Informácie o aktualizácii softvéru Android TV™ – jeseň 2020

  Pre váš model televízora Android sa jeseň 2020 plánuje veľká aktualizácia softvéru. V tomto článku sú vysvetlené nové a vylepšené funkcie, ako aj ďalšie zmeny, ktoré táto aktualizácia prinesie. Upozorňujeme, že niektoré z týchto funkcií už môžu byť v určitých modeloch televízorov z roku 2020 zahrnuté.

  Keď budete pripravení na aktualizáciu softvéru televízora, stlačte tlačidlo HELP (POMOCNÍK) na diaľkovom ovládači a vyberte položku Aktualizácia systémového softvéru.
  Pripomíname, že aktualizácia softvéru bude prebiehať vo viacerých štádiách, takže nový softvér pre váš televízor ešte nemusí byť k dispozícii.

  Ak máte zapnutú funkciu Automaticky vyhľadať aktualizáciu, po sprístupnení aktualizácie softvéru automaticky dostanete upozornenie, aby ste televízor aktualizovali.

  Funkcie a zmeny

  Nové funkcie
  Vylepšené funkcie
  Iné zmeny

  Odporúčané produkty

  Zoznam cieľových modelov

  Nové funkcie

  • Zobrazovanie rád pre hlasové príkazy

  Na obrazovke televízora sa budú zobrazovať rady pre hlasové príkazy, keď poviete televízoru “Ok Google, Voice hints” (Ok Google, Rady pre hlasové príkazy) (len v prípade modelov so vstavaným mikrofónom) alebo “Voice hints” (Rady pre hlasové príkazy) do mikrofónu na diaľkovom ovládači.
  Vďaka týmto radám ľahšie pochopíte, aký hlasový príkaz sa má použiť na vykonanie akcie na vašom televízore.

  *Dostupné jazyky (k 1. novembru 2020)

  • Hlasové príkazy podporované v ponuke Ponuka vstupov/Rýchle nastavenia/Ponuka TV

  Teraz môžete tieto ponuky ovládať hlasom, keď televízoru so vstavaným mikrofónom poviete:

  • Ok Google, Input menu” (Ok Google, Ponuka vstupov),
  • Ok Google, Quick Settings” (Ok Google, Rýchle nastavenia) a
  • Ok Google, TV menu (Ok Google, Ponuka TV)


  Ponuky, ktoré je možné ovládať hlasom, sú označené hlasovou ikonou , ako je uvedené nižšie.

  Ikony hlasu na obrazovke Rýchle nastavenia

  *Dostupné jazyky (k 1. novembru 2020)

  • Povolené hlasové vyhľadávanie pre nahratý obsah

  Zo Zoznamu nahraných titulov môžete hlasom vyhľadať obsah, ktorý chcete pozerať, keď televízoru so vstavaným mikrofónom poviete “Ok Google, Recorded Title list” (Ok Google, Zoznam nahraných titulov).
  Napríklad po vyvolaní Zoznamu nahraných titulov hlasom povedzte “Entertainment” (Zábava) a potom “3rd” (Tretí), ak chcete prehrať tretí program v žánri Zábava.
  Ponuky, ktoré je možné ovládať hlasom, sú označené hlasovou ikonou , ako je uvedené nižšie.

  Hlasové ikony na obrazovke Zoznam nahraných titulov

  *Dostupné jazyky (k 1. novembru 2020)

  • Podpora aplikácie Apple TV

  Pomocou aplikácie Apple TV v televízore získate prístup ku kanálu Apple TV+ a prémiovým kanálom Apple TV a môžete si kúpiť alebo požičať viac než 100 000 filmov a televíznych relácií. Na odber kanála Apple TV+ sa môžete prihlásiť cez aplikáciu Apple TV v televízore, v zariadeniach iPhone, iPad, iPod touch a Mac alebo na lokalite tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

  Späť nahor

  Vylepšené funkcie

  • Jednoduché nastavenie pripojených zariadení

  Ak k televízoru pripojíte zariadenie, kým je televízor zapnutý, pripojené zariadenie sa rozpozná a na obrazovke televízora sa objaví upozornenie. Postupujte podľa sprievodcu inštaláciou a jednoducho nakonfigurujte potrebné nastavenia. Najmä v prípade konzoly PlayStation®4 sa nastavenia formátu signálu HDMIrežimu obrazu dokončia automaticky.

  • Vylepšené zobrazenie zariadení HDMI v Ponuke vstupov

  Po vykonaní aktualizácie sa budú zobrazovať iba vstupy HDMI pripojených zariadení. (Okrem zvukových systémov)
  Obrazovka Ponuky vstupov

  1. Pred aktualizáciou
  2. Po aktualizácii
  • Zlepšenie použiteľnosti pripojených zariadení HDMI

  Keď je pripojené podporované zariadenie HDMI-CEC, je možné zobraziť ponuku ovládania stlačením tlačidla DISPLAY* (ZOBRAZIŤ).
  Tlačidlo (Info)
  Môžete si tak ponuku prispôsobiť a odstrániť akékoľvek operácie, ktoré bežne nepoužívate.

  • Automatické pridanie položiek v Ponuke vstupov/Rýchlych nastaveniach

  V závislosti od vášho používania sa do Ponuky vstupov automaticky pridali často používané aplikácie a do Rýchlych nastavení sa automaticky pridali často používané nastavenia.

  • Pridanie funkcie skratky uľahčenia prístupu do Rýchlych nastavení

  Do Rýchlych nastavení boli pridané skratky pre TalkBack, Zväčšenie textu a Snímač obsahu obrazovky, vďaka čomu môžete tieto nastavenia zapínať a vypínať priamo.

  • Rozšírenie používateľského rozhrania (UI) nastavenia Obraz s popismi a grafikou

  Používateľské rozhranie v nastaveniach Obraz sa zmenilo tak, že každá položka nastavenia má vizuálne vysvetlenie dostupných možností.

  • Vylepšenie Rodičovského zámku

  Umožňuje obmedziť používanie aplikácií a čas používania televízora. (Čas pre obrazovku)
  Keďže rodičia môžu nastaviť časový rozsah a dĺžku obmedzeného času, majú tak možnosť bezpečne kontrolovať čas, ktorý ich deti strávia sledovaním videí a hraním hier.

  Ako používať Rodičovský zámok:

  Stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) a vyberte možnosť NastaveniaPreferencie zariadeniaRodičovský zámokKanály a externé vstupy, Aplikácie alebo Čas pre obrazovku.

  • Vylepšené používateľské rozhranie na nastavovanie kanálov

  Používateľské rozhranie nastavenia kanálov sa zmenilo tak, aby sa ľahšie konfigurovali potrebné nastavenia, kým sa pozeráte na obrazovku.

  • Vylepšená ponuka/sprievodca TV

  Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo TV na zobrazenie zoznamu vysielacích kanálov, stlačením tlačidla (nahor) je možné zobraziť podrobné informácie o aktuálnom a nasledujúcom televíznom programe.
  Do Ponuky TVSprievodcu boli tiež pridané žánre ako Zábava, aby ste mohli rýchlejšie vyhľadať program, ktorý si chcete pozrieť.

  • Vylepšené používateľské rozhranie pre Zoznam nahraných titulov

  Zoznam nahraných titulov sa teraz používa jednoduchšie. Môžete napríklad zobraziť série rovnakej televíznej relácie v jednom priečinku.

  • Vylepšená ponuka upozornení

  Keď sa zníži úroveň batérie diaľkového ovládača, dostanete upozornenie v ponuke upozornení.(Okrem sérií AF9, ZF9)
  Upozornenie dostanete, aj keď bude málo voľného miesta na jednotke USB HDD.

  Späť nahor

  Ďalšie zmeny

  • Štandardizácia jazykových nastavení

  Jazykové nastavenia boli štandardizované, podobne ako pri smartfónoch. Keďže nastavenie jazyka sa vzťahuje na jazyk hlasového vyhľadávania aj na jazyk používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazuje na obrazovke televízora, používanie televízora bude teraz pre všetkých jednoduchšie.

  • Zmenená obrazovka Pomocníka

  Bol zmenený dizajn obrazovky Pomocníka, ktorá sa zobrazuje po stlačení tlačidla HELP (POMOCNÍK) na diaľkovom ovládači.

  • Zmena názvu Nastavenie prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača na Nastavenie set-top boxu

  Zmenený názov nastavenia, aby bol viac zrozumiteľný.

  • Povolené ovládanie set-top boxu pomocou dodaného diaľkového ovládača televízora (Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rusko)

  Bola pridaná možnosť Nastavenie set-top boxu v položke Sledovanie TV prijímačaExterné vstupy v ponuke Nastavenia.
  Dokončenie operácie Nastavenie set-top boxu vám umožní ovládať váš set-top box pomocou dodaného diaľkového ovládania televízora.
  Okrem toho je teraz možné v položke Ponuka TV a Guide zobraziť programy prijímača televízie.

  • Aplikácia pre službu YouView (Spojené kráľovstvo)

  Ak chcete používať aplikáciu YouView, stlačte tlačidlo TV na diaľkovom ovládači televízora alebo vyberte položku LIVE TV & CATCHUP v domovskej ponuke vášho televízora.
  Ak ste prihlásení s účtom Google, môžete teraz využívať najnovšie funkcie YouView.

  Späť nahor

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite