Informácie o súbore na stiahnutie

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty značky Sony.

Spoločnosť Sony ponúka aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Dátum vydania: 23.08.2012
 • Názov:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: DSC-HX20V s nasledujúcimi sériovými číslami:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Poznámka: Môžu existovať prípady, kedy aktualizácia nie je relevantná ani v prípade, že sa sériové číslo nachádza v rozsahoch uvedených vyššie.
 • Výhody a vylepšenia: Táto aktualizácia opravuje problém, pri ktorom je smerové zobrazenie na displeji počas snímania a smerové údaje zaznamenané v údajoch snímky posunuté o 90 stupňov vzhľadom k správnemu smeru.

Systémové požiadavky

 • Počítačový hardvér
  • Procesor Intel
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
  • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka:Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Plne nabitá nabíjateľná batériová jednotka NP-BG1 (dodáva sa)
 • Micro USB kábel (dodáva sa)

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Inštalácia


Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériovú jednotku NP-BG1.
 • Ak chcete vypnúť "USB Power Supply [Napájanie USB]", vo fotoaparáte vyberte položku [MENU] (PONUKA)--> [Settings] (Nastavenia)--> [Main Settings] (Hlavné nastavenia)--> [USB Power Supply] (Napájanie USB) a nastavte túto možnosť na [Off] (Vyp.).
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát nastaví na pôvodné nastavenia. (Obrazové údaje vo vnútornej pamäti sa však nevymažú.)

Krok 1: Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru.

 1. Prevezmite aktualizačný súbor s názvom [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2: Spustenie programu na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCHX20VV101.dmg]. V tomto kroku ešte fotoaparát nepripájajte.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu [Update_DSCHX20VV101], ktorá sa nachádza na pracovnej ploche.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [Firmware Updater] (Program na aktualizáciu firmvéru).
 5. Pre načítanie rozšírenia jadra (kernel) vás správa vyzve, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu.
 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru (Obrázok 1).

  Obrázok 1


 7. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku [MENU] (PONUKA) --> [Settings] (Nastavenia) -->[Main Settings] (Hlavné nastavenia) -->[USB Connect Setting] (Nastavenie pripojenia USB) a skontrolujte, či je zvolená možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie).
  Ak je zvolený iný režim ako [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie) , vyberte možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie) (Obrázok 2).

  Obrázok 2


 8. Pred ďalším krokom vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu (ak ste tak doteraz neurobili).
 9. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí USB Mode [Režim USB].
 10. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 3 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 4.
  Poznámka: Od tohto momentu fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 3


  Obrázok 4

 11. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 3 a 4 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky (Obrázok 5).
 12. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  DÔLEŽITÉ: Ak je aktuálna verzia [Ver.1.01], aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériovú jednotku, znovu ju vložte a fotoaparát zapnite.

  Obrázok 5


 13. Zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 6.

  Obrázok 6
 14. Na resetovanie fotoaparátu stlačte stred [Control wheel] (Ovládacieho kolieska) fotoaparátu.
  Poznámka:Stlačením stredu [Control wheel] (Ovládacieho kolieska) sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom. (Obrázok 7).

  Obrázok 7


 15. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (Obrázok 8).

  Obrázok 8


 16. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 9. Postupujte podľa pokynov.
 17. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 9


 18. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 10. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 10


 19. Vypnite fotoaparát, vyberte batériovú jednotku, znovu ju vložte a fotoaparát zapnite.
 20. Vykonajte počiatočné nastavenia (jazyk, dátum a čas atď.).

Krok 3: Overenie, či je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver.1.01.

 • Vo fotoaparáte vyberte položku [MENU] (PONUKA)--> [Settings] (Nastavenia)--> [Main Settings] (Hlavné nastavenia)--> [Version] (Verzia).
 • Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Veľkosť súboru

 • 80.1 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite