ID článku : 00254185 / Naposledy upravené : 28.12.2020Tlač

Prečo je pri prijímaní signálu 4K 120 Hz z iného zariadenia text na televízore rozmazaný?

  Pri používaní televízora v režime hrania hier/grafickom režime nastal softvérový problém so spracovaním videa. Tento problém vyriešila aktualizácia softvéru televízora Sony, verzia 6.0414.

  Ako prevezmem najnovšiu aktualizáciu softvéru pre môj televízor Android TV

  Ak chcete získať aktualizácie softvéru, uistite sa, že nastavenie televízora Automaticky vyhľadať aktualizáciu alebo Automaticky prevziať softvér je prepnuté na možnosť ON (ZAP). Tým zaručíte, že akonáhle bude k dispozícii aktualizácia pre vaše zariadenie, začne sa automaticky preberať. Ak toto nastavenie prepnete na možnosť OFF (VYP), budete musieť manuálne vyhľadať, či sú pre váš televízor dostupné aktualizácie.

  Aktualizáciu môžete prevziať z webovej stránky downloads page pre váš model televízora a vykonať jej inštaláciu manuálne.

  Prevzal som najnovšiu aktualizáciu softvéru, ale text na televízore je pri prijímaní signálu 4K 120 Hz stále rozmazaný

  Podpora signálu 4K 120 Hz je relatívne nová funkcia televízorov navrhnutá s väčším ohľadom na video obsah než na statické obrazy. Preto sa výhody 120-hertzovej obnovovacej frekvencie, ako napríklad plynulé video bez preblikávania, najviac prejavia pri používaní televízora v režime hrania hier/grafickom režime.

  Pri zobrazovaní statických obrazov odporúčame, aby ste zmenili nastavenie signálu na výstupnom zariadení na 4K 60 Hz, čím dosiahnete optimálne spracovanie obrazu.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite