sa nachádza v ľavom hornom rohu vo vnútri priestoru (napr. SGP-T211US/S).

  Tablet Xperia

  tablet xperia

  Názov modelu sa nachádza na zadnej strane tabletu, ako je znázornené na obrázku (napr. SGP-T121US/S).


  Prijímače a zosilňovače Reproduktorové panely Bezdrôtové reproduktory Walkman, Hi-Fi a rádio

  Prijímače a zosilňovače Hi-Fi

  Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na prednej alebo zadnej strane jednotky.


  1. Názov modelu (napr. STR-DE597 alebo STR-DN610)
  2. Sériové číslo

  Názov modelu a sériové číslo A/V prijímača

  Zariadenia na streamovanie médií

  Názov modelu sa nachádza na prednej alebo spodnej strane (napr. SMP-N100).

  Reproduktorový panel

  Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej alebo zadnej strane jednotky.

  1. Názov modelu (napr. HT-CT790 alebo HT-S350)
  2. Sériové číslo

  Umiestnenie názvu modelu (1) a sériového čísla (2) reproduktorového panela

  Bezdrôtové reproduktory

  Názov modelu (napr. SRS-HG1) a sériové číslo zvyčajne nájdete na spodnej strane bezdrôtového reproduktora.


  Obrázok prenosných bezdrôtových reproduktorov so šípkou ukazujúcou na spodnú stranu

  WALKMAN

  Model a sériové číslo sa zvyčajne nachádzajú na zadnej strane jednotky, ako je znázornené na obrázku nižšie.
  Umiestnenie názvu modelu (1) a sériového čísla (2) prehrávača WALKMAN na zadnej strane jednotky

  1. Názov modelu (napr. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Sériové číslo

  Vodotesný prehrávač WALKMAN

  Príklady správnych názvov modelov: NW-WS623, NW-WS413.

  Názov modelu a sériové číslo modelov vodotesného prehrávača WALKMAN sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti slúchadiel na oboch stranách jednotky, ako je znázornené na obrázku nižšie.
  Vodotesný prehrávač WALKMAN: umiestnenie názvu modelu a sériového čísla na oboch stranách jednotky

  Rádiobudíky

  Názov modelu sa nachádza na prednej strane jednotky (napr. ICF-C707)

  .

  Policové mini/mikrosystémy

  Obrázok policového systému – umiestnenie názvu modelu na prednej strane hlavného prehrávača.

  Názov modelu (napr. MHC-EC68PI) sa nachádza na prednej strane hlavného prehrávača, nie reproduktorov, pretože tie majú vlastný názov modelu.


  Zvukové systémy

  1. Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane produktu.
  2. Názov modelu (napr. CFD-S70) sa uvádza na vonkajšej strane.
  3. Štítok so sériovým číslom sa nachádza vo vnútri krytu priestoru na batérie. Ak chcete zistiť sériové číslo, otvorte kryt priestoru na batérie.

  Tri obrázky vedľa seba. Zľava doprava: 1. obrázok zvukového systému so šípkou ukazujúcou na spodnú stranu jednotky, 2. umiestnenie názvu modelu na vonkajšej strane jednotky, 3. umiestnenie sériového čísla v priestore na batérie.

  Dokovacie stanice

  Názov modelu sa nachádza na prednej alebo spodnej strane (napr. RDP-XF100iP).


  Diaľkové ovládanie Prehrávače diskov Blu-ray Počítače Autorádio a GPS

  Diaľkové ovládanie

  Názov modelu sa nachádza v spodnej alebo vrchnej časti prednej strany ovládača (napr. RM-EZ4).

  prehrávač diskov Blu-ray Disc

  Názov modelu (napr. BDP-S580) sa nachádza na prednej a zadnej strane prehrávača. Sériové číslo sa nachádza na nálepke na zadnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku nižšie.


  1. Názov modelu
  2. Sériové číslo

  prehrávač blu-ray – umiestnenie názvu modelu a sériového čísla na prednej a zadnej strane

  Domáce kino s prehrávaním diskov Blu-ray

  Názov modelu sa nachádza na prednej strane hlavného prehrávača (napr. BDV-E500W).


  Prehrávač diskov Blu-ray Internet TV

  Názov modelu sa nachádza na prednej a spodnej strane (napr. NSZ-GT1)


  Prenosný prehrávač diskov Blu-ray

  Názov modelu sa nachádza na prednej strane v blízkosti krytu priestoru na batérie alebo na ňom (napr. BDP-SX1000)

  Prenosné počítače

  Spôsob vyhľadania názvu modelu závisí od dátumu vydania produktu. Kliknite na príslušné prepojenie nižšie.

  Pre prenosné počítače vydané v roku 2010 alebo neskôr Pre prenosné počítače vydané v lete roku 2009 Pre prenosné počítače vydané od jesene roku 2000 do jari roku 2009 Pre prenosné počítače vydané pred letom roku 2000

  VAIO® Tap 20

  Názov modelu sa nachádza na zadnej strane napravo (napr. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Keď je počítač otvorený, názov modelu sa nachádza na pravej strane za obrazovkou (napr. SVD-11213CXB).


  Stolové počítače

  Názvy modelov stolových počítačov sa začínajú písmenami „PCV“, „VGC“, „VPC“ alebo „SVJ“ a nachádzajú sa na malom štítku na prednej strane hlavnej jednotky počítača (skrinky alebo veže).


  • Nájdite malú nálepku na prednej strane veže (napr. VGC-RC210G).
  • V prípade všetkých stolových počítačov All-In-one sa číslo nachádza na prednej strane počítača vpravo (napr. VPC-L137FX).


  POZNÁMKA: Číslo „modelu“ uvedené na sivej nálepke na zadnej strane počítača nie je správna informácia.


  Svoj model môžete zistiť aj týmito spôsobmi:

  Cez položku (Môj) počítač Cez položku VAIO Care

  Audio prijímače

  Názov modelu

  Názov modelu sa nachádza na prednej strane (napr CDX-GT200).

  Autorádio

  Sériové číslo

  Sériové číslo sa nachádza na štítku na spodnej strane autorádia. Nie je priamo prístupné, ako je znázornené na obrázkoch nižšie. Ak potrebujete zistiť sériové číslo, odporúčame vám, aby ste autorádio dali vybrať zo zásuvky na autorádio špecializovanému montérovi.

  Umiestnenie sériového čísla na štítku na spodnej strane

  Reproduktory/príslušenstvo:

  Názov modelu a sériové číslo sa nachádzajú na balení a v príručke (napr. XS-LD126P5).

  GPS

  Názov modelu sa nachádza na zadnej strane, spodnej strane alebo v priestore antény (napr. NV-U74T).  Digitálne hlasové záznamníky Čítačky PlayStation Produkty pre profesionálov

  Digitálne hlasové záznamníky

  V závislosti od modelu sa názov modelu a sériové číslo digitálneho hlasového záznamníka nachádzajú na zadnej alebo spodnej strane jednotky.

  ICD-SX2000

  1. Názov modelu (ICD-SX2000)
  2. Sériové číslo

  Digitálny hlasový záznamník ICD-SX2000 – umiestnenie modelu a sériového čísla

  ICT-TX800

  1. Názov modelu (ICT-TX800)
  2. Sériové číslo

  Digitálny hlasový záznamník ICT-TX800 – umiestnenie modelu a sériového čísla


  Čítačka

  7-miestne sériové číslo sa nachádza na identifikačnom štítku produktu na škatuli. Jeho umiestnenie je znázornené na obrázku nižšie.

  Dva obrázky vedľa seba. Na obrázku vľavo je znázornená škatuľa elektronickej čítačky. Na obrázku vpravo je znázornené umiestnenie sériového čísla na priblíženom štítku produktu. Sériovému číslu predchádza „S01“.


  PRS-T1, T2

  V príslušnom prípade opatrne odstráňte voliteľný kryt (PRSA-CL10) alebo kryt so svetlom (PRSA-CL22). 7-miestne sériové číslo sa nachádza na zadnom kryte jednotky.

  Kryt elektronickej čítačky po odstránení elektronickej čítačky (PRSA-CL10 alebo PRSA-CL22)

  Umiestnenie sériového čísla na zadnej strane elektronickej čítačky (platí pre modely PRSA-CL10 alebo PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Opatrne odstráňte kryt alebo voliteľný kryt so svetlom (PRSA-CL30). Pozrite si kapitolu “Removing/attaching the Standard Cover” (Odstraňovanie/nasádzanie štandardného krytu) v používateľskej príručke. 7-miestne sériové číslo sa nachádza na zadnom kryte jednotky.

  Kryt po odstránení elektronickej čítačky (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Umiestnenie sériového čísla na zadnej strane jednotky.

  Produkty pre profesionálov

  Navštívte stránku pre produkty Sony Professional, kde získate ďalšie informácie o týchto kategóriách:

  • Profesionálne fotoaparáty
  • Vysielanie a produkcia
  • Projektory
  • Profesionálne displeje
  • Archivácia a správa obsahu
  • Audio
  • Inteligentné systémy
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite