ID článku : 00234545 / Naposledy upravené : 02.08.2023Tlač

[360] Optimalizácia aplikácií (360 Reality Audio)

  DÔLEŽITÉ: Tento článok sa vzťahuje len na konkrétne produkty alebo operačné systémy. Podrobnosti nájdete v časti Relevantné produkty a kategórie.

   

  Spustením funkcie [Optimise apps] (Optimalizácia aplikácií) sa informácie získané pri analýze tvaru vašich uší použijú na aplikácie kompatibilné s technológiou 360 Reality Audio (napr. na vášho poskytovateľa hudobných služieb). 

  Upozornenie: Funkciu Optimise apps (Optimalizácia aplikácií) môžete spustiť až po dokončení analýzy tvaru uší. 
  Podrobné informácie nájdete v časti Analýza tvaru uší (360 Reality Audio)

  Optimalizácia aplikácií

  1. Spustite aplikáciu Headphones Connect a pripojte svoje slúchadlá Bluetooth.
  2. Vyberte položky 360 Reality Audio Setup (Nastavenie 360 Reality Audio) - Optimise apps (Optimalizácia aplikácií) - OPTIMISE (OPTIMALIZOVAŤ).

    
  3. Keď sa zobrazí správa [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio je k dispozícii iba z týchto aplikácií hudobných služieb), vyberte aplikáciu, ktorú chcete používať.
  4. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte možnosť [LAUNCH TO OPTIMISE] (SPUSTIŤ A OPTIMALIZOVAŤ) ALEBO [INSTALL AND OPTIMISE] (NAINŠTALOVAŤ A OPTIMALIZOVAŤ).

  Keď sa zobrazí správa [OPTIMISE COMPLETE] (OPTIMALIZÁCIA DOKONČENÁ), funkcia Optimise apps (Optimalizácia aplikácií) je dokončená.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite