Informácie o súbore na stiahnutie

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty značky Sony.

Spoločnosť Sony ponúka aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Dátum vydania: 23.08.2012
 • Názov: Update_DSCHX20VV101.exe
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: DSC-HX20V s nasledujúcimi sériovými číslami:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Poznámka: Môžu existovať prípady, kedy aktualizácia nie je relevantná ani v prípade, že sa sériové číslo nachádza v rozsahoch uvedených vyššie.
 • Výhody a vylepšenia: Táto aktualizácia opravuje problém, pri ktorom je smerové zobrazenie na displeji počas snímania a smerové údaje zaznamenané v údajoch snímky posunuté o 90 stupňov vzhľadom k správnemu smeru.

Systémové požiadavky

 • Počítačový hardvér
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
  • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka:Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Plne nabitá nabíjateľná batériová jednotka NP-BG1 (dodáva sa)
 • Micro USB kábel (dodáva sa)

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Inštalácia


Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériovú jednotku NP-BG1.
 • Ak chcete vypnúť "USB Power Supply [Napájanie USB]", vo fotoaparáte vyberte položku [MENU] (PONUKA)--> [Settings] (Nastavenia)--> [Main Settings] (Hlavné nastavenia)--> [USB Power Supply] (Napájanie USB) a nastavte túto možnosť na [Off] (Vyp.).
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát nastaví na pôvodné nastavenia. (Obrazové údaje vo vnútornej pamäti sa však nevymažú.)

Krok 1: Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru.

 1. Prevezmite aktualizačný súbor s názvom [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2: Spustenie programu na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Na spustenie programu na aktualizáciu firmvéru dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCHX20VV101.exe] (Obrázok 1).

  Obrázok 1


 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku [MENU] (PONUKA)--> [Settings] (Nastavenia)--> [Main Settings] (Hlavné nastavenia)--> [USB Connect Setting] (Nastavenie pripojenia USB) a skontrolujte, či je zvolená možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie).
  Ak je zvolený iný režim ako [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie), vyberte možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie) (Obrázok 2).

  Obrázok 2
 4. Pred ďalším krokom vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu (ak ste tak doteraz neurobili).
 5. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí USB Mode [Režim USB].
 6. Skontrolujte, či je na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]".
 7. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 3 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 4.
  Poznámka: Od tohto momentu fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 3


  Obrázok 4


 8. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 3 a 4 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky (Obrázok 5).
 9. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  Dôležité:Ak je aktuálna verzia [Ver.1.01], aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériovú jednotku, znovu ju vložte a fotoaparát zapnite.

  Obrázok 5


 10. Na ukončenie USB pripojenia kliknite v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh na ikonu "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]". Pozrite si pokyny na Obrázku 6.
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po prerušení USB pripojenia v počítači pomocou horeuvedeného postupu.

  Obrázok 6


 11. Na resetovanie fotoaparátu stlačte stred [Control wheel] (Ovládacieho kolieska) fotoaparátu.
  Poznámka: Stlačením stredu [Control wheel] (Ovládacieho kolieska) sa obrazovka vypne. Prejdite na ďalší krok (Obrázok 7).

  Obrázok 7


 12. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (Obrázok 8).

  Obrázok 8


 13. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 9. Postupujte podľa pokynov.
 14. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka:Počas aktualizácie nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 9


 15. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 10. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 10


 16. Vypnite fotoaparát, vyberte batériovú jednotku, znovu ju vložte a fotoaparát zapnite.
 17. Vykonajte počiatočné nastavenia (jazyk, dátum a čas atď.).

Krok 3: Overenie, či je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver.1.01.

 • Vo fotoaparáte vyberte položku [MENU] (PONUKA)--> [Settings] (Nastavenia)--> [Main Settings] (Hlavné nastavenia)--> [Version] (Verzia).
 • Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Veľkosť súboru

 • 64.76 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite