ID článku : 00252552 / Naposledy upravené : 12.04.2021Tlač

Sound Organizer ver. 2.0.03

  Pred vykonaním aktualizácie sa oboznámte s nižšie uvedenými hlavnými zmenami.


  Hlavné poznámky

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že po inštalácii aktualizácie nie je možné obnoviť pôvodnú verziu.

  • Internetové pripojenie a IP adresa

   Používateľské údaje, ako napríklad IP adresa alebo informácie o zariadení, sa používajú pri pripojení produktu k internetu na vykonanie aktualizácie softvéru alebo prevzatie služieb tretích strán.
   Pri aktualizáciách softvéru sa môžu tieto používateľské údaje odoslať do nášho aktualizačného serveru, aby sme vám pre vaše zariadenie poskytli správnu aktualizáciu softvéru.
   Ak nechcete, aby sa takéto používateľské údaje poskytovali, nezapínajte funkciu bezdrôtového pripojenia k internetu ani nepripájajte kábel na pripojenie k internetu.

  Po odsúhlasení vyššie uvedených poznámok si môžete prevziať systémový softvér (firmvér) pre Sound Organizer verzie 2.0.03.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite