Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • DSC-HX400/400V

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 2.10 pre model DSC-HX400/400V (Mac)
 • Dátum vydania:30/10/2014
 • Výhody a vylepšenia
  • Vylepšite funkciu zapnutia v určený čas, keď sa používa inteligentné diaľkové ovládanie

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo nie sú podporované
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériu NP-BX1
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 15 minút, preto zabráňte prepnutiu počítača do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCHX400VV210.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí aktualizácie ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 2.10 pre model DSC-HX400/HX400V.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCHX400VV210.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 3. Súbor [Update_DSCHX400VV210] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Fotoaparát zapnite a podľa pokynov na aktualizovanie firmvéru v kamere postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) podstránka 3 -> [USB Connection] (Pripojenie USB) a skontrolujte, či je vybratá položka [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie. Ak je vybraný iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie], vyberte režim Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie].

 8. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
 9. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 10. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 11. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedenéstaršia ako 2.10, kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.2.10], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
  Obrázok 3

 12. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 13. Pre opätovné nastavenie fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu.

  Poznámka: Stlačením tohto tlačidla sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 14. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 15. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na obrázku 5.
 16. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 17. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 7. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.

  Poznámka: Pred reštartovaním sa na niekoľko minút môže zobraziť správa "Obnovujú sa údaje. Počkajte prosím...". Uistite sa, že fotoaparát je zapnutý a počkajte, kým sa na LCD displeji znova zobrazí obraz.

  Po zobrazení obrazu na LCD displeji kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Obrázok 7

 18. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a znova zapnite fotoaparát.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru fotoaparátu je ver. 2.10.


Vo fotoaparáte postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) podstránka 6 -> [Version] (Verzia). Ak je zobrazená verzia 2.10 (ako je zobrazené nižšie), potom sa používa verzia firmvéru 2.10. • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite