ID článku : 00278646 / Naposledy upravené : 02.06.2022Tlač

Ako správne odfotiť obrazovku Systémové informácie

  Potrebujeme obrázok celého televízora s obrazovkou Systémové informácie, na ktorom je jasne vidieť model, sériové číslo a ID zariadenia:

  Ako sa dostať na obrazovku Systémové informácie:

  1. Stlačte tlačidlo "HELP" na diaľkovom ovládači.

  2. Na obrazovke televízora prejdite na položku "Status & Diagnostics" (Stav a diagnostika) v ľavej časti ponuky a stlačte tlačidlo OK.

  3. Prejdite v pravej časti obrazovky na položku "System information" (Systémové informácie) a stlačte tlačidlo OK

  4. Zobrazí sa obrazovka Systémové informácie. Tu nájdete sériové číslo, ID zariadenia a názov modelu. Toto je obrazovka televízora, ktorú musíte odfotiť.

  Dobrá fotografia obrazovky Systémové informácie, ktorá bude akceptovaná:

  - musí byť viditeľná celá obrazovka televízora a kúsok pozadia
  - televízor musí zobrazovať obrazovku systémových informácií so sériovým číslom, ID zariadenia a číslom modelu

   

  Fotografie, ktoré nebudú akceptované:

  - Nižšie uvedené fotografie nebudú akceptované, pretože na nich nie je zobrazená celá obrazovka televízora:

  - Fotografia zadnej strany televízora nebude akceptovaná:

  - Fotografia obrazovky Status nebude akceptovaná:

  - Fotografia obrazovky Informácie a stavovej obrazovky nebude akceptovaná:

  - Obrázok škatule televízora nebude akceptovaný:

  Aký formát sa musí použiť na odosielanie dokumentov?

  Používajte len súbory vo formáte pdf, png, jpeg alebo jpg a názov súboru, ktorý neobsahuje žiadne špeciálne znaky okrem bodky pred príponou súboru.

  Existujú nejaké obmedzenia veľkosti pri nahrávaní dokumentov?

  Veľkosť jedného súboru môže byť maximálne 5 MB. Celkovo môžete nahrať maximálne 10 MB.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite