ID článku : 00235866 / Naposledy upravené : 10.12.2019

Vitajte v systéme Android™ 9 Pie (príslušné modely televízorov z roku 2018)

  Táto stránka predstavuje hlavné funkcie, ktoré sa nachádzajú v najnovšom operačnom systéme Android. Upozorňujeme, že táto stránka sa vzťahuje iba na série AF9 a ZF9.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Prepracovaná ponuka rýchlych nastavení a zjednodušené ponuky nastavení


  Rýchly prístup do ponuky Quick settings (Rýchle nastavenia) získate priamym stlačením tlačidla ACTION MENU na diaľkovom ovládaní. Podľa vášho výberu tiež pridajte alebo odstráňte aplikácie.
  Vylepšené nastavenia: Všetky možnosti Nastavení sú teraz zoradené do siedmich kategórií, čo vám uľahčí nájsť to, čo hľadáte.

  Podpora aplikácií Apple AirPlay/HomeKit


  Pomocou aplikácie Apple AirPlay môžete prehrávať filmy, hudbu, hry a fotografie do televízora priamo zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac.

  Integrovaná podpora technológie Dolby Atmos prostredníctvom zabudovaných reproduktorov televízora.


  Teraz môžete okúsiť technológiu Dolby Atmos v natívnom zvuku priamo z televízora.
  Modely kompatibilné so zvukovým režimom sa navyše automaticky prepnú na technológiu Dolby Audio, aby ste si mohli vychutnať obsah pomocou technológie Dolby Atmos.

  Ďalšie výhody


  Zmeny ponúk a rozhrania

  Nové funkcie

  Ďalšie zmeny

  Funkcia už nie je podporovaná


  Zmeny ponúk a rozhrania


  Zjednodušená ponuka Settings (Nastavenia)

  Všetky možnosti ponuky Settings (Nastavenia) sú teraz zoskupené do siedmich kategórií.

  • Sledovanie televízora: Nastavenia vysielania, ako napr. nastavenie kanálov, nahrávanie, titulky, rodičovská kontrola, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač (iba modely kompatibilné s infračerveným zosilňovačom) atď.
  • Obraz a zvuk: Nastavenia úpravy obrazu a zvuku
  • Sieť a internet: Nastavenia pripojenia k internetu a domácej sieti
  • Konto a prihlásenie: Nastavenia konta Google
  • Aplikácie: Nastavenia aplikácií
  • Preferencie zariadenia: Ďalšie nastavenia zariadenia, ako sú dátum a čas, jazyk, dostupnosť, zabudovaný prehrávač Chromecast atď.
  • Diaľkové ovládanie a príslušenstvo: Nastavenia pre pripojenie diaľkového ovládania a zariadenia Bluetooth

  Boli tiež pridané návrhy na konfiguráciu nastavení, ktoré boli vynechané v počiatočnom nastavení.


  Plynulejší prechod na zoznam kanálov a úplná príručka televízora

  Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní sa teraz zobrazí zoznam kanálov TV Menu (Ponuky televízora).

  Keď vyberiete položku TV control (Ovládanie televízora) v ľavom dolnom rohu ponuky televízora TV Menu, zobrazia sa funkcie dostupné počas sledovania televízora napr. Picture-in-picture (Obraz v obraze) a Add to Favorite(Pridať k obľúbeným).

  Stlačením tlačidla (Down) (Nadol) na diaľkovom ovládaní zobrazíte sprievodcu programami a tlačidla (Up) (Nahor) sa vrátite do ponuky TV menu (Ponuka televízora). Aj keď ste v sprievodcovi programami, stále máte možnosť vidieť program, ktorý ste sledovali, na malej obrazovke, ktorá sa objaví.


  Vylepšené nastavenia infračerveného zosilňovača (iba modely kompatibilné s infračerveným zosilňovačom)

  Pomenovanie IR Blaster setup (Nastavenie infračerveného zosilňovača) sa zmenilo na Cable/Satellite box setup (Nastavenie prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača).
  Pre prístup do prevádzkovej ponuky pre prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač (set-top box) teraz musíte stlačiť tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní namiesto tlačidla ACTION MENU (Ponuka akcia). Ak je prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač (set-top box) nastavený pomocou možnosti Channel lineup setup (Nastavenie zostavy kanálov) v nastavení Cable/Satellite box setup Nastavenie prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača), zobrazí sa položka Live TV a po výbere tejto položky sa zobrazí zoznam programov, ktoré teraz môžete sledovať.

  Okrem toho, ak vykonáte Cable/Satellite box setup (Nastavenie prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača) v modeloch pre Spojené kráľovstvo, budete môcť používať tlačidlo REC na diaľkovom ovládaní na nahrávanie vstupu z nakonfigurovaných zariadení, ako aj tlačidlo TITLE LIST (Zoznam titulov) na zobrazenie položky Recording Title List (Zoznam nahrávaných titulov).


  Prekonfigurovaná prevádzková ponuka HDMI IN

  Na prístup do ponúk Home (Menu) (Domovská ponuka), Options (Možnosti) a Picture-in-picture (Obraz v obraze) teraz musíte stlačiť tlačidlo DISPLAY (EU/PA: (Info)) na diaľkovom ovládači namiesto tlačidla ACTION MENU .
  Funkcia Picture-in-picture (Obraz v obraze) sa zmenila na ikonu (Picture-in-picture).


  Vylepšené funkcie Recording Title List (Zoznam nahrávaných titulov)

  MožnostiDelete (Vymazať) a Protect (Ochrana) pre nahrávané tituly, ktoré sa zobrazili po stlačení tlačidla ACTION MENU (Ponuka akcie) na diaľkovom ovládaní, je teraz možné vykonať použitím tlačidla (Delete) (Vymazať) v položke Recording Title List (Zoznam nahrávaných titulov) a farebných tlačidiel.


  Pridanie ponuky Restart (Reštartovať)

  Ponuka Restart (Reštartovať) sa zobrazí na televíznej obrazovke po stlačení a podržaní tlačidla Power (Napájanie) na diaľkovom ovládaní televízora na niekoľko sekúnd.

  Ponuku vstupov je teraz možné prispôsobiť


  Okrem zariadení pripojených k televízoru a HDMI si teraz môžete z novej ponuky vybrať aj jednotky USB. Môžete tiež pridať nové aplikácie a zmeniť poradie často zobrazovaných aplikácií.


  Nové funkcie


  Aplikácie Video/Album/Music (Video/Album/Hudba) sa spojili do aplikácie Media Player

  Videá, fotografie a hudba sa teraz dajú zobraziť ako zoznam v aplikácii Media Player.

  Podpora formátu HEVC 100/120 Hz

  Podporuje formát HEVC 100/120 Hz pri prehrávaní videozáznamov zo zariadení USB.


  Ďalšie zmeny


  Aktualizované ikony na domovskej obrazovke

  Dizajn niektorých ikon sa zmenil a do pravého horného rohu Domovskej obrazovky bola pridaná ikona Timer (Časovač).


  Dodatočná funkcia zabudovaného mikrofónu

  Funkciu zabudovaného mikrofónu teraz vyberiete výberom ikony mikrofónu na domovskej a iných obrazovkách namiesto mikrofónu na diaľkovom ovládači.


  Osvetlenie LED ukazuje, kedy je vo vstavanom mikrofóne aktivovaná detekcia hesla „Ok Google“ , keď je televízor zapnutý a je v pohotovostnom režime.

  Blikanie osvetlenia LED (nažlto), ku ktorému dôjde, keď sa v zabudovanom mikrofóne rozpozná heslo “Ok Google” sa teraz objavuje nielen počas pohotovostného režimu, ale aj keď je televízor zapnutý.


  Pridanie režimu Pass-Through (Prechod)

  Režim Pass-Through (Prechod) umožňuje výstup komprimovaného zvuku do zvukových systémov a zvukových panelov.
  POZNÁMKA: Ak je nastavený režim Pass through (Prechod), zvuky ako napr. tóny tlačidiel TV alebo hlasové odozvy, sa nemusia reprodukovať alebo sa môže znížiť efektivita funkcie rozpoznávania hlasu zabudovaného mikrofónu.


  Možnosť Preferred Satellite (Preferovaný satelit) zobrazuje mená poskytovateľov

  Položky, ktoré sa zobrazovali ako Preferred Satellite (Preferovaný satelit) v ponuke TV Menu (Ponuka televízora), sa kvôli ľahšej identifikácii zmenili na mená operátorov.


  Funkcia už nie je podporovaná


  Funkcia stáleho zobrazenia teletextu bola odstránená

  Bola odstránená funkcia (Text hold) (Podržanie textu), ktorú ste aktivovali stlačením tlačidla (INPUT) (Vstup) na diaľkovom ovládaní počas zobrazenia Teletextu.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay a HomeKit sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách.
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite