ID článku : 00227039 / Naposledy upravené : 27.06.2019Tlač

Pre zákazníkov, ktorí vykonajú aktualizáciu firmvéru ver. 4.10 alebo staršej modelu ILCE-9

  Táto aktualizácia softvéru rozširuje už aj tak uznávaný výkon automatického zaostrovania a pridáva množstvo nových funkcií, ktoré ďalej podporujú snímanie, prezeranie a prispôsobovanie fotoaparátu.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vykonaním aktualizácie si pozrite nasledujúce výhody a zmeny.


   Hlavné poznámky

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že po inštalácii aktualizácie nie je možné obnoviť pôvodnú verziu.

  • Inicializácia nastavení fotoaparátu

   Všetky hodnoty nastavení fotoaparátu sa inicializujú z dôvodu aktualizácie, ktorá pridáva funkcie a vykonáva dôležité zmeny špecifikácií. Aj keď boli nastavenia fotoaparátu pre systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 4.10 alebo novšej uložené na pamäťovú kartu pomocou možnosti Memory/Pamäť (Camera Settings1/Camera Settings2/Nastavenia fotoaparátu 1/Nastavenia fotoaparátu2), tieto nastavenia nie je možné obnoviť vo fotoaparáte, ktorý využíva systémový softvér (firmvér) verzie 5.00 alebo novšej. Odporúčame, aby ste si pred vykonaním aktualizácie zapísali často využívané nastavenia fotoaparátu a ďalšie dôležité informácie.
  • Zmeny konfigurácie ponuky MENU

   Pridali a odstránili sa funkcie fotoaparátu a v súlade s tým došlo k zmene konfigurácie položiek nastavenia, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla MENU. Odporúčame, aby ste si skôr, než začnete snímať, skontrolovali konfiguráciu ponuky MENU.
   Kliknutím tu získate bližšie informácie o položkách nastavenia.
  • Pridané funkcie a zmeny špecifikácií

   Pridali sa funkcie optimalizované pre prostredie snímania. V súlade s tým sa zmenili názvy funkcií a spôsoby ovládania. Okrem toho sa niektoré funkcie odstránili. Pred inštaláciou aktualizácie si nezabudnite skontrolovať podrobné informácie o obsahu zmien.
   Kliknutím tu si môžete pozrieť informácie o zmenách funkcií, ktoré nastanú aktualizáciou.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite