Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HVL-F60RM

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšená stabilita emisie svetla

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Povoľuje funkciu „External Flash Set“ (Súprava externého blesku) s kompatibilnými fotoaparátmi s vymeniteľným objektívom.
  Poznámka: Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď je blesk pripojený priamo k fotoaparátu a nedá sa použiť pri snímaní s bleskom pripojeným k fotoaparátu pomocou kábla.
 • Kompatibilné modely fotoaparátov:

  • ILCE-7RM4 (s verziou firmvéru 1.10 alebo novšou)
  • ILCE-7RM3 (s verziou firmvéru 3.10 alebo novšou)
  • ILCE-7M3 (s verziou firmvéru 3.10 alebo novšou)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu HVL-F60RM ver. 2.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 2.01

Veľkosť súboru

 • 1.7 MB (1 683 447 bajtov)

Dátum vydania

 • 21-04-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 2.01, aktualizácia nie je potrebná.

 1. V zariadení vyberte položku [Menu] (Ponuka) → [2/2] → [VERSION] (VERZIA) → [FLASH] (BLESK).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Voľné miesto v pamäti RAM: 512 MB alebo viac

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania zariadenia:
  • Štyri nové alkalické batérie LR6 (veľkosti AA)
  • alebo
  • Štyri plne nabité niklovo-metalhydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie veľkosti AA
  Poznámka: Aktualizáciu môžete vykonať, iba keď je batéria dostatočne nabitá. Odporúčame, aby ste použili úplne nové alebo plne nabité batérie.
 • Použite štandardný kábel USB alebo kábel USB pripevnený k fotoaparátu.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite štyri nové alkalické batérie LR6 (veľkosti AA) alebo štyri plne nabité niklovo-metalhydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie veľkosti AA.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; zariadenie by sa náhle vyplo, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Skontrolujte, či sú všetky zariadenia okrem počítača odpojené.

Inštalácia ovládača:

Pri vykonávaní týchto výkonov sa vyžaduje pripojenie na internet.

Pri aktualizácii tohto zariadenia sa vyžaduje ovládač zariadenia poskytovaný spoločnosťou Silicon Labs.

Prevezmite nasledujúci súbor. Prevzatý súbor uložte na pracovnú plochu počítača (odporúča sa).

 1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor „SiLabsUSBDriverDisk.dmg". V tomto kroku zatiaľ zariadenie nepripájajte.
 2. Zobrazí sa priečinok [Silicon Labs VCP Driver Install Disk].
 3. V priečinku dvakrát kliknite na položku [Install CP210x VCP Driver]
 4. Zobrazí sa obrazovka inštalátora. Pokračujte kliknutím na položku [Continue] (Pokračovať).
 5. Zobrazí sa obrazovka licenčnej zmluvy pre softvér. Kliknite na položku [Agree] (Súhlasím).
 6. Budete potrebovať povolenie na inštaláciu pomocných nástrojov. Zadajte heslo, ktoré používate na prihlasovanie sa do konta správcu.
 7. Ak dôjde k zablokovaniu prípony, otvorte preferencie systému „Security & Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov)
 8. V preferenciách systému „Security & Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov) kliknite na kláves a vyberte možnosť [Allow] (Povoliť).

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Súbor [Update_HVLF60RMV201.dmg] sa začne preberať.
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_HVLF60RMV201.dmg]. V tomto kroku zatiaľ zariadenie nepripájajte.
 3. Súbor [Update_HVLF60RMV201] je rozbalený.
 4. Dvakrát kliknite na túto ikonu.
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.

 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 7. Zapnite zariadenie.
 8. Použite štandardný kábel USB alebo kábel USB pripevnený k fotoaparátu. Potom pripojte počítač a zariadenie. Po pripojení pomocou kábla USB sa displej LCD zariadenia vypne.

  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na displeji počítača sa zobrazí správa „Could not find the device for this update.“ (Zariadenie pre túto aktualizáciu sa nenašlo). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

 9. Po potvrdení displeja LCD zariadenia kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.
  Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je „Ver.2.00 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Poznámka: Ak je terajšia verzia systémového softvéru „2.01“ alebo novšia, netreba ju aktualizovať.
  V takomto prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), zariadenie vypnite, vyberte batériu, opätovne ju vložte a znova zapnite zariadenie.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.

 10. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
  Zobrazí sa nižšie uvedená obrazovka.

  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 11. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (asi 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie zariadenie nikdy nevypínajte ani neodpájajte kábel USB.

 12. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Zariadenie sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB. Vypnite a znova zapnite zariadenie.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.01.

 1. V zariadení vyberte položku [Menu] (Ponuka) → [2/2] → [VERSION] (VERZIA) → [FLASH] (BLESK).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite