Informácie o súbore na stiahnutie

Tento program pre aktualizáciu zabezpečenia upravuje možné pretečenie medzipamäte pri importovaní určitých škodlivých súborov zoznamov skladieb (m3u), ktoré by mohli zapríčiniť zlyhanie nižšie uvedených verzií softvéru SonicStage® a spustenie ľubovoľného kódu:

 • 4.0 / 4.1 /4.2 /4.3

Inštalácia

Predtým, ako si prevezmete Security Update Program [Program pre aktualizáciu zabezpečenia]

Skontrolujte, či má softvér SonicStage, ktorý je nainštalovaný vo vašom počítači, jednu z nasledovných verzií: 4.0 / 4.1 / 4.2 alebo 4.3.

 1. Spustite softvér SonicStage
 2. Na hlavnej obrazovke programu kliknite v ponuke na možnosť "Pomocník" a potom na možnosť "About SonicStage [Informácie o softvéri SonicStage]".
 3. V okne "About SonicStage [Informácie o softvéri SonicStage]" skontrolujte, či sa číslo verzie začína číslom 4.0 / 4.1 / 4.2 alebo 4.3.
  Poznámka: Ak máte inú verziu softvéru SonicStage, táto aktualizácia nie je použiteľná.

Prevzatie

 1. Aby ste zabezpečili, že inštaláciu nebude rušiť iný program, uložte si vašu prácu a zatvorte všetky ostatné programy. Pred pokračovaním zatvorte všetky aplikácie na paneli úloh.
 2. Prevezmite súbor SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe do dočasného adresára alebo adresára na prevzatie (zaznamenajte si tento adresár pre budúce použitie).

Inštalácia

 1. Prejdite do adresára, do ktorého sa súbor prevzal a dvojitým kliknutím na súbor SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe spustite inštaláciu.
 2. Pre dokončenie inštalácie pozorne postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potvrdenie inštalácie

 1. Spustite program SonicStage.
 2. Na hlavnej obrazovke programu kliknite v ponuke na možnosť "Pomocník" a potom na možnosť "About SonicStage [Informácie o softvéri SonicStage]".
 3. V okne "About SonicStage [Informácie o softvéri SonicStage]" skontrolujte, či sa v položke "Module Version [Verzia modulu]" nachádza "SonicStage® Security Update Program [Program pre aktualizáciu zabezpečenia softvéru SonicStage®] 1.0.00. 11020".

Informácie o súbore

Názov súboru

 • SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe

Veľkosť súboru

 • 3.11 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite